વ્યવસાયોને રોજિંદી કામગીરી કરવા માટે કાર્યકારી મૂડી (વર્કિંગ કેપિટલ) એ જીવનદાન સમાન છે. અસરકારક રીતે વર્કિંગ કેપિટલ નો વહીવટ કરવો એ એક એવી સમસ્યા છે જે નાના અને મોટા બંને વ્યવસાયો માટે મહામારી કરે છે. વર્કિંગ કેપિટલ ને મેનેજ કરવામાં અસમર્થતા વ્યાપાર નું અકાળે બંધ થવા જેવી પ્રતિકૂળ અસર ઉભી કરી શકે છે.

GST, એક વ્યાપક ઈન્ડાયરેક્ટ ટેક્સ પ્રણાલી, અમલમાં આવવાને થોડા જ મહિના દૂર છે. વ્યવસાયોએ રોજ-બરોજની કામગીરી પર થતો GST નો સૂચિતાર્થ સમજવો જોઈએ.

આ માટે, ચાલો આપણે GST ની SME માટે વર્કિંગ કેપિટલ કેવી રીતે અસર થાય તે જોઈએ અને તમે GST ને તમારા ફાયદા રૂપે કઈ રીતે લઇ શકો તે સમજીએ.

ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ માટેના ખ્યાલ તરીકે “વ્યાપારની પ્રગતિ” નો પરિચય

વર્તમાન કર પદ્ધતિ માં, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ એવા જ ઇનપુટ પર ઉપલબ્ધ છે જે કરપાત્ર આઉટપુટ સાથે જોડાયેલ હોય. ઉદાહરણ તરીકે, એક વેપારી તરીકે માલ ની ખરીદી પર ચુકવેલ ઇનપુટ VAT એ માત્ર કરપાત્ર વેચાણ કરવા પર જ ક્રેડિટ તરીકે મેળવી શકાય. તેમ છતાં, વ્યાપાર ખર્ચ પર ચુકવેલ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે લઇ શકાય નહિ. દાખલા તરીકે, વેપારી દ્વારા વ્યાપાર હેતુથી કરેલ જાહેરાત સેવાઓ પર ચુકવેલ સર્વિસ ટેક્સ એ ક્રેડિટ તરીકે માન્ય નથી અને તેને વ્યાપાર ખર્ચ તરીકે જ ગણવામાં આવવો જોઈએ.

GST માં, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ નો ખ્યાલ કોઈ પણ વ્યાપારની પ્રગતિ માટે વપરાયેલ કે વપરાવા માટે ઈચ્છીત ઇનપુટ કે સર્વિસ ને સમાવીને વ્યાપક બન્યો છે. આથી, વ્યાપારો ને આવા ઇનપુટ અને ઇનપુટ સર્વિસ પર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ કલેઇમ કરવાની મંજૂરી છે. ઉપરના ઉદાહરણમાં, વેપારી જાહેરાત સેવા (એડવર્ટાઇઝિંગ સર્વિસ) પર ચુકવેલ ટેક્સ માટે ક્રેડિટ ક્લેઇમ કરી શકે છે.

ચાલો આપણે આને વર્કિંગ કેલ્ક્યુલેશન (કામ કરવાની ગણતરી) સાથે વધારે સમજીએ.

વિગતવર્તમાન કરપદ્ધતિGST
કુલ નફો10,00,00010,00,000
અપ્રત્યક્ષ ખર્ચાઓ 
મરામત આને જાળવણી *#1,15,0001,00,000
જાહેરાત ખર્ચ *#1,15,0001,00,000
પ્રિન્ટિંગ અને સ્ટેશનરી**1,15,000 3,45,0001,00,000 3,00,000
ચોખ્ખો નફો6,55,0007,00,000
% of વધેલ નફાકારકતા 7%

(**માનેલ ટેક્સ નો દર @ 15% હાલની કર પદ્ધતિ પ્રમાણે. # માનેલ ટેક્સ નો દર @ 18% GST અંતર્ગત – **GST દર @ 12%)

જો તમે અવલોકન કરો, તો હાલની કરપદ્ધતિમાં, ટેક્સ વગેરે વ્યાપારી ખર્ચાઓ નફા & નુકસાન એકાઉન્ટ માંથી ઉધારવામાં આવે છે. આ કારણે, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ વ્યાપારી ખર્ચાઓ પર લઇ શકાય નહિ. વ્યાપક રીતે, માત્ર એવી જ ઇનપુટ સર્વિસ કે માલ કે જે પ્રત્યક્ષ રીતે કરપાત્ર આઉટપુટ સાથે જોડાયેલ હોય તેના પર જ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લઇ શકાય છે.

GST હેઠળ, વ્યાપાર ની પ્રગતિ માટે કરેલ વ્યાપારી ખર્ચાઓ પર જ વ્યાપારોને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ક્લેઇમ કરવાની મંજૂરી છે. પરિણામે, ઉપરના કોષ્ટકમાં, ટેક્સ સિવાયના માત્ર વાસ્તવિક ખર્ચાઓ જ નફા & નુકસાન એકાઉન્ટ માં ઉધારવામાં આવ્યા છે.

