சரக்கு மற்றும் சேவை வரிக்கு(ஜிஎஸ்டிக்கு) மாறுவோம் : எனக்கு இறுதி கையிருப்பின் மீது உள்ளீட்டு கிரெடிட் கிடைக்குமா?

Last updated on August 28th, 2017 at 11:32 am

ஜிஸ்டிக்கு மாறும் சட்ட வாசகங்கள் 26 நவம்பர் 2016 அன்று வெளியிடப்பட்டு திருத்தப்பட்ட வரைவு மாதிரி ஜிஎஸ்டி சட்டம் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகியிருக்கின்றன.இந்த பதிவு திருத்தப்பட்ட வரைவுச் சட்டத்தில் உள்ள மாற்றங்களை தெரிவிக்குறது.

 

ஜிஸ்டிக்கு மாறும் தேதியன்று, பரவலாக பின்வரும் வகைகளின் கீழ்வரும் எல்லா வணிகங்களும் கவனிக்க வேண்டியிருக்கின்றது:

 1. தற்போதைய சட்டத்தின் பதிவு செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இல்லாத, ஆனால் ஜிஎஸ்டியின் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டிய பொறுப்புள்ள வணிகங்கள்
 2. நீக்கப்பட்ட சரக்குகள் அல்லது சேவைகளின் உற்பத்தி அல்லது விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ள வணிகங்கள்
 3. ஒரு முதல் நிலை டீலர் அல்லது இரண்டாம் நிலை டீலர் அல்லது ஒரு பதிவு செய்துள்ள இறக்குமதியாளர்

1. தற்போதைய சட்டத்தின் பதிவு செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இல்லாத, ஆனால் ஜிஎஸ்டியின் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டிய பொறுப்புள்ள வணிகங்கள்:-

மத்திய கலால் வரிச் சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி, ஒரு உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை அமைப்பின் மொத்த கிளியரன்ஸ் மதிப்பு ரூ. 1.5 கோடியை தாண்டினால், அது ஜிஎஸ்டிக்காக பதிவு செய்ய வேண்டும், அதேபோல், வேட் (VAT) (மதிப்புக் கூட்டு வரி) வரியின் கீழ், நிதியாண்டின்போது உங்கள் மொத்த வருவாய் தொடக்க வரம்பை தாண்டினால் நீங்கள் பதிவு செய்யும் பொறுப்புள்ளவர் ஆவீர்கள். இந்த தொடக்க வரம்பு மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும்.

இன்று, உங்கள் தொடக்க வரம்பு பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பை விட அதிகமாக இல்லாமல் இருப்பதால், நீங்கள் பதிவு செய்யும் பொறுப்பு இல்லாதவராக இருக்கலாம். இருப்பினும், உங்கள் தொடக்க வரம்பு சிறப்புப் பிரிவு மாநிலங்களுக்கு (அருணாச்சல பிரதேசம், அஸ்ஸாம், ஜம்மு காஷ்மீர், மணிப்பூர், திரிபுரா, இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் உத்தர்காண்ட்) ரூ. 10 லட்சத்தை தாண்டினாலும், இந்தியாவின் மீதியுள்ள பகுதிகளில் ரூ. 20 லட்சத்தை தாண்டினாலும், நீங்கள் ஜிஎஸ்டியின் கீழ் பதிவு செய்ய பொறுப்புள்ளவராக ஆவீர்கள்.

2. நீக்கப்பட்ட சரக்குகள் அல்லது சேவைகளின் உற்பத்தி அல்லது விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ள வணிகங்கள்:-

நீங்கள் தற்போது விலக்கீடு செய்யப்பட்ட சரக்குகளின் உற்பத்தி, விற்பனை அல்லது விலக்கீடு செய்யப்பட்ட சேவையின் முன்னேற்பாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் ஜிஎஸ்டீக்கு மாறும்போது, இவை வரிவிதிப்புக்கு உட்படும்.

