जीएसटी प्रणालीत टॅक्स लायबिलिटीच्या बदल्यात इनपूट टॅक्स क्रेडिट सेट ऑफ कसे करावे

Last updated on July 17th, 2017 at 12:13 am

Language

 • English
 • Hindi
 • Marathi
 • Kannada
 • Telugu
 • Tamil
 • Gujarati

आम्ही मागील पोस्टमध्ये इनपूट टॅक्स क्रेडिट  (आयटीसी)ची ओळख करून दिली होती.

आता, जीएसटी प्रणालीत तुमच्या टॅक्स लायबिलिटीच्या बदल्यात तुमचे इनपूट क्रेडिट कसे सेट ऑफ करावे, हे समजून घेऊया.

जीएसटी ही द्विसंकल्पनात्मक प्रणाली आहे. तुमच्या प्रत्येक व्यवहारावर (एकाच राज्यातील) आणि स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) असा एकत्रित कर लागू होईल. राज्या-राज्यांमधील व्यवहारांवर इंटिग्रेटेड जीएसटी (आयजीएसटी) लावला जाईल. त्यामुळे, कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे यातील प्रत्येक बाबीवरील इनपूट क्रेडिट कसा सेट ऑफ करावा, हे जाणून घेणे प्रत्येक व्यवसायासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
क्रेडिट कोणत्या क्रमाने सेट ऑफ करावे, हे खालील तक्त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे :

इनपूट टॅक्स क्रेडिट सेट ऑफ अगेंस्ट लायबिलिटी
सीजीएसटी (सेंट्रल जीएसटी) सीजीएसटी आणि आयजीएसटी (त्या क्रमाने)
एसजीएसटी (स्टेट जीएसटी) एसजीएसटी आणि आयजीएसटी (त्या क्रमाने)
आयजीएसटी (इंटिग्रेटेड जीएसटी) आयजीएसटी (इंटिग्रेटेड जीएसटी)

 

ही प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी उदाहरण पाहू.

उदाहरण १ – सीजीएसटी आणि एसजीएसटी आयटीसी कसे वापरणार?

सुपर कार्स लि. ही कर्नाटकातील एक उत्पादक कंपनी आहे. सुपर कार्स लि.चे करासह व्यवहार खालीलप्रमाणे आहेत :

पक्षकाराचे नाव राज्य व्यवहाराचा प्रकार उत्पादन इनपूट क्रेडिट टॅक्स लायबिलिटी
सीजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी
रत्ना स्टील्स कर्नाटक खरेदी (आवक पुरवठा) स्टील 1,20,000 1,20,000
रविंद्र ऑटोमोबाइल्स कर्नाटक विक्री (जावक पुरवठा) गाडी 36,000 36,000
रविंद्र ऑटोमोबाइल्स कर्नाटक विक्री (जावक पुरवठा) सुटे भाग  —  — 90,000 90,000

 

महिन्याच्या अखेरीस सुपर कार्स लि. त्यांच्या उपलब्ध इनपुट क्रेडिटच्या बदल्यात त्यांची टॅक्स लायबिलिटी ऍडजस्ट करतील.

या उदाहरणात सुपर कार्स लि.कडे १२,०००ची टॅक्स लायबिलिटी आहे. हे कसे घडते :

 1. सीजीएसटी आणि एसजीएसटीच्या रुपात सुपर कार्स लि.चे इनपुट टॅक्स क्रेडिट आहे १,२०,०००..
 2. कायद्यात नमुद केल्याप्रमाणे, सुपर कार्स लि. सगळ्यात आधी १,२६,००० (३६,०००+९०,०००)ची जीसीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ करण्यासाठी १,२०,००० च्या सीजीएसटी आयटीसीचा वापर करतील. यानंतर जीसीएसटी लायबिलिटी असेल ६,००० (१,२६,०००-१,२०,०००).
 3. त्यानंतर १,२६,००० (३६,०००+९०,०००)च्या एसजीएसटी लायबिलिटीच्या बदल्यात १,२०,००० चे एसजीएसटी इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ केले जाईल. एसजीएसटी इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ केल्यानंतर एसजीएसटी लायबिलिटी असेल ६००० (१,२६,०००-१,२०,०००).
 4. सीजीएसटी आणि एसजीएसटी असे दोन्ही उपलब्ध इनपुट क्रेडिट वापरल्यानंतर सुपर कार्स लि. ची टॅक्स लायबिलीटी असेल १२००० (सीजीएसटी कर ६००० एसजीएसटी कर ६०००)
 5. सीजीएसटी कर सेट ऑफ केल्यानंतर सीजीएसटीमध्ये कोणत्याही प्रकारे इनपुट क्रेडिट शिल्लक राहिल्यास ती रक्कम एसएजीएसटी सेट ऑफ करण्यासाठी वापरता येणार नाही. जीसीएसटीअंतर्गत आयटीसीचा बॅलन्स (जीसीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ केल्यानंतर) पुढील कर वेळापत्रकात वापरला जाईल.
 6. त्याचप्रमाणे, एसजीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ केल्यानंतर एसजीएसटी शिल्लकही पुढील कार्यकालासाठी वापरली जाईल.

