మీరు ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ ఉపయోగించుకోలేని సందర్భాలు

Last updated on July 16th, 2017 at 10:58 pm

మా గత బ్లాగ్ లో మనంజిఎస్టి ఇన్పుట్ పన్ను క్రెడిట్ వినియోగించుకునేందుకు పరిస్థితులు మరియు ఇన్పుట్ (ఐటిసి) క్రెడిట్ వినియోగించుకోగల సందర్భాలని గురించి తెలుసుకున్నాము. ఈ బ్లాగ్ లో, మీరు ఇన్పుట్ పన్ను క్రెడిట్ వినియోగించుకోలేని సందర్భాలని గురించి మనం చర్చిద్దాం.

1. మీరు రిజిస్టర్ చేసుకునేందుకు బాధ్యులైన తేదీ నుండి 30 రోజుల లోపల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం దరఖాస్తు పెట్టుకోబడలేదు.

మీరు రిజిస్టర్ చేసుకునేందుకు బాధ్యులైన తేదీ నుండి 30 రోజుల లోపల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం మీరు దరఖాస్తు పెట్టుకోకపోతే, మీరు పన్ను చెల్లించవలసిన బాధ్యత కలిగే తేదికి ముందు రోజు వరకు మీరు ఇన్పుట్ల పై మరియు స్టాక్ లో గల సగం పూర్తిచేయబడిన లేదా పూర్తిచేయబడిన వస్తువుల పై అర్హతగల ఐటిసిని కోల్పోతారు.

2. ఇన్పుట్ పన్ను క్రెడిట్ వినియోగించుకునేందుకు సమయసీమ అధిగమించబడిన తర్వాత

క్రింది తేదీల్లో అత్యంత ముందుగావచ్చే దానిలోపల ఐటిసిని వినియోగించుకోవడం జరగాలి-
• ఇన్వాయిస్ తేది నుండి 1 సంవత్సరం
లేదా
• తరువాతి ఆర్ధిక సంవత్సరం సెప్టెంబర్ కి రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన తేది.
లేదా
• వార్షిక రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన తేది (గడువు తేది తరువాతి ఆర్ధిక సంవత్సరపు 31 డిసెంబర్)

మనం దీనిని ఒక ఉదాహరణతో అర్థం చేసుకుందాం.
ఉదాహరణ: రాజేష్ అప్పారెల్ ప్రెవేట్ లిమిటెడ్ పురుషుల దుస్తుల్లో ఒక డీలర్. వీరు జూలై 15, 2017 నాడు తయారీదారు నుండి రూ.1,00,000 కోసం దుస్తులు కొనుగోలు చేసారు. కొనుగోలు పై చెల్లించబడిన జిఎస్టి రూ.18,000 (18%). వారు 31 జూలై 2018 నాడు 2017-18 సంవత్సరానికి వారి వార్షిక రిటర్న్ ఫైల్ చేశారు, మరియు సెప్టెంబర్ 2018 కు రిటర్న్ ను 20 అక్టోబర్ 2018 న ఫైల్ చేశారు.

ఇక్కడ తనిఖీ చేయవలసిన మూడు తేదీలు ఇవి –

ఇన్వాయిస్ తేది నుండి 1 సంవత్సరం 14 జులై 2018
తరువాతి ఆర్ధిక సంవత్సరం సెప్టెంబర్ కి రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన తేది 20 అక్టోబర్ 2018
వార్షిక రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన తేది 31 జులై 2018

పై మూడు తేదీల్లోకి ఇన్వాయిస్ తేది నుండి 1 సంవత్సరం, అంటే 14జులై 2018 అత్యంత ముందుగావచ్చే తేదీ అయినందువలన, ఇన్వాయిస్ పై ఐటిసిని 14 జులై 2018 లోపుగా వినియోగించుకోవాలి.