3. ஒரு முதல் நிலை டீலர் அல்லது ஒரு இரண்டாம் நிலை டீலர் அல்லது ஒரு பதிவு செய்துள்ள இறக்குமதியாளர்: –

ஒரு டீலராக, நீங்கள் ஆயத்தீர்வைக்குரிய சரக்குகளை வர்த்தகம் செய்தால், மத்திய கலால் வரியின் கீழ் பதிவு செய்ய நீங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளீர்கள். இன்று, ஒரு முதல் நிலை அல்லது இரண்டாம் நிலை டீலர், செலுத்தப்படும் ஆயத்தீர்வையை தயாரிப்புப் பொருளின் விலையில் சேர்ப்பதால், நீங்கள் செலுத்தும் ஆயத்தீர்வை கிரெடிட்டாக கிடைக்காது. அது ஒரு உற்பத்தியாளரிடம் விற்கப்பட்டிருந்தால், ஆயத்தீர்வை பரிமாற்றப்பட்டு, வாங்கும் உற்பத்தியாளரால் சென்வேட் (CENVAT) கிரெடிட்டாக கிளைம் செய்யப்படும்.
அதேபோல, நீங்கள் சரக்குகளை இறக்குமதி செய்தால், மத்திய கலால் வரியின் கீழ் பதிவு செய்து, பொருந்தும் இறக்குமதி வரியை செலுத்த வேண்டும்.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சூழ்நிலையில், ஒவ்வொரு வணிகத்திலும் எழும் பொதுவான கேள்வி “ஜிஎஸ்டி அமலாக்கத்திற்கு முன்பாக கடைசி நாளன்று வைத்துள்ள கையிருப்பின் மீது எனக்கு உள்ளீட்டு வரி கிரெடிட் கிடைக்குமா?” என்பதாகும்

ஆம், உள்ளீடுகள் (மூலப் பொருட்கள்), ஓரளவு முழுமையடைந்த சரக்குகள் மற்றும் முழுதாக முழுமையடைந்த சரக்குகள் ஆகியவற்றின் இறுதிக் கையிருப்புக்காக உள்ளீட்டு வரி கிரெடிட் (சென்வேட் (CENVAT), உள்ளீட்டு வேட் (VAT), நுழைவு வரி மற்றும் சேவை வரி) ஆகியவை கிடைக்க நீங்கள் அனுமதிக்கப்படுவீர்கள்.

உங்கள் இறுதிக் கையிருப்பிற்காக உள்ளீட்டு வரி கிரெடிட் கிடைப்பதற்கான தகுதி நிபந்தனைகள்:-

உங்கள் இறுதிக் கையிருப்பு இப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு உள்ளீட்டு வரி கிரெடிட் கிடைக்கலாம்,