उदाहरण २ – आयजीएसटी आयटीसी कसे वापरले जाईल?

सुपर कार्स लि.चे काही इतर व्यवहार पाहूया

पक्षकाराचे नाव राज्य व्यवहाराचा प्रकार उत्पादन इनपूट क्रेडिट टॅक्स लायबिलिटी
सीजीएसटी एसजीएसटी आयजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी आयजीएसटी
शाइन अल्युमिनिअम इंडस्ट्रीज लि. तामिळनाडू खरेदी (आवक पुरवठा) अल्युमिनिअम बार्स 30,000  —
लक्ष्मी रबर इंडस्ट्रीज लि. तामिळनाडू खरेदी (आवक पुरवठा) टायर्स  —  — 10,000  —  —  —
ए -1 स्पेअर्स महाराष्ट्र विक्री (जावक पुरवठा) सुटे भाग  —  — 12,000
जॉनसन ऑटो पार्ट्‌स कर्नाटक विक्री (जावक पुरवठा) सुटे भाग     24,000     24,000

 

महिना अखेरीला सुपर कार्स लि. त्यांची टॅक्स लायबिलिटी सेट ऑफ करण्यासाठी आयजीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा वापर करेल.

वर सांगितल्याप्रमाणे,

 1. सुपर कार्स लि.चे आयजीएसटी इनपूट टॅक्स क्रेडिट आहे ४०,००० आणि टॅक्स लायबिलिटी- आयजीएसटी १२,०००, सीजीएसटी २४,००० आणि एसजीएसटी २४,०००.
 2. कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे, आयजीएसटी टॅक्स लायबिलिटी सेट ऑफ करण्यासाठी प्रथम आयजीएसटी इनपुट क्रेडिट वापरावे लागेल. उर्वरित आयटीसीचा वापर जीसीएसटी आणि त्यानंतर एसजीएसटी सेट ऑफ करण्यासाठी करता येईल.
 3. सुपर कार्स लि. १२,००० च्या आयजीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ करण्यासाठी आधी आयजीएसटी आयटीसीचा वापर करेल.
 4. उर्वरित २८००० (४०,०००-१२,०००) चे आयजीएसटी आयटीसी क्रेडिट २४०००ची सीजीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ करण्यासाठी वापरले जाईल.
 5. यानंतर, उर्वरित ४००० चे आयजीएसटी आयटीसी ४०००च्या मर्यादेपर्यंतची एसजीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ करण्यासाठी वापरले जाईल.
 6. आता उपलब्ध इनपुट क्रेडिटचा वापर केल्यानंतर सुपर कार्स लि.ची एसजीएसटी लायबिलिटी २०,००० आहे.

उदाहरण ३ – सीजीएसटी आयटीचा वापर एसजीएसटी लायबिलिटीसाठी करता येणार नाही

सीजीएसटी आयटीसीचा वापर एसजीएसटी लायबिलिटीच्या बदल्यात करता येणार नाही, हे स्पष्ट करणारे सुपर कार्स लि.मधील आणखी एक उदाहरण पाहू.

सुपर कार्स लि.कडे सीजीएसटी इनपुट क्रेडिटची १५,००० ची मागील बाकी आहे.

इनपुट क्रेडिट बॅलन्स रक्कम
सीजीएसटी इनपुट क्रेडिट 15,000

महिन्याभरात सुपर कार्स लि.चा जावक पुरवठा याप्रमाणे आहे :
InputCreditSetoff-3_Marathi

येथे स्पष्ट केल्याप्रमाणे,

 1. सुपर कार्स लि.ने चालू काळातील ११,००० ची सीजीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ करण्यासाठी मागील काळातील १५,००० चे सीजीएसटी इनपुट क्रेडिट वापरले.
 2. यानंतर सुपर कार्स लि.चा सीजीएसटी इनपुट क्रेडिट आहे ४,०००.
 3. कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे, कोणत्याही काळातील अतिरिक्त सीजीएसटी इनपुट क्रेडिटचा वापर चालू काळातील एसजीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ करण्यासाठी करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सीजीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ करण्यासाठी एसजीएसटी इनपुट क्रेडिटचा वापर करता येणार नाही.
 4. त्यामुळे, जीसीएसटी क्रेडिटचा वापर करता आला नाही आणि सुपर कार्स लि.ची एसजीएसटी लायबिलिटी या महिन्यासाठी ११,००० आहे.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Yarab A