3. ఒక కాంపొజిషన్ పన్ను చెల్లింపుదారు ద్వారా ఇన్పుట్లుగా ఉపయోగించబడే సరుకులు మరియు/లేదా సేవలపై

ఇన్పుట్లుగా ఉపయోగించబడే సరుకులు మరియు/లేదా సేవలపై ఒక కాంపొజిషన్ పన్ను చెల్లింపుదారు ఐటిసిని వినియోగించుకోలేరు.
ఉదాహరణ: లక్ష్మీ కిరానా స్టోర్స్ అనేది జిఎస్టి కింద ఒక కాంపొజిషన్ పన్ను చెల్లింపుదారుగా నమోదయ్యారు. వారు తయారీదారు నుండి రూ.20,000 కోసం పచారీ సామాన్లను కొనుగోలు చేసారు మరియు @ 12% జిఎస్టి రూ.2,400 ఛార్జి చేయబడింది. లక్ష్మీ కిరాణా స్టోర్స్ ఒక కాంపొజిషన్ పన్ను చెల్లింపుదారుగా నమోదై ఉన్నందున, వారు కొనుగోలు పై రూ.2,400 ఐటిసి వినియోగించుకోలేరు. ఈ చెల్లించబడిన జిఎస్టి వారి పదార్థం ధర భాగంగా అవుతుంది.

4. వ్యక్తిగత వినియోగం కోసం ఉపయోగించుకోబడిన సరుకు మరియు/లేదా సేవల పై

ఉదాహరణ: రాజేష్ అప్పారెల్ ప్రెవేట్ లిమిటెడ్ తయారీదారు నుండి రూ 50,000 కు దుస్తులు కొనుగోలు చేసారు. కొనుగోలు పై చెల్లించబడిన జిఎస్టి రూ. 9,000. కొనుగోలు చేయబడిన దుస్తుల్లో నుంచి రూ.2,000 విలువచేసే దుస్తులని యజమాని తన వ్యక్తిగత వినియోగం కోసం తీసుకున్నారు. మిగిలిన దుస్తులు వినియోగదారులకు విక్రయించడం జరిగింది. ఇక్కడ, కొనుగోలు పై వినియోగించుకోవలసిన ఐటిసి ఎంత అంటే రూ.8,640 (48,000 * 18%).

5. మినహాయించబడిన సరఫరాలు చేయడం కోసం ఉపయోగించబడిన సరుకు మరియు/లేదా సేవల పై

మినహాయించబడిన సరఫరాలు చేయడం కోసం ఉపయోగించబడిన సరుకు మరియు/లేదా సేవల పై మరియు అందుకునేవారు వ్యతిరేక ఛార్జ్ ప్రాతిపదికన పన్ను చెల్లించే సందర్భంలో సరఫరాల పై ఐటీసీ వినియోగించుకోవడానికి వీలులేదు.
ఉదాహరణ: మీరు ఒక మినహాయింపు వస్తువుని తయారు చేస్తారు. మీరు 4 సెప్టెంబర్ 2017నాడు- కింది (మినహాయింపు సరుకు తయారీకి ఉపయోగించబడే) ఇన్పుట్లను కొనుగోలు చేస్తారు-

లోపలికి సరఫరాలు- 4.9.2017
ఇన్పుట్లు విలువ (రూ.) ఇన్పుట్ల పై చెల్లించబడిన జిఎస్టి @ 18% (రూ.)
ముడి పదార్ధం A 3,00,000 54,000
ముడి పదార్ధం B 30,000  5,400
మొత్తం 3,30,000 59,400

ఈ ఇన్పుట్లు ఒక మినహాయింపు పొందిన సరుకు తయారీ కోసం ఉపయోగించబడ్డాయి కాబట్టి ఇక్కడ మీరు రూ.59,400 ఐటిసి వినియోగించుకోలేరు.

6. ఇన్వాయిస్ తేదీ నుండి 3 నెలల్లోపుగా చెల్లింపు చేయబడని అందుకున్న సేవల కోసం

ఒక సేవ గ్రహీత ఇన్వాయిస్ తేదీ నుండి 3 నెలల్లోపుగా సేవలు అందుకున్నందుకు చెల్లించవలసిన చెల్లింపును పన్నుతో సహా చేయకపోతే, వినియోగించుకోబడిన ఐటిసిని, బాకీ ఉన్న వడ్డీతోసహా, గ్రహీత యొక్క బాధ్యతకు చేర్చడం జరుగుతుంది.