  • இறுதிக் கையிருப்பு மூலப் பொருட்கள், ஓரளவு முழுமையடைந்த சரக்குகள் அல்லது முழுதாக முழுமையடைந்த சரக்குகளின் வடிவில் இருக்க வேண்டும், மேலும் அவை வரி செலுத்தக்கூடிய சப்ளைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது பயன்படுத்தப்படும் நோக்கத்தில் இருக்க வேண்டும்.
   Illustration for Unregistered Manufacturer
  • இம்மாதிரியான கிரெடிட்டுக்கான பலன்கள் குறைக்கப்பட்ட விலைகள் மூலமாக பெறுபவரிடம் பரிமாற்றப்பட வேண்டும். தற்போதைய வரி நடைமுறையின்படி, உள்ளீட்டு வரி கிரெடிட் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்பதால் தீர்வை/வரி ஆனது தயாரிப்புச் செலவுடன் சேர்க்கப்படுகின்றது. இப்போது ஜிஸ்டீக்கு மாறும்போது, ஐடீசி அனுமதிக்கப்படும். இதன் விளைவாக இயல்பாக அடிப்படைச் செலவு குறையும், இதனால் வாடிக்கையாளர்களிடம் தெரிவிக்கப்படும் இறுதி விலையிலும் குறைப்புPrice Cut Image
  • நீங்கள் ஜிஎஸ்டீயின் கீழ் உள்ளீட்டு வரி கிரெடிட்டுக்கு தகுதியுடைவராக இருக்கிறீர்கள். ஜிஎஸ்டீயில், நீங்கள் ஒரு வழக்கமான (தொடர்ந்து) வரி செலுத்தும் நபராக இருந்தால் மட்டுமே உள்ளீட்டு வரி கிரெடிட்டுக்கு தகுதிபெற முடியும். ஜிஎஸ்டீயின் கீழ், சேர்க்கை வரிவிதிப்புக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வரிசெலுத்தக்கூடிய நபர் உள்ளீட்டு வரி கிரெடிட்டை பெறுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லைIllustration for Unregistered Manufacturer_2
  • நீங்கள் விலைவிவரப் பட்டியல்கள் அல்லது உள்ளீடுகளுக்கான (ஓரளவு முழுமையடைந்த சரக்குகள் மற்றும் முழுதாக முழுமையடைந்த சரக்குகள் உள்ளிட்டவை) ஏதேனும் வேறு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வை/வரி செலுத்தும் ஆவணங்களை வைத்திருக்கிறீர்கள்.Illustration for Unregistered Manufacturer_3
  • விலைவிவரப் பட்டியல்கள் அல்லது உள்ளீடுகளுக்கான ஏதேனும் வேறு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வை/வரி செலுத்தும் ஆவணங்களின் தேதியானது, ஜிஸ்டிக்கு மாறும்தேதியிலிருந்து 12 மாதங்களுக்குள் இருக்க
   வேண்டும்.
   Illustration for Unregistered Manufacturer_2 (3)
  • சேவைகளின் சப்ளையர் இந்த சட்டத்தின் எந்த தொகை குறைப்புக்கும் தகுதி பெற மாட்டார்.

 

இதை ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூலம் நாம் புரிந்துகொள்வோம்

ரவிந்த்ரா ஆட்டோமொபைல்ஸ் கார்கள் மற்றும் கார் உதிரிப் பாகங்களுக்கான ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட உள்நாட்டு டீலர் ஆவார்கள். 1 மார்ச், 2017 அன்று, ரவிந்த்ரா ஆட்டோமொபைல்ஸ் உதிரிப் பாகங்களை வாங்கியது, அந்த பரிவர்த்தனைகளின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

தேதி கையிருப்புப் பொருள் அளவு விலை / அளவு மொத்த மதிப்பு வேட் (VAT) வரி @ 14.5% ஆயத்தீர்வை 12.5%
01-03-2017 உதிரிப் பாகங்கள் 50 1500 / அளவு எண்ணிக்கை 75,000 10,875 9,375

 

31 மார்ச், 2017 அன்று, ரவிந்த்ரா ஆட்டோமொபைல்ஸிடம் இருந்த உதிரிப் பாகங்களின் இறுதிக் கையிருப்பு 30 ஆகும்.

     • தற்போதைய வரி அமைப்பின்படி, ரவிந்த்ரா ஆட்டோமொபைலுக்கு ரூ. 10,875 மதிப்பிலான உள்ளீட்டு வேட் (VAT) கிரெடிட்டாக கிடைக்கலாம். மேலும் இந்த தொகையை வெளியீட்டு வேட்டுக்கு (VAT) எதிராக அமைக்கலாம். இருப்பினும் ஆயத்தீர்வை உள்ளீடு வரி கிரெடிட்டாக அனுமதிக்கப்படாது. எனவே அது தயாரிப்புச் செலவுடன் சேர்க்கப்படுகின்றது. இப்போது ஜிஸ்டிக்கு மாறும்போது, ரவிந்த்ரா ஆட்டோமொபைல்ஸ்க்கு அவர்கள் வைத்துள்ள இறுதிக் கையிருப்பின் மீது ஆயத்தீர்வையின் உள்ளீட்டு வரி கிரெடிட் கிடைக்க அனுமதிக்கப்படும்.

மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டை கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு உள்ளீட்டு வரி கிரெடிட் கிடைக்கக்கூடிய, இறுதிக் கையிருப்பின் மீதான ஆயத்தீர்வையை கணக்கிடுவோம்.

31-3-2017 அன்றைய இறுதிக் கையிருப்பு 30
யூனிட் ஒன்றுக்கான தீர்வை (மொத்த ஆயத்தீர்வை 9,375 / அளவு 50) 187.5 / யூனிட்
இறுதிக் கையிருப்பின் மீது மீதியுள்ள வரி (யூனிட் ஒன்றுக்கான தீர்வை 187.5 * இறுதிக் கையிருப்பு 30) 5,625

 

இப்போது, ரவிந்த்ரா ஆட்டோமொபைல்ஸுக்கு தங்களிடம் உள்ள இறுதிக் கையிருப்பின் மீது ரூ. 5,625 மதிப்பிலான ஆயத்தீர்வை கிடைக்கலாம் என தெரியும், ஆனால் அதைப் பெற அவர்கள் தகுதி பெற்றுள்ளார்களா?

அதற்குத் தகுதிபெற, ரவிந்த்ரா ஆட்டோமொபைல்ஸ் பின்வரும் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:

 1. இறுதிக் கையிருப்பு வரிசெலுத்தக்கூடிய சப்ளைகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது பயன்படுத்தப்படும் நோக்கத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
  ஆமாம், இறுதிக் கையிருப்பான 30 தை, வரி செலுத்தக்கூடிய சப்ளைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும்.
 2. இம்மாதிரியான கிரெடிட்டுக்கான பலன் குறைக்கப்பட்ட விலைகள் மூலமாக பெறுபவரிடம் பரிமாற்றப்பட வேண்டும்.
  உள்ளீட்டு கடன் கிரெடிட் கிடைப்பதால், ரவிந்த்ரா ஆட்டோமொபல்ஸ் இனிமேல் இதை தயாரிப்புச் செலவில் சேர்க்க வேண்டியதில்லை. இதன் விளைவாக அடிப்படைச் செலவு குறையும், இதனால் விலையிலும் குறைப்பு இருக்கும்.
 3. இவர்கள் ஜிஎஸ்டீயின் கீழ் உள்ளீட்டு கடன் கிரெடிட்டுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார்கள்.
 4. இவர்கள் விலைவிவரப் பட்டியல்கள் அல்லது உள்ளீடுகளுக்கான (ஓரளவு முழுமையடைந்த சரக்குகள் மற்றும் முழுதாக முழுமையடைந்த சரக்குகள் உள்ளிட்டவை) ஏதேனும் வேறு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வை/வரி செலுத்தும் ஆவணங்களை வைத்திருதல்
  ரவிந்த்ரா ஆட்டோமொபைல்ஸ் இறுதிக் கையிருப்பு 30-க்காக தங்கள் சப்ளையரால் (உற்பத்தியாளர்) வழங்கப்பட்ட விதி 11 விலைவிவரப் பட்டியலைப் பெற்றுள்ளார்கள்.
 5. விலைவிவரப் பட்டியல்கள் அல்லது உள்ளீடுகளுக்கான ஏதேனும் வேறு பரிந்துரைக்கப்பட்ட தீர்வை/வரி செலுத்தும் ஆவணங்களின் தேதியானது ஜிஸ்டிக்கு மாறும் தேதியிலிருந்து 12 மாதங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
  1-3-2017 தேதியில் வாங்கப்பட்டவைகளுக்கு எதிராக இறுதிக் கையிருப்பு 30 உள்ளது, இந்த தேதி 12 மாதங்களுக்குள் இருக்கின்றது, ஜிஸ்டீ 1-4-2017 அன்று செயல்படுத்தப்படும் என கருதப்படுகின்றது.

