சலுகை சேவைகளின் இறக்குமதி இல்லாமல் வழங்கலின் மீது ஜிஎஸ்டி-ன் தாக்கம்

Last updated on August 2nd, 2017 at 04:14 pm

சுரக்குகள் மற்றும் சேவைகளின் வழங்கல்: அதன் பொருள் என்ன என்ற நமது முந்தைய வலைப்பூ பதிவில் நாம் சலுகையுடன் கூடிய வழங்கல் குறித்து விவாதித்தோம், அது பெரும்பாலும் தொழிற் செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளான விற்பனை, பரிமாற்றங்கள் மற்றும் பல குறித்து இருந்தது.

இந்த வலைப்பூ பதிவில், வழங்கலின் ஒரு பகுதியாக இருந்து, வரிவிதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகள் குறித்து நாம் விவாதிப்போம்:

 • சலுகைக்காகச் செய்யப்படும் வழங்கல்கள், தொழிலின் போதோ, தொழில் அபிவிருத்திக்காகவோ இருந்தாலும், இல்லாவிடிலும்.
 • பின்வரும் நடவடிக்கைகள் சலுகை இல்லாவிடிலும் வழங்கலாகக் கருதப்படும் மற்றும் வரி விதிக்கத்தக்கவையாகும்.

சலுகை இல்லாத வழங்கல்

GST supply without consideration

பின்வரும் நடவடிக்கைகள் சலுகை இல்லாவிடிலும் வழங்கலாகக் கருதப்படும் மற்றும் வரி விதிக்கத்தக்கவையாகும்.

குறிப்பு: ‘தொடர்புடைய நபர்கள் அல்லது தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு இடையில் சலுகையின்றி சரக்குகள் அல்லது சேவைகளின் வழங்கல்’ என்னும் முக்கியச் சூழ்நிலையை நமது அடுத்த வலைப்பூ பதிவில் விரிவாகக் காணலாம். 

1. முதவீட்டு வரி வரவு பெறப்பட்ட வணிகச் சொத்துக்களின் நிலையான பரிமாற்றம் / அகற்றம்

தொழில் சொத்துகள் விற்பனை அல்லது மாற்றம் செய்யப்படும் நிகழ்வில் அதாவது முதலீட்டு வரி வரவு பெறப்பட்டவை – அவை சலுகையில்லாமல் அகற்றப்பட்டிருந்தாலும், பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அந்தப் பரிவர்த்தனையானது வழங்கலாகக் கருதப்பட்டு, ஜிஎஸ்டி செலுத்தும் பொறுப்பு அந்த நிறுவனத்துக்கு உண்டு.

உதாரணம்

சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் ரூ.3,00,000 மதிப்பிற்கு 15 கணினிகளை வாங்கி, ரூ.54,000 ஜிஎஸ்டி செலுத்தியது. சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் முதலீட்டு வரி வரவாக ரூ.54,000 பெற்றது. இந்தக் கணினிகள் அந்த நிறுவனத்தின் பதிவேடுகள் மற்றும் கணக்குகளைப் பராமரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

சுpல வருடப் பயன் பாட்டுக்குப் பிறகு, இந்தக் கணினிகளை பணியாளர்களுக்கு எவ்விதக் கட்டணமும் இன்றி வழங்க சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் தீர்மானித்தது.

இந்தக் கணினிகள் எவ்விதச் சலுகையும் இல்லாமல் அகற்றப்பட்ட போதும், ஜிஎஸ்டி செலுத்தும் பொறுப்பு சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்துக்கு உண்டு.

குறிப்பு: முழுமையான விதிகள் கிடைக்கச் செய்யப்பட்டவுடன், அத்தகைய வழங்கலின் வரி விதிப்பு மதிப்பைக் கணக்கிடுவது எப்படி என்பது குறித்து மேலும் தெளிவு கிடைக்கும்.

2. முதன்மையானவர் மற்றும் அவரது முகவருக்கு இடையே சரக்குகள் வழங்கல்

பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் சரக்குகளின் வழங்கல் சலுகை இல்லாத நிலையிலும் வரி விதிக்கத்தக்க வழங்கலாகக் கருதப்படும்.