વ્યાપારની પ્રગતિ નો આ ખ્યાલ તમારી કામગીરીનો ખર્ચ ઘટાડશે અને તમારા વ્યવસાય ના નેટ માર્જિન ને વધારશે અને આમ તમારી વર્કિંગ કેપિટલ (કાર્યકારી મૂડી) ને મજબૂત બનાવશે.

આને ઉઠાવવા માટે, વ્યાપારોએ રજીસ્ટર્ડ ઉદ્યોગો પાસેથી માલ અને સર્વિસ મેળવવી પડશે અને વ્યાપારી ખર્ચાઓ પર ચુકવેલ ટેક્સ નો હિસાબ રાખવો પડશે.

ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પર થતી અસર

હાલની કરપદ્ધતિમાં, તમે મેળવેલ ઇનપુટ ક્રેડિટ નું મૂલ્ય એ સપ્લાયર દ્વારા ટેક્સ લાયબિલિટી ની વાસ્તવિક સ્વીકૃતિ પર આધારિત નથી.

તેમ છતાં, GST હેઠળ, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તમારા સપ્લાયર ના પરિપાલન પર આધારિત છે એટલે કે તમારા સપ્લાયરે આઉટવર્ડ સપ્લાય જાહેર કરતુ રિટર્ન ટેક્સ પેમેન્ટ સાથે ફાઈલ કરવું જોઈએ.

જો તમારા સપ્લાયર પાલન ન કરે, તો એ તમારા રોકડ પ્રવાહ (કેશ આઉટફ્લો) પર મોટો ધબ્બો લગાડશે. અમુક કારણોસર, જો તમારા સપ્લાયર યોગ્ય રિટર્ન આપવામાં નિષ્ફ્ળ જાય તો તમારા દ્વારા કલેઇમ કરેલ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પાછી લઇ લેવામાં આવશે અને તમને તે વ્યાજ સાથે પરત કરવાનું કહેવામાં આવશે. તમારા કેશ આઉટફ્લો પર બમણો તમાચો લાગશે:

  • તમે પહેલેથી જ તમારા સપ્લાયર ને ચુકવેલ છે.
  • કારણ કે ITC ક્લેઇમ ઉલટાવવામાં આવે છે, તેથી તમારે વ્યાજ સાથે ટેક્સ ચૂકવવો પડશે.

તેમ છતાં, શ્વાસ લેવા માટે થોડી જગ્યા રહેશે કારણ કે ડ્રાફ્ટ કાયદામાં ૨ મહિનાની એક વિન્ડો આપવામાં આવેલી છે જેમાં ITC ક્લેઇમ ઉલટાવતા પહેલા તમને કંઈપણ તફાવત હોય તો તેને બહાલી આપી શકાય છે.

આથી, GST હેઠળ વિક્રેતા સંચાલન (વેન્ડર મેનેજમેન્ટ) એ ખુબ જ નિર્ણાયક છે. તે તમારા ઇન્વર્ડ સપ્લાય પર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટને સમયસર ક્લેઇમ કરવા સક્ષમ કરી શકે એવું એક પરિબળ છે, જ્યાં સપ્લાયર ને એકવાર પરિપાલન કરવાની વિશ્વસનીયતા (ક્રેડિબિલિટી) હોય છે. તમારે તમારા હાલના વિક્રેતાઓ પર ફરી એકવાર નજર કરવી જોઈએ અને કયા વિક્રેતા આજ્ઞાંકિત છે તેની સમીક્ષા અને ઓળખ કરવી જોઈએ. વધારે સારા આજ્ઞાંકિત સપ્લાયર પસંદ કરવામાં GST પરિપાલન રેટિંગ તમને મદદ કરશે.

આ બધાનો અર્થ શું થાય છે?

જો તમે આજ્ઞાંકિત બનવા માટે શિસ્તબદ્ધ નથી તો તમે તમારા ગ્રાહકો ગુમાવી શકો છો. તે જ રીતે, જો તમારા સપ્લાયર આજ્ઞાંકિત નથી, તો તે તમને ગુમાવી શકે છે.

GST અંતર્ગત, વ્યવસાયોએ ફરજીયાત સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે તેઓ કોઈ ભૂલ ના કરે કારણ કે તેમના રેટિંગ ઘટી શકે છે અને તે ધીરે ધીરે વ્યાપાર ને ઠપ કરી શકે છે.