ఉదాహరణ: మీరు ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ నుండి ఆడిటింగ్ మరియు కన్సల్టెన్సీ సేవలు పొందారు. సేవ యొక్క విలువ రూ.50,000 మరియు ఛార్జి చేయబడిన జిఎస్టి రూ.9,000 (@ 18%) ఉంది. మీరు ఇన్వాయిస్ తేదీ నుండి 3 నెలల్లో రూ.59,000 చెల్లింపు చేయకపోతే, మీ ద్వారా వినియోగించుకోబడిన రూ.9,000 ఐటిసి బాకీ ఉన్న వడ్డీతో పాటు, మీ బాధ్యతకు జోడించబడుతుంది.

7. పోయిన, దోచుకోబడిన, నాశనం చేయబడిన, కొట్టిపారేయబడిన లేదా కానుక లేదా ఉచిత నమూనాలుగా తీసివేయబడిన సరుకు పై

ఉదాహరణ: మీరు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల డీలర్. నవంబర్ 1, 2017 నాడు, మీరు ప్రతి ఒక్కటి @ రూ.25,000 గల 20 కంప్యూటర్లని తయారీదారు నుండి కొనుగోలు చేసారు. ఛార్జి చేయబడిన జిఎస్టి (@ 18%) రూ. 90,000 ఉంది. 2 నవంబర్, 2017 నాడు కంప్యూటర్లల్లో 1 పూర్తిగా నాశనమైపోయి ఇంకెంతమాత్రమూ ఉపయోగించటం వీలుకాదు. మీరు ఆ కంప్యూటర్ పై ఐటిసి,అనగా రూ. 4,500, వినియోగించుకోలేరు.

8. మోటార్ వాహనాలు మరియు ఇతర ప్రయాణం కోసం

మోటారు వాహనాలు మరియు ఇతర ప్రయాణం కోసం ఐటిసి అనుమతించబడదు, అవి ఇలా అయితే తప్ప:
• మరింత సరఫరా చేయబడటం లేక
• ప్రయాణీకులు లేదా సరుకు రవాణా చేయడం కోసం ఉపయోగించబడిన
• అలాంటి వాహనాలు లేదా ప్రయాణ సాధనాలని డ్రైవ్ చేయడానికి, ఎగరవేయడానికి లేదా నావిగేట్ చేయడానికి శిక్షణ అందజేయటం కోసం ఉపయోగించబడిన

ఉదాహరణ: సూపర్ కార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఒక కారు తయారీదారు, ఫ్యాక్టరీ ఆవరణలో ఉద్యోగుల రవాణా కోసం ఒక టెంపో ట్రావెలర్ కొనుగోలు చేసారు. అది పైన పేర్కొన్న కార్యకలాపాల కోసం ఉపయోగించబడలేదు కాబట్టి టెంపో ట్రావెలర్ పై సూపర్ కార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఐటిసిని వినియోగించుకోలేరు.

మరొక దృష్టాంతం చూద్దాం. ముఖేష్ ట్రావెల్స్, ఒక టూర్ ఆపరేటర్, వారి ప్యాకేజీ పర్యటనల సమయంలో పర్యాటకులను రవాణాచేసే ప్రయోజనం కోసం ఒక టెంపో ట్రావెలర్ కొనుగోలు చేసారు. ముఖేష్ ట్రావెల్స్ కోసం ఒక వ్యాపార కార్యకలాపమైన – ప్రయాణీకులను రవాణా చేయడం కోసం అది ఉపయోగించుకోబడింది కాబట్టి ఇక్కడ, ముఖేష్ ట్రావెల్స్ టెంపో ట్రావెలర్ పై ఐటిసి పొందవచ్చు.