 • முதன்மை நபர் தனது முகவருக்கு வழங்குவது: முதன்மையானவர் சார்பில் சரக்குகளை வழங்க முகவர் ஒப்புக்கொள்ளுதல்
 • முகவர், முதன்மை நபருக்கு வழங்குவது: அத்தகைய சரக்குகளை முதல்வர் சார்பாகப் பெற முகவர் ஒப்புக்கொள்ளுதல்

உதாரணம்

சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் சர்மா ஏஜென்சியை தனது முகவராக நியமிக்கிறது. அவர்கள் சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் உதிரி பாகங்களைச் சேமித்து வைப்பார்கள், மேலும் சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் தன் முகவர்களிடமிருந்து ஆர்டர்களைப் பெறும் சமயத்தில் அந்தப் பெட்டகத்தை அனுப்புமாறு சர்மா ஏஜென்சிக்கு கூறப்படும்.

மேலும் சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் சார்பாக மூலப் பொருட்களைப் பெறும் பொறுப்பு சர்மா ஏஜென்சிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

உதாரணத்தின்படி,

 • சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் முதன்மை நிறுவனம், சர்மா ஏஜென்சி அதன் முகவராகும்
 • சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் சர்மா ஏஜென்சிக்கு உதிரி பாகங்களை வழங்குவது வரி விதிக்கத்தக்க வழங்கல் ஆகும்
 • சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் சார்பாக சர்மா ஏஜென்சி மூலப் பொருட்களைப் பெறுவதும், அதன் பிறகு சர்மா ஏஜென்சி சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்துக்கு வழங்குவதும் வரிவிதிக்கத்தக்க வழங்கல் ஆகும்

இதற்கான பொறுப்பை சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் சர்மா ஏஜென்சி ஆகிய இருவரும் இணைந்து பகிர்வார்கள் அல்லது இருவரில் யாராவது ஒருவர் தனியாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.

குறிப்பு: முழுமையான விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன், வரி செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு குறித்து மேலும் தெளிவு கிடைக்கும்.

3. தொழிலின் போது அல்லது தொழில் அபிவிருத்தியின் போது வரி விதிக்கத்தக்க நபர், தொடர்புடைய ஒரு நபர் அல்லது இந்தியாவுக்கு வெளியில் உள்ள அவரது பிற நிறுவனங்கள் ஏதாவதிலிருந்து சேவைகளை இறக்குமதி செய்தல்.

இந்தியாவுக்கு வெளியில் உள்ள தொடர்புடைய நபர்களிடமிருந்து சலுகையின்றி இறக்குமதி செய்யப்படும் சேவைகளுக்கு, அது தொழிலின் போது அல்லது தொழில் அபிவிருத்தியின் போதோ இருந்தால் மட்டுமே ஜிஎஸடி விதிக்கப்படும் என்பது இதன் பொருளாகும்.

உதாரணம் – 1

சிங்கப்பூரில் அமைந்துள்ள தலைமை அலுவலகத்திலிருந்து ஒரு கிளையானது உள்புற வடிவமைப்புச் சேவையைப் பெறுதல். உட்புறச் சேவையானது வரிவிதிக்கத்தக்கது மற்றும் தலைகீழ் கட்டண அடிப்படையில் ஜிஎஸ்டி விதிக்கத்தக்கது.

எனவே, தொழில் அபிவிருத்திக்காக தொடர்பற்ற நபர்களிடமிருந்து சலுகையின்றி இறக்குமதி செய்யப்படும் சேவை மற்றும் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்காக சலுகையின்றி சேவையை இறக்குமதி செய்வது வழங்கல் ஆகாது, எனவே ஜிஎஸ்டி விதிக்கததக்கது அல்ல.

உதாரணம் – 2

சிங்கப்பூரில் அமைந்துள்ள தனது தலைமை அலுவலகத்திலிருந்து தனது வீட்டுக்காகச் உட்புற வடிவமைப்புச் சேவையை சலுகையின்றிப் பெறுதல். இந்தச் சேவையானது கட்டணமில்லாதது மற்றும் தனிப்பட்ட பயன்பாட்;டுக்கானது என்பதால், அது ஜிஎஸ்டி விதிக்கத்தக்கது அல்ல.

