સુધારેલા GST ડ્રાફ્ટ મોડેલ કાયદા ની વિશિષ્ટતાઓ

Last updated on April 28th, 2017 at 12:19 pm

Language

 • English
 • Hindi
 • Marathi
 • Kannada
 • Telugu
 • Tamil
 • Gujarati

સુધારેલા GST ડ્રાફ્ટ મોડેલ કાયદા ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૧૬ ના દિવસે ઉપલબ્ધ થયો. અને મહત્વની વિશિષ્ટતાઓ નીચેના વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે:

 • ફેરફારો શું છે?
 • નવા ઉમેરાઓ શું છે?
 • ઉપેક્ષા શું છે?

ફેરફારો શું છે?

વિષય ટોપિક ડ્રાફ્ટ લો- 14 મી જૂન, 2016 સુધારેલો ડ્રાફ્ટ લો – 26 નવેમ્બર, 2016
રજીસ્ટ્રેશન (Registration) પ્રારંભિક મર્યાદા રૂપિયા ૫ લાખ ઉત્તર-પૂર્વી રાજ્યો માટે

રૂપિયા ૧૦ લાખ બાકીના બધા રાજ્યો માટે

રૂપિયા ૧૦ લાખ ખાસ દરજ્જો પ્રાપ્ત રાજ્યો માટે *

રૂપિયા ૨૦ લાખ ખાસ દરજ્જા-રહિત રાજ્યો માટે

* અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, મણિપુર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, સિક્કીમ, ત્રિપુરા, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ

એકંદરે ટર્નઓવર (Aggregrate Turnover) એકંદર મૂલ્ય બધા કરપાત્ર સપ્લાય (supply), બિન કરપાત્ર સપ્લાય (supply), મુક્તિ સપ્લાય (supply) અને એક્ષ્પોર્ટ સપ્લાય (export supply) નો સમાવેશ થાય છે બધા કરપાત્ર સપ્લાય (supply), મુક્તિ સપ્લાય (supply) અને નિકાસ સપ્લાય (supply) નો સમાવેશ થાય છે
સપ્લાય (Supply) સર્વિસીસ (services) ની ઈમ્પોર્ટ (import) સર્વિસીસ (services) ની ઈમ્પોર્ટ (import), પૈસાની ચુકવણી સાથે કે વગર અને ધંધો આગળ વધારવાં માટે કે વગર . સર્વિસીસ (services) ની ઈમ્પોર્ટ (import), એક વિચારણા માટે અને ધંધો આગળ વધારવાં માટે કે વગર.
વસૂલાત સમાધાન (Composition levy) ટેક્ષ નો દર રાજ્યના નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ટર્નઓવર (turnover) ના ૧% કરતાં ઓછી નહી. ઉત્પાદનકર્તા* માટે રાજ્યના નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ટર્નઓવર (turnover) ના ૨.૫% કરતાં ઓછી નહી. અને બીજાઓ માટે ૧%

* ઉત્પાદક જેની જાણ સમિતિ એ કરી હોય તે સિવાય

વસૂલાત સમાધાન (Composition levy) પ્રતિબંધ આંતર રાજ્ય બાહ્ય સામાન સપ્લાય (supply) અને/અથવા સર્વિસીસ (services) માં પ્રવૃત એક રજીસ્ટર (Registered) કરપાત્ર વ્યક્તિ વસૂલાત સમાધાન માટે પસંદગી પામી શકતા નથી આંતર રાજ્ય બાહ્ય સામાન સપ્લાય (supply) ની વર્તમાન સ્થિતિ પ્રમાણે, નીચેનાં નવા ઉમેરાઓ છે:

1)      સર્વિસીસ (services) ના સપ્લાય (supply) માં પ્રવૃત
2)      એવા સામાન સપ્લાય (supply) માં પ્રવૃત જે જીએસટી હેઠળ ટેક્ષ વસૂલાતપાત્ર ન હોય.
3)      ઇ-કોમર્સ ઓપરેટર (e-commerce operator) દ્વારા કોઈપણ સામાન સપ્લાય (supply) માં પ્રવૃત
4)      ઉત્પાદક જેની જાણ સમિતિ એ કરી હોય

સામાન સપ્લાય (supply) નો સમય ફોરવર્ડ ચાર્જ (Forward charge) નીચે પ્રમાણે જે પહેલા:

1.       સામાન કાઢવાની તારીખ (Date of removal)
2.       ઇન્વોઇસ (invoice) ની તારીખ (Date of invoice)
3.       ચુકવણી રસીદની તારીખ (Date of receipt payment)
4.       એકાઉન્ટ બુક (books of accounts)માં દાખલ (સામાન મળવો) તારીખ (Date of entry in book of accounts)

1.       ઇન્વોઇસ (invoice) ની તારીખ
2.       ચુકવણી રસીદની તારીખ

સામાન સપ્લાય (supply) નો સમય રિવર્સ ચાર્જ (Reverse charge) નીચે પ્રમાણે જે પહેલા:

1.       સામાન મળ્યાની તારીખ (Date of receipt of goods)
2.       ચુકવણી ની તારીખ
3.       ઇન્વોઇસ (invoice) ની તારીખ
4.       એકાઉન્ટ બુકમાં ડેબિટ તારીખ (Date of debit in the books of accounts)

 

નીચે પ્રમાણે જે પહેલા:

1.       સામાન મળ્યાની તારીખ
2.       ચુકવણી કર્યાની તારીખ
3.       ઇન્વોઇસ (invoice) ની તારીખ ના ૩૦ દિવસ માં

જો ઉપર પ્રમાણેની ઘટનાઓ નિર્ધારિત ના હોય તો, પછી પ્રાપ્તકર્તાની એકાઉન્ટ બુકમાં દાખલ તારીખ એ સામાન સપ્લાય (supply) નો સમય હશે.

સર્વિસીસ (services) સપ્લાય (supply) નો સમય ફોરવર્ડ ચાર્જ કદાચ, ઇન્વોઇસ (invoice) જણાવેલા સમયગાળામાં જારી થાય તો: નીચે પ્રમાણે જે પહેલા થાય એ:

1.       ઇન્વોઇસ (invoice) ની તારીખ
2.       ચુકવણી ની રસીદ

કદાચ, ઇન્વોઇસ (invoice) જણાવેલા સમયગાળામાં જારી ન થાય તો: નીચે પ્રમાણે જે પહેલા થાય એ:

1.       સર્વિસીસ (services) પૂર્ણ થયાની તારીખ
2.       ચુકવણી ની રસીદ

 

નીચે પ્રમાણે જે પહેલા થાય એ:

1.       ઇન્વોઇસ (invoice) ની તારીખ
2.       ચુકવણી રસીદની તારીખ

 

સર્વિસીસ (services) સપ્લાય (supply) નો સમય રિવર્સ ચાર્જ નીચે પ્રમાણે જે પહેલા થાય એ:

1.       સર્વિસીસ (services) રસીદની તારીખ (Date of receipt of service)
2.       ચુકવણી કર્યાની તારીખ
3.       ઇન્વોઇસ (invoice) ની રસીદની તારીખ
4.       એકાઉન્ટ બુકમાં ડેબિટની તારીખ

નીચે પ્રમાણે જે પહેલા થાય એ:

1.       ચુકવણી ની તારીખ
2.       ઇન્વોઇસ (invoice) ની તારીખ ના ૬૦ દિવસ માં

જો ઉપર પ્રમાણેની ઘટનાઓ વર્ણવેલ ના હોય તો, પછી પ્રાપ્તકર્તાની એકાઉન્ટ બુકમાં દાખલ તારીખ એ સામાન સપ્લાય (supply) નો સમય હશે.

સપ્લાય (supply) નું મૂલ્ય સબસિડી (નાણાકીય મદદ) સપ્લાય (supply) સાથે જોડાયેલી કોઈપણ પ્રકારની સબસિડીનો આપેલ કિંમતમાં સમાવેશ થયેલ હોય છે. કેન્દ્રીય અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સબસિડીને બાદ કરતા બાકીની સબસિડીઓ સીધી ભાવ સાથે જોડેલ હોય છે.
જોબ વર્ક (Job work) ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ (input tax credit) મૂળ ઉત્પાદનકર્તાને ૧૮૦ દિવસમાં આપેલ જોબ વર્ક વિશેના ઇનપુટ્સ ની જરૂર પડે છે. મૂળ ઉત્પાદનકર્તાને ૧ વર્ષમાં આપેલ જોબ વર્ક વિશેના ઇનપુટ્સ ની જરૂર પડે છે.
જોબ વર્ક (Job work) ઈનપુટ ટેક્ષ ક્રેડીટ (input tax credit) કેપિટલ ગુડ્સ (capital goods) પાછો મેળવવા માટેનો સમયગાળો ૨ વર્ષ છે. કેપિટલ ગુડ્સ (capital goods) પાછો મેળવવા માટેનો સમયગાળો 3 વર્ષ છે.
રિફંડ (Refund) વિલંબિત રિફંડ પર વ્યાજ (interet on delayed refund) જો 3 મહિનાની અંદર રિફંડ નહિ આપવામાં આવે તો વ્યાજ ચૂકવવામાં આવશે. જો ૬૦ દિવસની અંદર રિફંડ નહિ આપવામાં આવે તો વ્યાજ ચૂકવવામાં આવશે.
ટ્રાન્ઝિશન પ્રોવિઝન (Transition provision) રજિસ્ટર્ડ બિઝનેસ (ઉત્પાદક, વેપારી અને સર્વિસીસ (services) પ્રદાતા) જીએસટી માં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ(ITC) કેરી ફોરવર્ડ કરવાની ની શરતો:

1.       આઇટીસી નું બંધ સિલક છેલ્લા ભરેલા રિટર્નમાં દેખાવું જોઈએ
2.       ક્રેડિટ વર્તમાન કાયદા હેઠળ માન્ય હોવું જોઈએ અને
3.       તે જીએસટી હેઠળ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે માન્ય છે

ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) થી જીએસટી (GST) ની શરતો:

1.       આઇટીસી નું બંધ સિલક છેલ્લા ભરેલા રિટર્નમાં દેખાવું જોઈએ
2.       તે જીએસટી હેઠળ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે માન્ય છે

 

 

 

સૂચિ (Schedule) સૂચિ ૧ આ સૂચિ વ્યવહાર (Transaction) અથવા પ્રવૃત્તિઓ જે પણ વિચારણા વિના સપ્લાય (supply) તરીકે ગણેલ હોય તેની યાદી પૂરી પાડે છે:

1.       કાયમી ટ્રાન્સફર (permanent transfer) /બિઝનેસ મિલકતો નો નિકાલ (business asset disposal).
2.       ખાનગી અથવા બિન-વ્યવસાયિક ઉપયોગ કરવા માટે બિઝનેસ મિલકતોની કામચલાઉ અરજી.
3.       સર્વિસીસ (services) ખાનગી અથવા બિન-વ્યવસાયિક ઉપયોગ માટે મૂકો.
4.       મિલકતો ડીરજીસ્ટ્રેશન (deregistration) પછી જાળવી રાખવું.
5.       દરમિયાન અન્ય કરપાત્ર અથવા બિન- કરપાત્ર વ્યક્તિ માટે કરપાત્ર વ્યક્તિ દ્વારા માલ અને / અથવા સર્વિસીસ (services) ના સપ્લાય (supply) અથવા બિઝનેસ તથા તેની પ્રગતિ વખતે.

સુધારેલા ડ્રાફ્ટ લો (draft law) પ્રમાણે, No.2,3,4 અને 5 મુજબ વ્યવહાર (Transaction) અથવા પ્રવૃત્તિઓ બાકાત રાખવામાં આવે છે અને સુધારેલી સૂચિમાં આ સમાવેશ થાય છે:

1.       કાયમી ટ્રાન્સફર/બિઝનેસ મિલકતો નો નિકાલ જ્યાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ આવી સંપત્તિઓ પર મેળવેલ હોય છે.
2.       સંબંધિત વ્યક્તિઓ અથવા કલમ 10 માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અલગ વ્યક્તિઓ વચ્ચે સામાન અથવા સર્વિસીસ (services) ની સપ્લાય (supply) થઇ રહી હતી જયારે બિઝનેસ તથા તેની પ્રગતિ વખતે.
3.       પ્રિન્સિપાલ (principal) દ્વારા તેમના એજન્ટ (agent) માટે સામાન સપ્લાય (supply), જ્યાં એજન્ટ પ્રિન્સિપાલ (principal) વતી, અથવા તેનાથી ઊલટા પર જેમ કે સામાન સપ્લાય (supply) કરશે.
4.       બિઝનેસ તથા તેની પ્રગતિ વખતે, સંબંધિત વ્યક્તિ અથવા ભારતની બહાર તેમની અન્ય સંસ્થાઓની કોઈ પણ એક કરપાત્ર વ્યક્તિ દ્વારા સર્વિસીસ (services) ની આયાત.

 

નવા ઉમેરાઓ શું છે?

વિષય નવો ઉમેરો વિગતો
વિવરણ કેપિટલ ગુડ્સ કેપિટલ ગુડ્સ એટલે કે સામાન, જેનું મૂલ્ય ક્રેડીટ રાખનારી વ્યક્તિની એકાઉન્ટ બુકમાં મૂડીગત હોય છે અને જેનો ઉપયોગ અથવા બિઝનેસ તથા તેની પ્રગતિમાં થાય છે.
સપ્લાય (supply) મિશ્ર સપ્લાય (mixed supply) એક કિંમત માં કરપાત્ર વ્યક્તિ દ્વારા બે અથવા વધુ વ્યક્તિગત માલ અથવા સર્વિસીસ (services) અથવા મિશ્રણ નો સપ્લાય (supply) પૂરો પાડવામાં આવે છે.
સપ્લાય (supply) સંયુક્ત સપ્લાય (supply) કરપાત્ર વ્યક્તિ દ્વારા પ્રાપ્તકર્તાને કરવામાં આવેલ સપ્લાય (supply), બે અથવા વધુ સામાન અથવા સર્વિસીસ (services) અથવા કોઈપણ સંયોજન કે જે કુદરતી રીતે બનીને સામાન્ય બિઝનેસ તરીકે પૂરું પાડવામાં આવે છે.
સપ્લાય (supply) નો સમય વાઉચર સપ્લાય (supply) સપ્લાય (supply) નો સમય જે પહેલા તે નીચે પ્રમાણે છે:

1.       વાઉચર જારી થયેલ તારીખ, જો સપ્લાયર (supplier) ઓળખીતો હોય તો
2.       વાઉચર ના વળતર ની તારીખ, અન્ય તમામ કિસ્સાઓમાં

સપ્લાય (supply) નું મૂલ્ય વ્યાજ, વિલંબ ફી અથવા દંડ વિલંબિત ચુકવણી માટે વ્યાજ, વિલંબ ફી અથવા દંડ કરપાત્ર હશે.
સપ્લાય (supply) નું મૂલ્ય પોસ્ટ સપ્લાય (supply) ડિસ્કાઉન્ટ (discount) પોસ્ટ સપ્લાય (supply) ડિસ્કાઉન્ટ (discount) જો હશે તો વ્યવહાર (Transaction) માંથી બાકાત કરવામાં આવશે:

1.       ડિસ્કાઉન્ટ (discount) પર અથવા જેમ સપ્લાય (supply) સમય પહેલાં દાખલ એક કરારની શરત ઓળખાય છે અને વિશિષ્ટ રીતે સંબંધિત ઇન્વૉઇસ (invoice) સાથે જોડેલ હોય છે અને
2.       ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ સપ્લાય (supply) ના પ્રાપ્તકર્તા દ્વારા ઉલટુ રાખવામાં આવ્યું છે કારણ કે ડિસ્કાઉન્ટ (discount) સપ્લાયર (supplier) દ્વારા જારી દસ્તાવેજ ને આભારી છે.

ઇન્વૉઇસ (invoice) રિવર્સ ચાર્જ પદ્ધતિ એક રજિસ્ટર્ડ કરપાત્ર વ્યક્તિ જે અનરજિસ્ટર્ડ વ્યક્તિ દ્વારા થયેલા આંતરિક સામાન અથવા સર્વિસીસ (services) ના સપ્લાય (supply) પર જારી થયેલા ઇન્વૉઇસ (invoice) પર લાગેલા રિવર્સ ચાર્જ પર ટેક્ષ ચૂકવણી માટે જવાબદાર છે
કેપિટલ ગુડ્સ પર આઇટીસી (ITC) પાઇપલાઇન અને ટેલિકોમ ટાવર્સ માટે (for pipeline & telecom towers) પ્રથમ વર્ષે 1/3 મહત્તમ આઇટીસી, બીજા નાણાકીય વર્ષે પ્રથમ વર્ષના દાવા સહિત 2/3 મહત્તમ આઇટીસી, અને બાકીનું તે પછીના નાણાંકીય વર્ષમાં.
આઇટીસી (ITC) સર્વિસીસ (services) ના સપ્લાય (supply) પર આઇટીસીનું રિવર્સલ જો પ્રાપ્તકર્તા સર્વિસીસ (services) આપનાર સપ્લાયર (supplier) ને ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો, ઇન્વૉઇસ (invoice) ઇનપુટ ટેક્સ પ્રાપ્તકર્તા દ્વારા મેળવેલ ક્રેડિટ માટે સમાન મુદ્દો તારીખથી ત્રણ મહિનાના સમયગાળા અંદર ચૂકવવાપાત્ર રકમ સાથે સર્વિસીસ (services) ના સપ્લાય (supply) ની ચૂકવવાપાત્ર રકમ વ્યાજ સાથે તેના ઉત્પાદનમાં કર જવાબદારી ઉમેરવામાં આવશે.
નફાખોરી વિરોધી કલમ નફાખોરી વિરોધ સામાન અથવા સર્વિસીસ (services) ના ભાવમાં ઘટાડા દ્વારા, કોઇ પણ રજિસ્ટર્ડ કરપાત્ર વ્યક્તિ અથવા કર દરમાં કોઇ ઘટાડા દ્વારા મેળવેલ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લાભ શું ખરેખર ગ્રાહક ને આપવામાં આવી રહ્યું છે તેનું પરીક્ષણ.
ટ્રાન્ઝિશન જોગવાઈ (Transation Provision) આબકારી જકાત(એક્સાઈઝ ડ્યુટી) પ્રથમ તબક્કાના વિક્રેતા/બીજા તબક્કાના વિક્રેતા/આયાતકાર બંધ સ્ટોક પર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવા માટે માન્ય છે.
ટ્રાન્ઝિશન જોગવાઈ એન્ટ્રી ટેક્ષ (Entry Tax) ચૂકવેલ એન્ટ્રી ટેક્ષ રાખવામાં આવેલ બંધ સ્ટોક પર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે પાછો મેળવવાની મંજૂરી છે.
ટ્રાન્ઝિશન જોગવાઈ સર્વિસ ટેક્ષ (Service Tax) સર્વિસીસ (services) પ્રદાતા કે જેઓ જીએસટી હેઠળ કરપાત્ર એવી છૂટ વાળી(મુક્ત) સર્વિસીસ (services) આપે છે તેઓ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પર ઇનપુટ્સ મેળવી શકે છે.
સૂચિ સૂચિ 3 આ સૂચિ એવા વ્યવહારો (Transaction) અથવા પ્રવૃત્તિઓની યાદી આપે છે કે જે ન સામાન સપ્લાય (supply) નાતો સર્વિસીસ (services) ના સપ્લાય (supply) તરીકે ગણી શકાય.

વધુ માહિતી માટે અહીં શોધો transition provisions

ઉપેક્ષા શું છે*?

વિષય ઉપેક્ષા વિગતો
સામાન નો પ્રકાર સિક્યોરિટીઝ (Securities) નિરૂપણ મુજબ સિક્યોરિટીઝ માલમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે
સપ્લાય (supply) નું મૂલ્ય રોયલ્ટી (Royalty), લાયસન્સ ફી (License Fee) અને ચાર્જ મુક્ત સામાન અથવા સર્વિસીસ (services) આ સપ્લાય (supply) કિંમતમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે
સપ્લાય (supply)નું મૂલ્ય મૂલ્યાંકન નિયમો મૂલ્યાંકન નિયમો (સરખામણી, ગણતરી અને શેષ પદ્ધતિ) સુધારેલા ડ્રાફ્ટ મોડેલ કાયદામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.

 

*કેમ કે આ કાયદો હજુ ડ્રાફટીંગ તબક્કામાં છે અને આ પછીના તબક્કે સૂચવવામાં આવી શકે છે. જેથી સુધારેલા ડ્રાફ્ટ લો ને 14 મી જૂન, 2016 પ્રકાશિત થયેલા કાયદા ની સરખામણીએ હજી બાકાત રાખવામાં આવેલ છે.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Yarab A

54 Comments

 • Very good comparison between Original Draft GST Bill and Revised Draft GST Bill.

  However, in the above explanation, while comparing the original Draft GST Bill and Revised Draft GST Bill, Time of Supply of Services under Revised GST Bill it is stated:
  Time of Supply of Service shall be Earliest of Following :
  1. Date of invoice
  2. Date of receipt of payment

  In this regard, please see the sub-section (2) of Section 13 of Revised Draft GST Bill which deals with the Time of Supply of Service in forward charge:

  “The time of supply of services shall be the earlier of the following dates, namely:-
  (a) the date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required, under section 28, to issue the invoice with respect to the supply; or
  (b) the date on which the supplier receives the payment with respect to the supply.”

  Then, Section 28 provides that:
  “A registered taxable person supplying taxable services shall, before or after the provision of service but within a period prescribed in this behalf, issue a tax invoice, showing the description, value, the tax payable thereon and such other particulars as may be prescribed.”

  Further, Draft Invoice Rules provide that the supplier shall issue the Invoice within a period of 30 days from the provision of service [45 days in case of banks].

  From the above, it is clear that in a case wherein the invoice is not issued within the prescribed period, the time of supply of service shall be earlier of the date on which the supplier is required to issue the invoice or date of receipt of payment.

  Example:
  XYZ Architects supply the design for the interiors of a hotel to ABC Ltd. on 20.07.2017 and issue the invoice on 25.08.2017. They receive the payment on 05.09.2017.

  In this case, since, the invoice has not been issued within 30 days from the provision of service, hence, the Time of Supply of Service shall be earlier of the date on which XYZ Architects are required to issue the Invoice or date of receipt of payment.

  Now, Date on which Invoice is required to be issued: 19.08.2017 [30 days from the date of provision of service]
  Date on which payment is received: 05.09.2017.

  Therefore, Date of Supply of Service shall be 19.08.2017.

  From this example, I understand, the above explanation needs to be re-looked.

 • REGARDING TRANSITION PROVISION OF EXCISE DUTY FOR DEALERS – WHAT IS THE DOCUMENTARY EVIDENCE REQUIRED IN ORDER TO CARRY FORWARD THE ED ON CLOSING STOCK TO GST? FYI, WE DO NOT FILE RG-23D BUT WE HAVE MANUAL RECORDS OF STOCK AND ED THEREOF. WE ALSO HAVE PURCHASE BILLS TO SUPPORT OUR CLOSING STOCK.

 • What is the procedure for Job Work. We receive raw material from Principal supplier. After job work, we return back the goods to them. Is GST applicable for the job work bill raised by us? Will this turnover be taxable or non-taxable turnover?

  • Forward charge is where the supplier of goods &/or services is liable to pay the tax whereas reverse charge is where the recipient of goods &/or services is liable to pay the tax.

 • THIS IS A GOOD SOFTAWARE IN INDUSTRY PLS TELL ME DISCRIPTION OF WHAT IS THE PROCEDURE OF G.S.T RETURN FILE IN TALLY .

 • Good work by tally to share knowledge about GST. It will help all businessman and clear all subjects about it.

 • Is GST is applicable on Intrastate and interstate branch transfer transation? if Yes what is % for the same

  • Yes, GST will be applicable on branch transfers, whether intrastate or inter-state, as it will be treated as a supply. The receiving branch can take credit of the GST paid. The schedule of goods and services falling under each rate slab has not been announced yet.

   • IF ONE HAVE ONLY SINGLE REGISTRATION IN SAME STATE THEN SUPPLY WILL BE ZERO RATED WITHING STATE I.E. INTRASTATE

 • REGARDING GST VERY USEFUL TO ACCOUNTANT, CA ,BUSINESSMAN AND ALL TALLY USERS.SHARE KNOWLEDGE FOR BUSINESS GROWTH

 • This must be published in hindi also because everybody don’t know English hindi our language and in hindi we can understand everything easily

  • Most of our blog posts are available in Hindi now. Please click on the language (English, Hindi) tab under each blog post to choose your preferred language.

  • Most of our blog posts are available in Hindi now. Please click on the language (English, Hindi) tab under each blog post to choose your preferred language.

 • how to put e-adhar signature in vat to gst migration portal I have verified adhar signatur in adhar pdf but unable to submit the saved form

 • what is the treatment of closing stock under VAT into GST opening .and also what is CGST, IGST and SGST to what type of traders they applicable. treatment osales and purchase inthis pl explain with wxample.I am tally ERP 9 user. I am working on some tally single user erp 9 versions with different types of traders. please explain

 • we are unable to understand Mixed Supply and Composite Supply, could you please explain difference between Mixed Supply and composite supply with example?

 • Manufacturing units having multiple branches. Currently doing stock transfers has to collect gst upon final sales or also upon clearance of goods from manufacturer to branch ??

  Question2: how to treat excise cenvat input for unregistered dealers ? Even a trader is registered under vat but not under excise what input credit he’s eligible for ??

 • IS A TRADERS HAVING TURNOVER ABOVE 20 LAKHS (TRADING IN TAX FREE COMMODITIES SUCH AS FOODGRAINS,SUGAR,ETC.) IS LIABLE FOR REGISTRATION UNDER GST

  • If outward supplies are completely exempt under GST, then registration is not required.

  • Pl note that concept of F Form is no more under GST. To understand GST we leave other concepts aside and only concentrate to GST provisions. If export is specifically exempted under proposed Sec 10, than only certain procedure has to be followed. In general pay GST take credit and get refund is the normal procedure. In substance GST is not required on export, if exempted.

 • I must know about gst,because I am graduate and doing salestax practice since 36 years back in karimnagar.Telengana State.

 • REGARDING TRANSITION PROVISION OF EXCISE DUTY FOR DEALERS – WHAT IS THE DOCUMENTARY EVIDENCE REQUIRED IN ORDER TO CARRY FORWARD THE ED ON CLOSING STOCK TO GST? FYI, WE DO NOT FILE RG-23D BUT WE HAVE MANUAL RECORDS OF STOCK AND ED THEREOF. WE ALSO HAVE PURCHASE BILLS TO SUPPORT OUR CLOSING STOCK.

  THX,

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017