જેના પર GST મૂલ્ય વસુલવામાં આવે છે તેની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

Last updated on August 18th, 2017 at 12:47 pm

1 જુલાઈ, 2017 ના રોજ GSTના આગમન સાથે, તમારી પાસે રહેલ તાત્કાલિક કરવા યોગ્ય કાર્ય ચોક્સાઇપૂર્વકના ઇન્વૉઇસેસ બનાવવાનું છે જે GST ટેક્સ ઇન્વૉઇસના નિર્ધારિત માપદંડ મુજબ હોય. GST ટેક્સ ઈન્વોઈસનો એક મહત્વનો ભાગ એ સપ્લાયર પર લીધેલા કરવેરા છે.

સપ્લાય પર એકત્રિત કરેલા કરના યોગ્ય મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટે, સપ્લાય કરેલ માલ અથવા સેવાઓ પર લાગુ પડતા GST રેટ નક્કી કરવો એ મહત્વપૂર્ણ છે. યોગ્ય મૂલ્ય નક્કી કરવું પણ એટલું જ મહત્વનું છે, જેના પર નિયત દર લાગુ પડે છે. જો આ ન થાય તો તે બિનજરૂરી દાવા, વ્યાજની વસૂલાતમાં પરિણમી શકે છે, અને પ્રાપ્તકર્તા કદાચ સપ્લાય પરની ઇનપુટ ક્રેડિટ ગુમાવી શકે છે.

સપ્લાય પર લીધેલ ટેક્સ નું યોગ્ય મૂલ્ય નક્કી કરવા માટેની આ એક માર્ગદર્શિકા છે. જેના પર GST લાદવામાં આવે છે તે મૂલ્યને ટ્રાંઝેક્શન વેલ્યુ કહેવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો : માલ અને સર્વિસનો સપ્લાય: આનો અર્થ શું થાય?

ઇન્વૉઇસમાં જેના પર GST વસૂલવામાં આવે છે તે કિંમતની ગણતરી માટેનાં પગલાં

1.પ્લાય કરેલ માલ અને સર્વિસ ની કિંમત નક્કી કરો
2.કોઈ વધારાના ચાર્જ જેવા કે કમિશન, પેકીંગ તેમાં ઉમેરો
3.સપ્લાય પર લાગુ પડતા, GST સિવાયના અન્ય કોઈ ટેક્સ ઉમેરો
4.ઈન્વોઈસ માં દેખાડેલ ડિસ્કાઉન્ટ બાદ કરો

ઉદાહરણ: કર્ણાટકના રોહન પ્રા.લિ. કર્ણાટકમાં એક ડીલર, ડીસોઝા એન્ડ સન્સને 100 વોશિંગ મશીનો આપે છે. 1 વોશિંગ મશીનની કિંમત રૂ. 30,000 છે. રોહન પ્રા. લિ. રૂ. વોશિંગ મશીનની પેકિંગ માટે રૂ. 2,000 અને નૂર માટે રૂ. 8,000 લે છે. ડીસોઝા એન્ડ સન્સને રૂ. 10,000 નું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. વોશિંગ મશીનો પર લાગુ થતા GST નો દર 28% છે.
આ સપ્લાય માં જે કિંમત પર GST વસુલવામાં આવશે તે કિંમત શોધીએ.

વિગત જથ્થો ભાવ રકમ
વોશિંગ મશીન 100 30,000 30,00,000
ઉમેરો: પેકીંગ ચાર્જ 2,000
ઉમેરો: નૂર ચાર્જ 8000
બાદ: ડિસ્કાઉન્ટ (-)10,000
કરપાત્ર મૂલ્ય 30,00,000
CGST @14% 4,20,000
SGST @ 14% 4,20,000
કુલ ઈન્વોઈસ રકમ 38,40,000

આ માટેનું ઈન્વોઈસ નીચે મુજબ દેખાશે:

tax-invoice-calculation

સપ્લાય પછી લાગેલા વધારાના ચાર્જ કે ડિસ્કાઉન્ટ નું શું કરવું

કિંમત પરના ઉમેરા
 • વધારાના ચાર્જ
 • કોઈ રકમ જે તમારા (સપ્લાયર) દ્વારા ચુકવવાપાત્ર હોય પરંતુ પ્રાપ્તકર્તા દ્વારા ખર્ચાયેલ હોય, જેમ કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન
 • વ્યાજ/ લેઇટ ફી/ વિલંબિત ચુકવણા માટે પ્રાપ્તકર્તા પર લાદેલ દંડ

આ કિસ્સાઓમાં, ઓરીજનલ ઈન્વોઈસ થી જોડાયેલ એક ઉધાર નોંધ (ડેબિટ નોટ) બનાવવી જોઈએ અને તે કિંમત ને આધારે GST લેવાવો જોઈએ.

