పన్ను పై పన్నుని జిఎస్టి ఎలా మినహాయిస్తుంది?

Last updated on July 16th, 2017 at 10:40 pm

Language

 • English
 • Hindi
 • Marathi
 • Kannada
 • Telugu
 • Tamil
 • Gujarati

ప్రస్తుత పరోక్ష పన్నుల విధానపు హయాంలో, ఒక నిర్దిష్ట పాయింట్ దగ్గర, ఇన్పుట్ క్రెడిట్ గొలుసు తెగిపోతుంది. అంతరాష్ట్ర వాణిజ్యంపై వర్తించే సెంట్రల్ సేల్స్ టాక్స్ (సిఎస్టి) క్రెడిట్-చేయబడనిది అనుకోండి, ఇది ఇన్పుట్ క్రెడిట్ క్రమం తెగిపోవటానికి దారితీస్తుంది. అదేవిధంగా, ఒక డీలర్ కి చేసే అమ్మకంపై ఎక్సైజ్ సుంకం వసూలు ఒక తయారీదారు గొలుసు తెగిపోవడానికి కారణం అవుతారు.పన్నులు ఉత్పత్తి ఖర్చులో ఒక భాగంగా అవడానికి ఇది దారితీస్తుంది.

కాస్కేడింగ్ (పన్నుమీద పన్ను) ప్రభావాన్ని అధిగమించడానికి 2005 వ సంవత్సరంలో, ఇటువంటి లక్ష్యంతోనే వేట్ ప్రవేశపెట్టబడింది. వేట్ గనక దానిని నిర్మూలించడానికి రూపొందించబడినదైతే, అది జిఎస్టి కంటే ఎలా భిన్నమైనది?

అవును, రాష్ట్ర పరోక్ష పన్ను పై కాస్కేడింగ్ ప్రభావాన్ని వాట్ నిర్మూలించింది అయితే ఇతర పరోక్ష పన్నుల కాస్కేడింగ్ ప్రభావం ఇంకా మిగిలిపోయింది. జిఎస్టి అనేది సీమల్లేని పన్ను క్రెడిట్ ప్రవాహన్ని అనుమతిస్తుంది, మరియు తయారీదారుల నుండి చిల్లర వర్తకుల వరకు, మరియు రాష్ట్ర సరిహద్దుల వ్యాప్తంగా సరఫరా గొలుసులో ఉండే అన్ని పరోక్ష పన్నుల కాస్కేడింగ్ ప్రభావాన్ని నిర్మూలిస్తుంది.

పన్ను మీద పన్ను నిర్మూలనాన్ని వర్ణించేందుకు – ప్రస్తుతం ఉన్న మరియు జిఎస్టి హయాంలో మొత్తంమీద పన్ను రేటుని @ 22% తో కారు ఒక ఉత్పాదనగా తీసుకున్న ఒక ఉదాహరణతో దీనిని మనం పరిశీలిద్దాం.

మీ కళ్ళని ఆకట్టుకుంటూ 5,280 పొదుపు! అంతే కదూ? మనం దీనిని పరిశీలిద్దాం రండి.

మీరు నిశితంగా గమనిస్తే, ఈ ఉదాహరణలో, డీలర్ ద్వారా తయారీదారుకి చెల్లించబడిన పన్నులు (సిజిఎస్టి + ఎస్జిఎస్టి) ఖర్చుకు జోడించబడలేదు. ఇది ఎందుకంటే సిజిఎస్టి + ఎస్జిఎస్టి పన్ను బాధ్యతని డీలర్ వదిలేయడానికి జీఎస్టీ అనుమతిస్తుంది. తయారీదారు నుండి డీలర్ వరకు సీమల్లేకుండా క్రెడిట్ అనుమతించే మరియు కాస్కేడింగ్ ప్రభావాన్ని నిర్మూలించే జిఎస్టి యొక్క ప్రాథమిక లక్షణాల్లో ఇది ఒకటి.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Yarab A

23 Comments

 • It is to be noted that, under GST era service would be much dear as compared to existing Service tax structure. If GST rates is decided be RNR ( Revenue Neutral rate ) 18% than services cost will shoot up by 3% .