9. ఆహారం మరియు పానీయాలు, అవుట్-డోర్ క్యాటరింగ్, సౌందర్య పోషణ, ఆరోగ్య సేవలు, సౌందర్య మరియు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ పై

అవి అదే వర్గం సరుకులు లేదా సేవల యొక్క బాహ్య సరఫరా చేసినందుకు ఉపయోగించబడిన చోట మినహా ఆహారం మరియు పానీయాలు, అవుట్-డోర్ క్యాటరింగ్, సౌందర్య పోషణ, ఆరోగ్య సేవలు, సౌందర్య మరియు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ పై, ఐటిసి వినియోగించుకోవడం వీలుకాదు.

ఉదాహరణ 1: సూపర్ కార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తమ ఉద్యోగులకు దీపావళి వేడుక కార్యక్రమం కోసం ఒక క్యాటరర్, రాకేష్ కేటరర్ల సేవలను తీసుకుంటారు. సూపర్ కార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారు క్యాటరింగ్ సేవ పై ఐటిసి వినియోగించుకోలేరు ఎందుకంటే వారి వ్యాపార కార్యకలాపం క్యాటరింగ్ సేవ కాదు కాబట్టి.

ఉదాహరణ 2: సూపర్ కార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు సేవ అందించే సమయంలో, రాకేష్ కేటరర్లు ఒక షామియానా అందించేవారి సేవలు తీసుకుంటారు. ఇక్కడ షామియానా సేవల పై రాకేష్ కేటరర్లు ఐటిసి పొందవచ్చు ఎందుకంటే, అదే వర్గం సేవల యొక్క బాహ్య సరఫరా చేయడం కోసం అవి ఉపయోగించుకోబడ్డాయి కాబట్టి.

10. ఉద్యోగులకు విధిగా అందించవలసిన సేవలైన నోటిఫై చేయబడిన సేవలు మినహా ఉద్యోగులకు తీసుకున్న క్లబ్బులు, ఆరోగ్యం & ఫిట్నెస్ కేంద్రాల సభ్యత్వాలు, రెంట్-ఎ-క్యాబ్ సేవలు మరియు ఉద్యోగుల కోసం తీసుకోబడిన జీవిత & ఆరోగ్య భీమా పై

ఉదాహరణ: ముఖేష్ ట్రావెల్స్, ఒక టూర్ ఆపరేటర్, తమ ఉద్యోగులు ఉపయోగం కోసం, ఒక ఫిట్నెస్ సెంటర్, ప్రథమ్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ యొక్క వార్షిక సభ్యత్వం తీసుకుంటారు. ఇక్కడ, ముఖేష్ ట్రావెల్స్ సభ్యత్వం ఛార్జీలపై చెల్లించిన జిఎస్టి పై ఐటిసి వినియోగించుకోలేరు.

11. సెలవు లేదా ఇంటి ప్రయాణ రాయితీ వంటి సెలవులో ఉద్యోగులకు ప్రయాణ ప్రయోజనాల పై

ఉదాహరణ: సూపర్ కార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎల్టిఎ (లీవ్ ట్రావెల్ అలవెన్స్) లో భాగంగా తమ సీనియర్ ఉద్యోగులకు ప్రయాణ ఖర్చులు తిరిగి చెల్లిస్తుంది. తిరిగి చెల్లించిన ప్రయాణ ఛార్జీల జిఎస్టి భాగంపై సూపర్ కార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఐటిసి వినియోగించుకోలేరు.

12. తరుగుదల గనక క్లెయిమ్ చేయబడి ఉంటే, క్యాపిటల్ సరుకు ధర యొక్క పన్ను భాగం పై

ఆదాయం పన్ను రిటర్న్ లో గనక పన్ను భాగంపై తరుగుదల క్లెయిమ్ చేయబడి ఉంటే, క్యాపిటల్ సరుకు ధర యొక్క పన్ను భాగం పై ఐటిసి వినియోగించుకోవడం వీలుకాదు.

ఉదాహరణ: సూపర్ కార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కార్ల తయారీకి ఉపయోగించేందుకు రూ..50,00,000 కు యంత్రాంగం కొనుగోళ్లు చేసారు.. యంత్రాంగం పై చెల్లించబడిన జిఎస్టి రూ.9,00,000. సూపర్ కార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, జిఎస్టి భాగం కలిసి ఉన్న ఆదాయపు పన్ను కింద యంత్రాల తరుగుదల ని క్లెయిమ్ చేసారు. ఈ సందర్భంలో, సూపర్ కార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యంత్రాంగం పై రూ.9,00,000 ఐటిసి వినియోగించుకోలేరు.