ઉદાહરણ: ઉપરના ઉદાહરણના સપ્લાય પર, રોહન પ્રા. લિ. એ ડિસોઝા એન્ડ સન્સ પાસેથી 30 દિવસની સંધી મુદતની અંદર ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ જવાથી રૂ. 60,000 પેનલ્ટી તરીકે વસુલે છે.
અહીં, રોહન પ્રા. લિ. એ નીચે બતાવ્યા મુજબ ગણતરી સાથે, ઉપરના ઈન્વોઈસ સામે ડેબિટ નોટ બનાવવી જોઈએ જેમાં 28% (વોશિંગ મશીન પર લાગુ પડતો દર) ના દરે GST ચાર્જ કરવો:

વિગત રકમ
વિલંબિત ચુકવણા માટે વસુલ કરેલ દંડ 60,000
CGST @ 14% 8400
SGST @ 14% 8400
કુલ ડેબિટ નોટ મૂલ્ય 76,800

ઉધાર નોંધ (ડેબિટ નોટ) નીચે મુજબ દેખાશે:

debit-note-values

કિંમત માંથી થયેલ કપાત

• સપ્લાય પછી આપેલ ડિસ્કાઉન્ટ. જો સપ્લાય પછી ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે, તો ખાતરી કરો કે તે સપ્લાય પહેલાં જ માન્ય થયેલ છે અને કોઈ નિયત ઈન્વોઈસ સાથે લિંક કરી શકાય છે. આવું ડિસ્કાઉન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન મૂલ્યમાંથી બાદ કરી શકાય છે. આ માટે, ડિસ્કાઉન્ટ રકમ અને લાગુ પડતા GST માટે ક્રેડિટ નોટ જારી કરો.

ઉદાહરણ: રોહન પ્રા. લિ. અને ડિસોઝા એન્ડ સન્સના કરાર મુજબ, જો ડિસોઝા એન્ડ સન્સ ઓનલાઈન બૅન્કિંગ દ્વારા પુરવઠા માટે ચુકવણી કરે તો રોહન પ્રા. લિ. ઇન્વૉઇસ મૂલ્ય રૂ. 2,000 નું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરશે. તદનુસાર, શ્રી ડિસોઝા ઑનલાઇન બેંકિંગ દ્વારા ચૂકવણી કરે છે. આપવામાં આવેલ રૂ. 2,000 ના ડિસ્કાઉન્ટ માટે, શ્રી રોહન એ નીચે દર્શાવેલ વિગત સાથે ઓરિજિનલ ઈન્વોઈસ સામે ક્રેડિટ નોટ બનાવવી જોઈએ:

વિગત રકમ
ડિસ્કાઉન્ટ 2000
CGST @ 14% 280
SGST @ 14% 280
કુલ ક્રેડિટ નોટ મૂલ્ય 2560

ક્રેડિટ નોટ નીચે દર્શાવ્યા મુજબ દેખાશે:

revised-invoice-updated

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Anisha K Jose

17 Comments

 • SIR THANK YOU FOR THE CONTENT GIVEN BY YOU .
  BUT THE ONE QUESTION RAISED IN MY MIND THAT
  SIR I HAVE A MEDICAL STORE
  I HAVE A CLOSING STOCK OF ABOUT 50 LAKH RUPEES MEDICINES
  BUT I FACE DIFFICULTY IN KNOWING ABOUT HOW SHOULD I CHANGE THE RATES OF THE
  OLD STOCK .
  FOR EXAMPLE
  IF A ITEM RATE IS RS.50 AND ITS OLD TAX IS 14%
  BUT AFTER GST ITS GST RATE IS 28%
  SO AT WHAT PRICE I SHOULD SELL THE ITEM.
  PLEASE HELP ME.

 • Tax ka amount kis hed me jama kiya jayega, please share Riciept head & profarma of treasury challn.

 • agar maine kisi dealer ko monthly scheme diya hai , aur party 7-8 bill se goods purchase kiya hai, tho credit note kis tarah generate karna hai, kya every bill ka seperate credit generate karna parega.

 • we are purchase from smaller farmer from Hatbazar like.jute,Tobacco etc.and send it to inter estate and out side state.my big prob.is how it inter my purchase book.because all items are cash purchase from many smaller grower like 2kg.,4kg.5kg.in whole day 50 to150 kg.in different different rate.

 • while passing credit note entry we are facing problem i.e. we are debiting claim & discount ledger with IGST ledger & crediting party ledger due to weight loss in transit. But the same is not coming in the GSTR 1 Credit/Debit Notes instead its is coming No GST Implantation.

  Please note that as per Tally 1 way is sales & tax account should be debit but party is not returning in part or full goods instead its a loss & all losses should be debited also we cannot enable GST in Claim & Discount as under Statutory Details GST we will not come to understand in which nature of transaction available in Tally it will occur also Taxability & Tax Type also to be consider.

  Please suggest the best way to passout the entry so that it will comes under GSTR1 credit/debit note report.

 • In that case i want to configure the subtotal amount after adding and deducting charges i.e diaplayed before tax calculation. Its not provided in tally. Not sub total for each line. I need to display and print Sub total before tax calculation after adding and deducting any amount. Not in tax summary. pls clarify

 • sales incentive is target based but passed on in advance on each sales invoice on mutual understanding that buyer will achieve the target and cash discount is passed on each invoice on mutually agreed time frame. Now,
  If basic price can be reduced by sales incentive and cash discount before charging GST?
  If yes my basic price will come down less then Cost price and it will result in High Input and LOW output. My margin is small percentage of sales incentive. Please advise how to pass the sales incentive and cash discount

 • Very useful information..Tally is really taking good initiative to educate Accountant and Businesses.

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017