GST કાયદા અને નિયમો પર અપડેટ

Last updated on July 31st, 2017 at 04:15 pm

સરકાર તેમણે આપેલ ૧લી જુલાઈ ની GST અમલીકરણ ની ટાઈમલાઈન ને વળગી રહેવાના દરેક પ્રયત્નો કરે છે. ૩જી જૂન, ૨૦૧૭ ના રોજ થયેલ ૧૫મી GST કાઉન્સિલ મિટિંગ માં, ૬ વસ્તુઓના દરો નક્કી કરવામાં આવ્યા જેમાં, સોનુ, ફૂટવેર અને ટેક્સટાઇલ્સ નો સમાવેશ થાય છે. પશ્ચિમ બંગાળ સિવાય, દરેક રાજ્યોએ ૧લી જુલાઈ, ૨૦૧૭ થી GST અમલ માં લાવવાં માટે સંમતિ દર્શાવી છે. નીચે GST કાયદો અને નિયમો પરનું સ્ટેટ્સ અપડેટ આપેલ છે:

૧૧મી જૂન, ૨૦૧૭ ના રોજ થયેલ ૧૬મી GST કાઉન્સીલ મિટિંગ માં, GST કાઉન્સિલે ૬૬ વસ્તુઓ પરના ટેક્સ દર ઘટાડ્યા છે અને કમ્પોઝિશન (સંયુક્ત) કરદાતાઓ માટે ટર્નઓવર ની મર્યાદા રૂ. ૫૦ લાખ થી વધારીને રૂ. ૭૫ લાખ કરી છે.

GST કાયદાઓ

 • CGST કાયદો, IGST કાયદો, UTGST કાયદો અને રાજ્ય કાયદા માટે વળતર એ સંસદ માં પાસ થઇ ગયા છે અને ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૧૭ ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ ની મંજૂરી મળી ગયેલ છે. નીચે અંતિમ નક્કી થયેલ કાયદાઓ આપેલ છે:
CGST કાયદો
IGST કાયદો
UTGST કાયદો
રાજ્ય કાયદા માટે વળતર
 • SGST કાયદો ૨૫ રાજ્યો માં પાસ થઇ ચુક્યો છે, જેમાં મેઘાલય છેલ્લું છે.

નિયમો

અંતિમ નક્કી થયેલા GST નિયમો નીચે મુજબ છે:

એડવાન્સ ચુકાદા, અપીલ અને પુનરાવર્તન, મૂલ્યાંકન અને ઓડિટ, ઈ-વે બિલ પરના નિયમો હજી ડ્રાફ્ટ માં છે.

ફોર્મેટ

GST ફોર્મેટ નક્કી થઇ ગયા છે અને તે નીચે આપેલ છે:

દર અનુસૂચિ

૧૨૦૦ માલ-સામાન ની વસ્તુઓ અને ૫૦૦ સર્વિસ માટે ૫%, ૧૨%, ૧૮% અને ૨૮% વાળા ૪ ટેક્સ બ્રેકેટ માં GST ના દર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. વૈભવી અને અવગુણી વસ્તુઓ પર ૨૮% ના મહત્તમ દર પર ઉપકર પણ રાખવામાં આવ્યો છે. માલ અને સર્વિસ પર અંતિમ નક્કી થયેલ કરની અનુસૂચિ નીચે મુજબ છે:

માલ સર્વિસ
૧૮.૫.’૧૭ માં રોજ GST કાઉન્સિલ મિટિંગ માં નક્કી થયેલ વસ્તુઓ
દર અનુસૂચિ
દર અનુસૂચિ માટે પરિશિષ્ટ
દર અનુસૂચિ
૩.૬.’૧૭ ના રોજ કાઉન્સિલ મિટિંગ માં નક્કી થયેલ વસ્તુઓ
દર અનુસૂચિ
દર અનુસૂચિ માટે પરિશિષ્ટ
રિવર્સ ચાર્જ અંતર્ગત સેવાઓ
૧૧.૬.’૧૭ ના રોજ કાઉન્સિલ મિટિંગ માં નક્કી થયેલ વસ્તુઓ
દર અનુસૂચિ
સેવાઓ માટે ની વર્ગીકરણ યોજનાઓ
વળતર ઉપકર દરો સેવાઓ માટે ની વર્ગીકરણ યોજનાઓ
IGST કરમુક્તિ અને રાહત યાદી
૩.૬.’૧૭ ના રોજ મિટિંગ માં મંજુર થયેલ
૧૧.૬.’૧૭ ના રોજ મિટિંગ માં મંજુર થયેલ

હવે પછીની GST કાઉન્સિલ મિટિંગ ઈ-વે બિલ્સ અને લોટરી સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે ૧૮મી જૂન, ૨૦૧૭ ના રોજ ગોઠવાયેલ છે.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Anisha K Jose

45 Comments

 • A seller how can sale to a person who have no proof? Result is, sale will go downfall gradually.

 • An unregistered Businessman (Below 20 Lac Turnover), How he will purchase goods?

  • There is no restriction on unregistered persons from purchasing goods. Only disadvantage is that the person will not get input credit on tax paid on inward supplies.

 • UNDER GST HOW DO I ACCOUNT PURCHASE BILLS DATED JUNE WITH ED AND VAT BUT MATERIAL RECEIVED IN JULY. PLS CLARIFY

 • how to create a reverse charge in Tally 6 for urd purchase, petty payments etc. How to raise invoice in this case?

  • Get yourself GST-ready in just a few minutes – refer our help site HYPERLINK “https://t.co/heU904AwRJ”https://goo.gl/VXA5Jv  or watch HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=FkmkUS6dT1s&feature=youtu.be”this Video https://www.youtube.com/watch?v=FkmkUS6dT1s

 • A Register dealer can claim for ITC if he/she purchase a product for his business from a unregistered dealer or dealer under gst composition scheme ?

  • For purchase from unregistered dealer, the recipient will have to pay GST, on which he can take ITC. For purchase from composition tax payers, no ITC is allowed.

 • Dear sir what will be GST rate on sale of two wheeler below 300 cc and above 300 cc.

 • Dear sir how much gst rate fixed in wall clock, timepiece, calculator
  Plz suggest me, as soon as possible.

 • Healthcare sector – Hospital is exempted in GST but Pharmacy in same management already in VAT is now migrated to GST… So GST impact like RCM etc.. will be applicable.

  Trust registered under 12 A is exempted.. if trust have activities like training etc.. will this will be considers as service in GST.

 • We are in A service providing industry. All incoming materials comes on 5/4A excise challan so presently we are not covered under any types of texations like Service tax, Excise, VAT. Will we be covered under new GST tax regime. So we need to register ourselves in GST. if yes then how do we do as like others, we can’t go for migration as we are not covered under any texations.

 • If ABC and Co imported vitamin c under GST and want to sale to xyz and Co on high seas sale basis,then how to make a sale bill under GST..???

 • Very nice. Please keep updating and posting new information after meeting scheduled on 18/05/2017 and 30/05/2017

 • Very informative. I express my profound gratitude and wish this shd be continued for the benefit of businessmen.

 • composition dealers are not eligible to collect tax on supplies as per section 10. How is this possible? In this regime of indirect taxes, the tax MUST be paid by the end consumer. composition dealers pay the taxes when they purchase and collect them when they sell to the consumers. Can this clause be justified through an illustration?

 • Turnover under 1.5 crore can I opt accounts without inventory in tally under gst. Tax invoice maintain manually.

 • I am a tally associate partner. Till now, for TSS, distributors were charging 5% of vat in tamilnadu, and 15% as service tax. In gst, what will be the rate of tax to be calculated? Need to add two get tax for this? Please clarify.

 • Is it possible to maintain accounts only without inventory in tally under gst ?

 • composition taxable person can make cannot make interstate supplies,,however he can purchase for other states,,,act says that he should not hold stock of which is on interstate purchase,while opting to composition scheme,,,,whats this mean

  • You can take input credit on all inputs used in the course or for the furtherance of your business.

 • In this chapter link provided by u, sir its not working give some error plz provide link we learn with help of u.
  Thanks a lot to u & ur suppOrt team
  Know about GST

 • GST ON SHOES OF BELOW RS 500/- IS 5% AND ABOVE RUPEES 500/- IS 18 % IS IT MRP OR BILLING RATE
  SIMILARLY READYMADE GARMENTS OF BELOW Rs: 1000/- IS 5% AND ABOVE RS 1000/- IS 12 % WHEATHER THIS IS ON MRP OR BILLING RATE ??

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017