ఇప్పటికే అసాధారణ సందర్భాల్లో ఇన్పుట్ పన్ను క్రెడిట్ ఉపయోగించుకోవడాన్ని వాడుకున్నారు

ఐటీసీ వినియోగించుకున్న ఒక సాధారణ డీలర్ కాంపొజిషన్ పథకానికి మారినప్పుడు

ఐటీసీ వినియోగించుకున్న ఒక సాధారణ డీలర్ కాంపొజిషన్ పథకానికి మారినప్పుడు, ఆ వ్యక్తి స్టాక్ లో ఇన్పుట్లు, సగం-తయారైన దశలో ఉన్న ఇన్పుట్లు, స్టాక్ మరియు క్యాపిటల్ గూడ్స్ తయారైన సరుకు (సూచించిన శాతం పాయింట్లతో తగ్గించబడి)పైన వినియోగించుకున్న ఐటిసిని కాంపొజిషన్ పథకం మారే తేదీకి ముందు రోజున తిరిగి చెల్లించాలి.

ఉదాహరణ: మీరు ఒక సాధారణ డీలర్ గా నమోదు చేయబడ్డారు. మీ టర్నోవర్ రూ .50 లక్షలు మించని కారణాన మీరు 1 సెప్టెంబర్ 2017 నాడు కాంపొజిషన్ పథకానికి మారారు. 31 ఆగష్టు 2017 నాడు, మీరు ఇప్పటికే ఐటిసి వినియోగించుకున్న క్రింది ఇన్పుట్లు స్టాక్ లో ఉన్నాయి –

మూసివేసేటప్పుడు స్టాక్- 31.8.2017
ఇన్పుట్లు విలువ (రూ.) ఇన్పుట్ల పై చెల్లించబడిన జిఎస్టి @ 18% (రూ.)
ముడి సరుకు A 1,50,000 27,000
ముడి సరుకు B 20,000   3,600
మొత్తం 1,70,000 30,600

కాంపొజిషన్ పథకానికి మారడంతోనే, స్టాక్ లో ఇన్పుట్ల పై వినియోగించుకోబడిన రూ 30,600 ఐటిసిని మీరు తిరిగి చెల్లించాలి.

పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే సరుకు మరియు/లేదా సేవలు మినహాయింపు పొందినప్పుడు

పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే సరుకులు మరియు / లేదా ఒక వ్యక్తి ద్వారా సరఫరా చేయబడే సేవలు మినహాయింపుగా గుర్తించబడినప్పుడు, స్టాక్ లో ఇన్పుట్లు, స్టాక్ లో సగం-తయారైన దశలో ఉన్న లేదా తయారైన సరుకు ఇన్పుట్లు, మరియు క్యాపిటల్ సరుకు (సూచించిన శాతం పాయింట్లతో తగ్గించబడి) పైన వినియోగించుకున్నఐటిసిని మినహాయింపు తేదీకి ముందు రోజున తిరిగిచెల్లించాలి.
ఉదాహరణ: మీరు 15 సెప్టెంబర్ 2017 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని తెలియపరచబడిన ఒక పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఒక సరుకును తయారు చేసారు. 14 సెప్టెంబర్ 2017 నాడు జిఎస్టి ఇప్పటికే వినియోగించుకోబడిన క్రింది ఇన్పుట్లు మీ స్టాక్ లో ఉన్నాయి –

మూసివేసేటప్పుడు స్టాక్ – 14.9.2017
ఇన్పుట్లు విలువ (రూ.) ఇన్పుట్ల పై చెల్లించబడిన జిఎస్టి @ 18% (రూ.)
ముడి సరుకు 1,00,000 18,000
సగం తయారైన సరుకు రూపంలో ఇన్పుట్లు 50,000  9,000
మొత్తం 1,50,000 27,000

స్టాక్ లో ఐటిసి వినియోగించుకోబడిన ఇన్పుట్లు, అంటే రూ.27,000 తిరిగి చెల్లించవలసి ఉంటుంది.
గమనిక: జిఎస్టి రేట్లు ఇంకా ఖరారు చేయబడలేదు మరియు ఉదాహరణలలో పేర్కొన్న రేట్లు కేవలం ఉదాహరణ ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

About the author

Pugal T & Anisha K Jose

34 Comments

  • Input credit of CVD and SAD paid will be available for an importer. The same can be utilized to set-off the tax payable.