GST અંતર્ગત, વ્યવસાયોએ ફરજીયાત સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે તેઓ કોઈ ભૂલ ના કરે કારણ કે તેમના રેટિંગ ઘટી શકે છે અને તે ધીરે ધીરે વ્યાપાર ને ઠપ કરી શકે છેClick To Tweet

એડવાન્સ (ધિરાણ) ની કરપાત્રતા

GST અંતર્ગત, માલ કે સર્વિસ ના ભવિષ્ય ની તારીખ પર સપ્લાય સામે મેળવેલ એડવાન્સ પર, એડવાન્સ મેળવ્યાની તારીખે ટેક્સ ચૂકવવો જોઈએ. હાલમાં, એડવાન્સ મળવા પર ટેક્સ ચુકવવાની પદ્ધતિ માત્ર સર્વિસ ટેક્સ પર જ છે. GST માં માલ પર લાગુ પડેલી આ જોગવાઈ માલ ના સપ્લાય માં રોકાયેલા વ્યાપાર ની કેશ આઉટફલૉ પર અસર કરશે. કારણ એ છે કે આ પહેલા, માલ ના ઉત્પાદક કે વેપારી તરીકે એડવાન્સ નો હિસ્સો ચુકવવાની ફરજ નહોતી પરંતુ GST માં તે તમારે ચૂકવવી પડશે.

બીજું, એડવાન્સ પ્રાપ્તિ પર સપ્લાયર દ્વારા ટેક્સ ચુકવેલ હોવા છતાં, પ્રાપ્તકર્તા તેને તરત ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે ક્લેઇમ કરી શકશે નહિ. કારણ કે ITC માત્ર ટેક્સ ઈન્વોઈસ મળ્યા પછી જ અને માંગેલ માલ કે સર્વિસ ની પ્રાપ્તિ થયા બાદ જ ઉપલબ્ધ થશે.

પરિણામે, કોન્ટ્રાક્ટ માં ‘એડવાન્સ કલમ’ ના સંદર્ભે યોગ્ય કાળજી રાખવી પડશે. કૃપા કરીને કોન્ટ્રાક્ટ નું સ્ટ્રક્ચરિંગ કરવામાં સહાય લેજો. જો પૂર્ણતા ની ટકાવારી ને આધારે ઈન્વોઈસ બનતા હોય, તો તેઓનું મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ.

બ્રાન્ચ પર સ્ટોક ટ્રાન્સફર ની અસર

કેન્દ્રીય આબકારી હેઠળ (સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ), એક્સસાઈઝ-પાત્ર માલ નો સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરતા રજીસ્ટર્ડ ઉત્પાદકે ૧૦૦% + ઉત્પાદન કિંમત ના ૧૦% એક્સાઇઝ ડ્યૂટી ચૂકવવી જોઈએ અને VAT અંતર્ગત ફોર્મ F આપતા સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરપાત્ર નથી.

GST અંતર્ગત, સપ્લાય માં ટ્રાન્સફર નો સમાવેશ થાય છે. અમુક ચોક્કસ સપ્લાય ની કન્સિડરેશન (અવેજી) વગર કરપાત્રતા અને અલગ વ્યક્તિઓ નો ખ્યાલ દર્શાવે છે કે GST હેઠળ સ્ટોક ટ્રાન્સફર એ કરપાત્ર છે. GST માં સ્ટોક ટ્રાન્સફર ની કરપાત્રતા ની કેશ ફલૉ (રોકડ પ્રવાહ) પર અસર થશે. કારણ એ છે કે સ્ટોક ટ્રાન્સફર ની તારીખે ટેક્સ ચુકવવામાં આવે છે અને જયારે સ્ટોક પ્રાપ્તકર્તા બ્રાન્ચ દ્વારા પ્રવાહિત થાય ત્યારે ITC નો અસરકારક રીતે ઉપયોગ થાય છે.

ટેક્સ કિસ્સાઓને કારણે, વધારાની વર્કિંગ કેપિટલ ની જરૂર ઉભી થાય છે અને તે SME માટે પડકારરૂપ બની રહેશે જે ઓછા વર્કિંગ કેપિટલ સાથે કાર્ય કરે છે. શાખાઓ ની જરૂરિયાતો નું પરીક્ષણ કરતા, તેમનું અસરકારક આયોજન અને આંતર-શાખા ટ્રાન્સફર નો લાભ એ વર્કિંગ કેપિટલ પર થતી અસર ઓછી કરશે.

આથી, તમારો ઉદ્યોગ જ્યાં ચાલે છે તે બધા સ્થળો પર તેની અસર નું વિશ્લેષણ થાય છે કે કેમ તે સુનિશ્ચિત કરો.

ઉપરાંત, તમારે ચૂકવવા પડતા ટેક્સના પ્રકાર ની સ્પષ્ટ સમજણ જેમ કે CGST અને SGST સામે IGST (જે આંતર કાર્ય કરતો છે) સહાયરૂપ થશે.

સર્વિસ સેક્ટર માં SME

હાલમાં સર્વિસ ટેક્સ હેઠળ, રજીસ્ટ્રેશન કેન્દ્રીય છે અને તે PAN ભારત છે. પરિણામે, રાષ્ટ્ર માં લીધેલ ઇનપુટ સર્વિસ પર લીધેલ ઇનપુટ સર્વિસ ટેક્સ કોઈ પણ નિયંત્રણ વગર સેટ ઓફ કરવા માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય. GST માં, રજીસ્ટ્રેશન રાજ્ય મુજબ હોય છે. સર્વિસ પ્રદાતા એ તે જ રાજ્ય માં રજીસ્ટર કરવું જોