ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಎದುರಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Last updated on July 17th, 2017 at 12:13 am

Language

 • English
 • Hindi
 • Marathi
 • Kannada
 • Telugu
 • Tamil
 • Gujarati

ಈ ಹಿಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ (ಐಟಿಸಿ)ಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆವು.

ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಜಿಎಸ್ಟಿಯು ದ್ವಂದ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ( ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ), ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ(ಎಜಿಎಸ್ಟಿ)ಯ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಐಜಿಎಸ್ಟಿ) ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಟ್ ಅಥವಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಇನ್ ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಎದುರಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್
ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ (ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಎಸ್ಟಿ(ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ)
ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ(ರಾಜ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಎಸ್ಟಿ (ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ)
ಐಜಿಎಸ್ಟಿ (ಅಂತರ್ಗತ ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಐಜಿಎಸ್ಟಿ, ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ, ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ)

 

ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1- ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಐಟಿಸಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು?

ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರು ಸೇರಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಪಾವತಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ
ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ
ರತ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಖರೀದಿ (ಒಳಗೆ ಪೂರೈಕೆ) ಉಕ್ಕು 1,20,000 1,20,000
ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಾಟ (ಹೊರಗೆ ಪೂರೈಕೆ) ಕಾರು 36,000 36,000
ರವೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಾಟ (ಹೊರಗೆ ಪೂರೈಕೆ) ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು  —  — 90,000 90,000

 

ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯು 12,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ:

 1. ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಲಾ 1,20,000 ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 2. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆ 1,26,000 (36,000+90,000)ಯಲ್ಲಿ 1,20,000 ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಐಟಿಸಿ ಬಳಸಿದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆ 6,000 (1,26,000 – 1,20,000).
 3. ನಂತರ, ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆ 1,26,000 (36,000+90,000)ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 1,20,000 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆ 6,000 (1,26,000 – 1,20,000) ಆಗುತ್ತದೆ.
 4. ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಎರಡರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯು 12,000 (ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆ 6000+ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆ 6,000 ಆಗುತ್ತದೆ).
 5. ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ(ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ನಂತರದ ಸೆಟ್ ಆಫ್) ಅನ್ವಯ ಉಳಿದ ಐಟಿಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 6. ಇದೇ ರೀತಿ, ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬ್ಯಲೆನ್ಸ್ ಸಹ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಐಟಿಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ

ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರು ತಲುಪಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ
ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ
ಶೈನ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಖರೀದಿ (ಇನ್ವಾರ್ಡ್ ಪೂರೈಕೆ) ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಬಾರ್ಗಳು 30,000  —
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಖರೀದಿ (ಇನ್ವಾರ್ಡ್ ಪೂರೈಕೆ) ಟೈರ್ ಗಳು  —  — 10,000  —  —  —
ಎ-1 ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾರಾಟ (ಔಟ್ವಾರ್ಡ್ ಪೂರೈಕೆ) ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು  —  — 12,000
ಜಾನ್ಸನ್ ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಾಟ (ಔಟ್ವಾರ್ಡ್ ಪೂರೈಕೆ) ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು     24,000     24,000

 

ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ,

 1. ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 40,000 ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಐಜಿಎಸ್ಟಿ 12,000, ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ 24,000 ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ 24,000 ಇರುತ್ತದೆ.
 2. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗಾಗಿ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಬೇಕಿದೆ. ಉಳಿದ ಐಟಿಸಿಯನ್ನು ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಆರಂಭ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ ಎಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
 3. ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐಟಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆ 12,000 ಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಐಟಿಸಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
 4. ಉಳಿದ ಐಟಿಎಸ್ಟಿ ಐಟಿಸಿ ಪಾವತಿ 28,000(40,000-12,000) ಯನ್ನು 24,000ದ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 5. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತರುವಾಯ ಉಳಿದ 4,000 ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಐಟಿಸಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯ 4,000 ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
 6. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆ 20,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 3- ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆಮಾಡಬಾರದ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಐಟಿಸಿ

ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಐಟಿಸಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹದಾದ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 15,000 ಇದೆ ಎಂದಿರಲಿ.

ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೊತ್ತ
ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 15,000

ಆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಔಟ್ವಾರ್ಡ್(ಹೊರಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ) ಪೂರೈಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು:InputCreditSetoff

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ,

 1. ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯ 15,000 ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತಅವಧಿಯ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗಾಗಿ 11,000ವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
 2. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರುವ ತರುವಾಯ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 4,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ.
 3. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಿನ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗದು.
 4. ಹೀಗಾಗಿ, ಉಳಿದಿರುವ ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯು 11,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Yarab A

43 Comments

 • Thanks to Tally India Team for simple, analytical & easy to understand illustrated examples in summarised tabular form, also very helpful for accounting treatment of ICT & Liabilities for CGST, SGST & IGST

 • Local Purchase — Intra State -Hyderabad
  ——————————————————————————-
  Supplier Input Credit CGST Input Credit SGST
  ———————————————————————————
  ABC 10000 10000

  Sales — Inter State Sales to karnataka
  ————————————————————————————————————
  Customer IGST
  ———————————————————————————————————-
  XYZ 6000

  Please explain above example how adjust input tax credit.

  • The entire CGST credit can be utilized to set-off the IGST payable. Balance CGST credit will be Rs. 4,000 and SGST credit will be Rs. 10,000. You can also choose to use the SGST credit to set-off the IGST payable. In that case, balance SGST credit will be Rs. 4,000 and CGST credit will be Rs. 10,000.

 • How to adjustment of Local purchase CGST and SGST Input tax Credit to outward sale CGST.
  Please explain how to do in practical scenario.

 • Please give me a clarification. If I have inward Supply of Services with CGST and SGST in Say Tamil Nadu and I have outward Intra State Supply in Kerala with CGST and SGST, can I set off the same? Example, I have CGST + SGST collected from Intra State supply within Kerala. But I have a hotel accommodation bill (incurred for the purpose of business) from Chennai in which CGST + SGST is charged. Can I set off input tax credit of Chennai bills with output tax of Kerala?

  • No, CGST + SGST of one state cannot be set-off against CGST + SGST of another state.

 • If a business operates in 5 different states, does it need to maintain separate state wise ITC balances for SGST CGST IGST? That is, 15 different tax credits? Or, is it that the ITC can be freely used across India?

  • No, CGST and SGST of one state cannot be adjusted with CGST and SGST of another state. IGST credit can be freely utilized.

 • What happens if the buyer dont pay on time and closes his business , Do we need to shell down the TAX from our pocket.

  • We assume the question is “ What happens if the supplier doesn’t pay on time and closes his business?’
   If supplier doesn’t pay tax on outward supply made to you,  GSTN will communicate the mismatch. This needs to ratified by your supplier, if he fails to ratify and deposit the tax, the ITC claimed by you will be reversed and added to your output tax liability. Please refer this blog post for more information http://blogs.tallysolutions.com/how-to-file-gst-returns/

  • The order in which input tax credit needs to be utilised is discussed in the article. Please let us know if there is any specific query you may have regarding this.

 • Input Tax credit of SGST Rs.6000 Tax Liability of IGST Rs.14000
  Input Tax credit of CGST Rs.6000

  how to set off tax the transaction.

  • First, CGST should be utilised to set off IGST liability (IGST liability Rs.14,000 -CGST ITC Rs.6,000)
   Then, SGST should be utilised to set off IGST liability (IGST liability Rs.8,000 -SGST ITC Rs.6,000)
   Remaining Rs.2000 will be the IGST payable.

 • Excellent. Very well explained with Illustrations & charts.
  Reading Paragraphs after paragraphs of the same concepts were boring & confusing.
  Tally team has presented it very clear for any lay businessman to understand.

 • For Exporters under existing VAT and Central Excise system, the exporter takes input credit for both VAT and C.Excise when purchasing Raw material and consumables. If the local business (Sales) is less there will be remaining large credit in both VAT & C.Excise as both VAT nor C.Excis is applicable for exports. At present the Exporter applies for Vat refund Quarterly/halfyearly/yearly & also similarly for C.Excise rebate by paying Duty while invoicing some export dispatches and later claiming refund.
  Under GST what will be the procedure ?.

  • Under GST, refund will be allowed only in two cases
   1.Export
   2.The credit has accumulated on account of rate of tax on input being higher than the rate of tax on output.

   In case, where the goods are exported out of India and are subject to export duty, no refund can be claimed

  • The transition provision of GST law allows carry forward of eligible Cenvat credit. We will be publishing a detailed blog post on this soon. Stay tuned:)

 • very businessmen should have a proper computer system with networking service and most of all a great accounting software like tally in place.other ways it is going to be a tough time to do business.

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017