43 Comments

 • Thanks to Tally India Team for simple, analytical & easy to understand illustrated examples in summarised tabular form, also very helpful for accounting treatment of ICT & Liabilities for CGST, SGST & IGST

 • Local Purchase — Intra State -Hyderabad
  ——————————————————————————-
  Supplier Input Credit CGST Input Credit SGST
  ———————————————————————————
  ABC 10000 10000

  Sales — Inter State Sales to karnataka
  ————————————————————————————————————
  Customer IGST
  ———————————————————————————————————-
  XYZ 6000

  Please explain above example how adjust input tax credit.

  • The entire CGST credit can be utilized to set-off the IGST payable. Balance CGST credit will be Rs. 4,000 and SGST credit will be Rs. 10,000. You can also choose to use the SGST credit to set-off the IGST payable. In that case, balance SGST credit will be Rs. 4,000 and CGST credit will be Rs. 10,000.

 • How to adjustment of Local purchase CGST and SGST Input tax Credit to outward sale CGST.
  Please explain how to do in practical scenario.

 • Please give me a clarification. If I have inward Supply of Services with CGST and SGST in Say Tamil Nadu and I have outward Intra State Supply in Kerala with CGST and SGST, can I set off the same? Example, I have CGST + SGST collected from Intra State supply within Kerala. But I have a hotel accommodation bill (incurred for the purpose of business) from Chennai in which CGST + SGST is charged. Can I set off input tax credit of Chennai bills with output tax of Kerala?

  • No, CGST + SGST of one state cannot be set-off against CGST + SGST of another state.

 • If a business operates in 5 different states, does it need to maintain separate state wise ITC balances for SGST CGST IGST? That is, 15 different tax credits? Or, is it that the ITC can be freely used across India?

  • No, CGST and SGST of one state cannot be adjusted with CGST and SGST of another state. IGST credit can be freely utilized.

 • What happens if the buyer dont pay on time and closes his business , Do we need to shell down the TAX from our pocket.

  • We assume the question is “ What happens if the supplier doesn’t pay on time and closes his business?’
   If supplier doesn’t pay tax on outward supply made to you,  GSTN will communicate the mismatch. This needs to ratified by your supplier, if he fails to ratify and deposit the tax, the ITC claimed by you will be reversed and added to your output tax liability. Please refer this blog post for more information http://blogs.tallysolutions.com/how-to-file-gst-returns/

  • The order in which input tax credit needs to be utilised is discussed in the article. Please let us know if there is any specific query you may have regarding this.

 • Input Tax credit of SGST Rs.6000 Tax Liability of IGST Rs.14000
  Input Tax credit of CGST Rs.6000

  how to set off tax the transaction.

  • First, CGST should be utilised to set off IGST liability (IGST liability Rs.14,000 -CGST ITC Rs.6,000)
   Then, SGST should be utilised to set off IGST liability (IGST liability Rs.8,000 -SGST ITC Rs.6,000)
   Remaining Rs.2000 will be the IGST payable.

 • Excellent. Very well explained with Illustrations & charts.
  Reading Paragraphs after paragraphs of the same concepts were boring & confusing.
  Tally team has presented it very clear for any lay businessman to understand.

 • For Exporters under existing VAT and Central Excise system, the exporter takes input credit for both VAT and C.Excise when purchasing Raw material and consumables. If the local business (Sales) is less there will be remaining large credit in both VAT & C.Excise as both VAT nor C.Excis is applicable for exports. At present the Exporter applies for Vat refund Quarterly/halfyearly/yearly & also similarly for C.Excise rebate by paying Duty while invoicing some export dispatches and later claiming refund.
  Under GST what will be the procedure ?.

  • Under GST, refund will be allowed only in two cases
   1.Export
   2.The credit has accumulated on account of rate of tax on input being higher than the rate of tax on output.

   In case, where the goods are exported out of India and are subject to export duty, no refund can be claimed

  • The transition provision of GST law allows carry forward of eligible Cenvat credit. We will be publishing a detailed blog post on this soon. Stay tuned:)

 • very businessmen should have a proper computer system with networking service and most of all a great accounting software like tally in place.other ways it is going to be a tough time to do business.

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017