 • earlier at vat regime in yours example dealer was earning 44000 instead of 40000 in GST example
  if in GST example dealer keeps the same margin of 44000 than the total saving in hand of customer will be 444000+ 48840+ 48840= 541680 GST price in compare to 542080 vat price
  means SAVING OF RS 400 ONLY ….
  MAKING FOOL OF US BY PLAYING WITH FIGURE…..

 • Yes with the help of this video we are easily able to judge the amount paid to GST V/s VAT (higher payment of vat)

 • Dear Sir,

  I appreciate GST formula , because their is no problem to remind to customer to receive C Forms from them and they will avoid to send the C forms and other forms also.

  Any way Good luck to G S T

 • Please noted you are vat calculate @12% and CGST SGST calculate @ 11% if we calculate 12% value of car is to high.

  • In the current structure, dealer charges only Vat @ 12 % on sales affected; reason being the excise duty + cess is already added to the product cost and cascaded to customer. In GST regime, CGST + SGST paid on purchase is allowed as Input credit. Thereby it is not added to cost and on making sales, CGST 11% + SGST 11% is charged.

 • My understanding:
  Items with high excise duty and high tax rate gets cheaper under GST, where as Items with low/no excise duty and low Tax rate gets costlier under GST

 • Dear Sir,
  Please note that in your example savings of 5,280 is mentioned. But the dealer has a loss of Rs.4000/ from current tax Structure. How can we compare this scenerio

  • Hii Sathosh Kumar,
   Nice to see that you are so proactive with respect to implementation of GST & its impact. Regarding your question,
   the profit taken in both the cases is taken as 10%. The reason behind using a percentage (10%) apart from a number i.e Rs. 44,000 profit in both the cases is explained hereafter. See, a Profit of 44,000 or 40,000 in itself is vague. Let me help you with the help of an example.
   Lets say you earn a profit of Rs. 10,000 and I earn a profit of Rs. 20,000. Who has earned more profit? Well, you might be thinking that obviously I have earned more profit but let me tell you that above information that i have supplied to you is insufficient in determining who earned more profit. Let me give you additional information too. You earned a profit of Rs. 10,000 employing a capital of Rs. 20,000. Whereas, I have earned a profit of Rs. 20,000 employing a capital of Rs. 1 Lakh. What do you understand? You have earned a profit of 10,000 @ 50% on capital of 20,000. I have earned a profit of 20000 @ 20% on a capital of Rs. 1 lakh. Who has earned more rate of profit? Obviously, you.
   Thus, profit in itself is vague term. It should be compared with capital or sales to determine actual results.
   Coming to the present example in above video. In first case, i.e excise and Vat, dealer has purchased Car @ Rs. 4,40,000 ( 4,00,000 cost and 40,000 excise, Vat is not taken into consideration because input tax credit will be available when car is sold). The profit added is Rs. 44,000 @ 10%. Similarly in second case, under GST, since cost of car is 4,00,000 only, profit added @10% is 40,000. Do you know why? Because in first case dealer has employed 4,40,000 and in second case only 4,00,000. In second Case, under GST, he is expected to earn another 4,000 @ 10% on Rs. 40,000 which he has not employed in purchase of this car which we are talking about. Hence, there is not any lose to dealer.

   • Thanks for the explanation.

    Quick question: Does it mean that we are taking the opportunity cost of money saved (i.e. INR 40,000 which was not employed in purchase of car) into account as well while calculating the overall savings in GST regime? I guess it is hard to say that the dealer would be able to earn 4000@10% on INR 40,000 which he has not employed in purchase of this car. And, if we consider opportunity costs then probably we should also take the time gap between payment of input tax and collection of output tax into account (which, of course, would be cumbersome).

   • How should we calculate GST % in Tally erp9?
    SGST= %?
    CGST= %?
    IGST= %?
    & another which GSTs are applicable in Intra-State & Inter-State and how many % is applicable over there? Please explain briefly.

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017