சலுகைக்காகச் செய்யப்பட்ட வழங்கல், தொழிலின் போது அல்லது தொழில் அபிவிருத்திக்காக இருந்தாலும் இல்லாவிடிலும் 

GST supply whether or not in the course or for furtherance of business

சலுகைக்காகச் செய்யப்பட்ட இறக்குமதி, அது தொழிலின் போது அல்லது தொழில் அபிவிருத்திக்காக இருந்தாலும் இல்லாவிடிலும் வரி விதிக்கத்தக்கதாகக் கருதப்படும். ஒரு சேவையானது தொழில் நோக்கத்திற்காகவோ அல்லது தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்காக சலுகையுடன் செய்யப்பட்டிருந்தால், ஜிஎஸடி செலுத்தும் பொறுப்பு உங்களுக்கு உண்டு.

உதாரணம்

சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் வழிகாட்டும் வடிவமைப்புச் சேவைகளை சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு விற்பனையாளரிமிருந்து 20,000 சிங்கப்பூர் டாலர்கள் சலுகையுடன் இறக்குமதி செய்தது.

இப்பொழுது, மேலே கூறப்பட்டுள்ள சேவை இறக்குமதிக்காக தலைகீழ் கட்டண அடிப்படையில் ஜிஎஸ்டி செலுத்தும் பொறுப்பு சூப்பர் கார்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்துக்கு இருக்கிறது.

விரைவில் வருகிறது:

 • இந்த வழங்கலை சரக்குகள் அல்லது சேவைகள் என முடிவெடுத்தல்
 • கலப்பு வழங்கல் மற்றும் தொகுப்பு வழங்கலைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Yarab A

25 Comments

 • how to do invoicing to dealers in tally software for free goods or goods supplied in promitional offer like buy 1 get 1 free. where we bill and collect only GST on free samples or goods suuplied without consideration.

  Regards
  Vikash

  • You can enable ‘Allow modification of tax details for GST’ and ‘Allow to override assessable value’ in F12 configuration of sales voucher and you can then mention value on which GST needs to be calculated.

 • I belongs to Hyderabad, i was on deputation to Delhi for one year. I want to Purchase a New car in Delhi. After one year when i go back to Hyderabad, what will be the impact of GST and Road Tax on Vehicle

  • GST will be charged at the purchase of CAR and it will not be levied again if car is taken back to Hyderabad. For Road tax, you need to refer the relevant state provision.

 • Dear Sir,

  Will GST be applicable in the following situation:

  A Ltd is a manufacturer and seller of mobile phones. A Ltd has appointed B Ltd to act as a service partner for the mobile phones sold by it. Now, A Ltd transfers certain spare parts to B Ltd for servicing the products received from customers of A Ltd.

  In this case, is A Ltd required to charge GST on B Ltd on the spare parts so transferred?

  Please advise

  Regards
  Varun

 • In case of inter state branch transfer with separate registration no. is tax liability will comes on freight in case where freight is shown in Tax Invoice or is not shown in Tax Invoice?

 • What shall be the invoice for- -mate for goods and services supplied without consideration or supply of mixed or composite supply of goods and services.

 • Can you please explain GST impact on Freight & Insurance charges to be billed. Are they going to be taxable. If so, will they be eligible for ITC.

 • Let me know if Company A uses Cold storage facility of company B and supplies goods on delivery challan. Compnay A wants to give delivery to Company C (Distributor of Company A) directly from warehouse of Company B on Delivery Challan or Invoice. What will be GST impact on Company A, Company B and Company C. Explain.

  Explanation: Company A is using services of Company B and paying services charges to company B on per delivery basis on value or volume or monthly lump sum basis irrespective of value or volume of each such delivery. Company A is directly selling to Company C after charging appropriate GST and recovering full payment from Company C including GST component.

  • GST will be applicable on supply of goods from A to B and later, from B to C. On the service supplied by B to A, GST will be applicable.

 • Dear Sir,
  Goods and Services Itemwise Tax Rate Schedules are released.How can we get the GST Rate for a specific Item

 • Material supplied Free of cost for assemble in purchase product. What will be the assessable value under GST

  Tool Cost amortization is considered as part of assessable value in the case of Central Excise Law. What will be the assesable value under GST

 • What happens in the following example

  Company A has HO at Mumbai
  They have there branches all over india (Chennai, Delhi, Kolkata, Pune)
  They have a policy for Centralized procurement at HO and then distribute / transfer to Branches.
  For example they purchase 4 Laptops at HO
  They want to send 1 laptop each to there Branches as above.
  What would be the GST impact, as it is going to be with out consideration
  Transfer to Pune Branch would be Intra State
  Transfer to other Branches would be Enter state.

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017