ரவிந்த்ரா ஆட்டோமொபைல்ஸ் மேற்கண்ட அனைத்து நிபந்தனைகளையும் பூர்த்திச் செய்கின்றது, எனவே அவர்கள் சிஜிஎஸ்டி உள்ளீட்டு வரி கிரெடிட்டாக ரூ. 5,625 மதிப்பிலான ஆயத்தீர்வை கிடைக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள்.

 

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Yarab A

81 Comments

 • we are manufacturing yarn and fabrics if we have stock for export which is for more than year can we avail the input tax credit on that stock because invoices of that stock would be one year old.

  • Input tax credit can only be availed on stock for which invoices are within 1 year from the date of transition to GST.

 • Dear Sir,

  We are manufacturing yarn and fabrics , if we have stock for export which is lying for more than one year , can we avail the input tax credit of that stock, because the invoices of that stock would more than one year.

  • You can only avail input tax credit on stock for which invoice is dated within 1 year from the date of transition.

 • Hello,
  We are importer of goods under excise registration. We have old stock prior to 1 year.
  Can we avail the credit of CVD and Spl Addl of customs for the same.

  Please help.

  Regards,
  Bharat

  • Yes, you can avail input credit of CVD and SAD paid, if you satisfy the given conditions.

 • My question related to excise input credit being non registered dealer under central exise.

  1. I am vat registered dealer , but not registered under central excise , as our end user are retail customers.
  We buy the exciseable goods from the authorised dealer /distributor of some manufacturer who is is also non registered dealer under central excise. Producer give them Invoice as per central excise rule Basic + excise + cst/vat , but distributor sell the material to us at price including excise ( without any indication of excise amount) + vat.
  2. My question, how to avail input tax credit for the the closing stock on account of excise already been paid but no value shown as bought from distributor under vat invoice.

  • This will be allowed as input tax credit. However, the manner and extent to which the input tax credit can be claimed is yet to be prescribed.

 • I am registered dealer under sales tax , but unregistered dealer in central excise. We buy exiseable goods where we paid excise duty and cst .After receipt of material, presently we sell the material by charging vat to customer.
  My question
  1. What will be condition to certify the amount of excise duty already paid for the closing stock value. Should we have to upload the Invoice received from the supplier/manufacturer for the closing stock value for getting input tax credit for such excise paid stock , when it is being sold to customer after GST implementation.
  2. We also pay CST @ 2% against C form, whehter we are elgibile to get input tax credit for closing stcok for CST amount already paid.

  • 1. Excise duty paid will be allowed as input tax credit. However, the manner in which it can be claimed and the extent of credit is yet to be prescribed.
   2. No input credit will be allowed on CST paid on the closing stock.

 • Is it necessary for a trader (import trader) to register under Exicse for availaing the credit as Importer Excise Registration

  • For availing input credit of tax paid on closing stock, it is not necessary for you to register under Excise.

 • Sir we procure materials from whole salers. Excise duty is built in price. In such case how can we claim excise on closing stock. We receive invoice and in that invoice excise duty is not separately mentioned.

  • In this case, the closing stock has been subject to Excise duty but in the invoice, Excise duty is not shown. In this case, input credit of the Excise duty will be allowed. However, the manner and the extent of input credit that will be allowed is yet to be prescribed.

 • We are first stage dealer under Excise,we receive goods under excise invoice as well as(where excise component is mentioned).& RegularTax invoice ,where only VAT Component is mentioned.
  Will i be able to take Excise credit on closing stock under GST,where closing stock includes both goods received under excise invoice & regular Tax invoice (where only VAT Component is mentioned).
  Waiting for your replay.

  • On an excise invoice, you can take full credit of Excise paid on closing stock. On a VAT invoice where Excise component has not been mentioned, the GST council has recently decided that credit upto 40% will be available. This will be allowed once CGST on the supply has been paid and proof of purchase has been furnished.

 • We are VAT registered dealer, file and pay regular VAT & CST returns, please clarify on excise duty input credit, as we mainly purchase from a interstate manufacturer, who charged us excise duty, are we eligible to get Input Credit for Excise duty for closing stock held.

 • Sir what about the mrp of finished goods they r going to change or whatelse about mrp .How gst implement ed on goods

 • Dear sir,
  I purchase the goods from registered dealer or manufacture who is under exemption for excise duty(turnover less than 1.5cr) from different state(interstate purchase).The invoice shows 2, percent CST against c form.Now what shall be my input tax credit in Transition to get.The prevailing rate of excise duty on the product VB is 12.5percent.I want to know that ,whether input credit shall be 2percent or(2+12.5) percent

 • Whether customs duty paid for capital purchase from foreign country, can be taken as input credit against GST service tax output?

  • No, as customs duty is not subsumed under GST currently, you will not be able to take credit of customs duty paid on imports. However, you can claim credit of CVD and SAD paid on imports.

 • Thanks for the article. My question- for the finished goods in stock which are in stock for more than 1 year since transition date of GST (say 1st April 2017 ), i.e the finished goods purchased prior to 31st March 2016 and still in stock as on transition date of GST , would not be eligible for input credit of Excise ? We are registered as Importer and would like to avail credit for CVD and ADI as input credit of GST , also for goods purchased prior to 31.03.2016, what are the provisions ?

  • Yes, if the stock is older than 1 year from the date of transition to GST, input credit will not be available on it.

 • What will be closing stock on 1.7.2017 after GST how we give invoice,I mean output tax,and other question that how we do cash sale, daily base,if any limit of cash sale (R1)please reply me of cash sale and credit sale and if we send dry fruits,kirana to other state on what tax, earlier as CST 2 percent,with C form and 5% without C form.

  • On inter-state sale, IGST will be applicable. There is no limit for cash transactions.

 • Nice informations,but I want to know about what’s GST,input, output of dry fruits,kirana and chemical,tea etc,if we purchased from out side Delhi and if we purchased from local,is it like today vat, input and out put or different from now days please, reply

 • Pls give the details that how we can avail input tax credit in closing stock,when i am puchasing from a same state by a wholeseller.
  I am a retailer.

  • Input tax credit on closing stock will be allowed in certain situations, such as on transition to GST, applying for registration, moving from composition to regular dealer, etc. As a retailer, if you are already registered, you can claim ITC on inward supplies from a wholesaler.

  • As a second stage dealer, the excise duty paid on closing stock held can be availed as input tax credit on transition to GST. For more information, you can refer the same blog.

 • sir,
  i ave 2 vat accounts
  1 is full tax a/c
  2nd is compounding tax

  what is is the itc calculation method on compoundin tax closing stock o

  • Being a composition tax payer, you cannot avail input tax credit. On transition to GST, if you become a regular dealer, you are allowed to avail ITC on closing stock held.

 • Sir
  I am a computer hardware dealer cum service provider. However my service turnover is limited to around 400000/- and sales turnover of around 25 lakh. i am currently registered only under vat. What will the senario under GST for services?

 • I am first stage dealer registered under VAT & CST. I am not registered under Exise. My purchase is from the manufacturer who charges CED @ 12.5% plus CST @ 2% against C-form.I sell the material to registered dealers charging VAT or CST against form-C. Once the GST will be applicable, shall I get Input Tax Credit on account of Excise Duty and CST paid by me on my Stock-in-hand on the date of implimantation of GST.

  • Input credit of Excise will be available to the extent of 40%. No input credit will be available on CST on purchase.

 • Government is opting for mandatory HSN Code in GST.Kindly explain it.What it is and how it will be implemented at end user trader’s organization who sells to the consumer.

 • Pls explain whether dealers who are not registered with Excise can avail input tax credit on Excise duty paid till 31-3-17 and held as stock as on 31-3-17

 • In case of Ravindranath Automobiles I understand the Central excise matters in case of transition but in case Vat credit here is not cleared. That is for 30 remaining stock Input vat remaining with closing stock is Rs.217.5 * 30 = 6525/- Is it will be taken as SGST Credit as on 01/04/2017 if GST is implemented. As they have valid purchase documents and it is not more than 12 months old

 • Sir What is the procedure in case of Govt supply.
  Because govt dep. not accept our invoice than how we can match our invoice.

  • On supplies to Government departments, tax will be deducted at source and a TDS certificate will be issued. You can claim credit of this tax deducted in your return.

 • on 1-4-17 if GST is implemented can we take Input tax credit of all the opening stock for Excise + VAT + Sr. Tax paid on input in 1 go ?
  Naturally Input Credit will be large will we get refund ? or it has to be adjusted against sales ( Output tax )? can we adjust 100% output against balance Input credit or it can be only in a certain ratio or against specific sale ?

  In above illustration Ravindra Automobile purchased spares on 1.03.17 supposing they sale this material after 1.03.18 ( after 1 year ) will they be allowed to take Input Credit ? this 1 year limit is only for 1 time applicability as on 1.4.17 or it will be applicable on all subsequent sales also ?

  • Input credit can be adjusted in whole. There is no restriction. The 1 year limit on invoices is for the purpose of transition to GST only.

 • If manufacture fully or partly export the finished stock, Input tax credit will transfer into bank account because same times the input credit will in crores.

 • I am Trader registered under MVAT (Maharashtra). We import computer parts & supply to resellers. Currently we are not registered under excise so cenvat custom duty is not taken into credit. Under GST can we take take cenvet credit on imports closing stock ?

 • I am a Plywood Dealer in Jharkhand.
  Here 5.5% VAT in Plywood.

  Suppose I have stock of Plywood as on 31..03.17 is Rs. 100000.00

  CASE 1. If the above material is purchased INTRASTATE after payment of VAT.
  No Excess Input c/f

  CASE 2. If the above material is purchased INTERSTATE against CST.

  In GST Plywood is in 12.5%, what is the effect of tax difference.

 • We are having Vat credit of around 70 lakhs. We are a manufacturing unit and having both Central excise and vat registration with around 100 crores turnover per year. How we have to take refund of 70 lakhs in GST regime?

 • Dear sir,
  Before GST Act come into effect , Assesses must be made aware of model Law rules, merits & de-merits and the interpretation at various levels to understand.

 • Dear Sir,
  sir purchase edible oil after this oils packing and sale. we are registered vat and c.s.t. only,how to maintain accounts , and how to get in put please explain this matter

 • Can you explain about input GST for excise registered first stage dealer duty paid for stock on hand on GST implement date

 • Is MRP act will be removed when Gst implementation

  and

  May retailer collect tax from Last customer from price mentioned in the product

 • Dear Sir,
  Please explain me . on 31/03/2017 a dealer (not registered under Central excie he has only vat registration) and have a VAT Balance of Rs.10000/ ( assume Vat Rate is 5%). The Stock in hand is containing Excise duty . from 1/4/2017 he hase to pay GST in higher Rate(18% or 26%). His Stock have already charged Excise duty by manufactorer and he is not direct purchaser from manufactorer. What is the treatment of this scenerio under GST .

 • dear sir
  my dealer in cement distributore in ap
  he was no CLOSSING stock IN HAND & BOOKS..
  but purchases in input ccf every year in VAT
  BUT THIS VAT CCF GO TO CARRY IN GST ???
  PLEASE..

  • If there are not Stock then the refund should have been applied for . In case of nil stock the credits cannot be carried forward with out having the reason for accumulation of the input credit

 • How the credit of FG, RM & PM can be availed if we have opted for paying Excise duty on Abated rate with condition of not availing Input credit of Excise in current scenario.

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017