 • I have a questions on imported stock. Just say GST is getting implemented on 01 Sept 2017. I am holding stock of items which was imported before 01 Sept 2017, Can i claim input credit for the imported items.

  And as far as I know all imports IGST will be applied and that can be claimed back while selling the products. Is it correct or not

 • If an assessee had input credit of VAT over the last 3-4 years and he has not received a refund for it, can it be assumed that the entire refund will be made to him upon/before switching to Gst?

  • Under GST, refund of unutilized ITC will be given only in the case of exports, zero rated supplies or in cases where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies.

  • Mr. Ankur is the ITC of VAT is being carried forwarded in the VAT Return of your state???

   Also refund in GST is not possible..
   It is advisable to take as much refund u get from VAT dept before GST roll out…

 • we are a trader and imported computers and paid 18% GST( custom duty) and taken credit of the same on say 10 Aug 2017. i’m not able to sell this item till 10 Aug 2018. can i need to refund the GST credit . please help me to clear this doubt

  • On import, you can claim credit of IGST paid. This credit can be utilised to set-off your liability. The same must be utilised before the date of filing of annual return for the year or the date of filing of return for September of the next Financial year, whichever is earlier.

 • Kindly refer my earlier query regarding time limit for availing Input Tax Credit. In this regard, it is once again requested to examine the provisions of the Revised Draft GST Law, particularly, sub-section (4) of Section 16 and sub-section (5) of Section 18.

  From the above, it is understood that the time limit of one year from the date of invoice applies only on cases covered under sub-section (1), (2), (3) and (4) of Section 18. 2. This limit should not be applied on a case covered under Section 16.

  The example given at Sl. No. 2 of the above explanation, as I understand, is covered under Section 16 and not under Section 18.

  May please clarify the position.

  Regards.

 • Any updation as per the GST related concern and new norms for the same is being welcomed from your end.

 • Well explained. Please keep sending such detailed mails for the benefit of Tally users in particular and for the people concerned in general.

 • Dear Sir,
  Thank you for your support towards GST !

  I want to know the impact on Exports & Imports.

 • in gst branch transfer( stock transfer) NIL than how treatment made in branches sale and how adjest itc in branches.

 • Really impressive way
  of explaining the gst intricacies. I thank the tally team. its a service to the nation & business community.

 • @ Jagannath
  As per 16(4) of model GST law which starts with Non-obstante clause which renders 16(1) is non applicable for ineligible credits.
  Hence, tax paid on Inputs or inputs services shall not be availed even it is for business purpose.

  Regards
  Yashwanth

 • The revised model GST law states that the “capital goods” means goods, the value of which is capitalised in the
  books of accounts of the person claiming the credit and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business. As the motor vehicles are used for furtherance of business (professionals using the vehicle for travel), Input Tax Credit should be available. Let us debate on the same

 • IF CENTRAL PURCHASE IS MADE AND THE SAME FINISHED GOODS ARE EXPORTED OUTSIDE THE COUNTRY.CAN ITC CREDIT OF GST CAN BE AVAILED BY ASSESSEE.

 • point no. 5 relates to manufacturing of exempt goods.However, there would be no exempt category in gst, some goods might be put under 0% slab. In that case, is it implied that manufacturer producing 0% goods would not be eligible to get refund of his input tax credit (as he cant adjust the same with output tax), and ITC would add to the cost of production?

  • Input credit will not be available on exempt supplies. Input credit will be available on zero rated supplies.

 • Very very good explanation ……………….
  everybody can understand in very simple manner……

© Tally Solutions Pvt. Ltd. All rights reserved - 2017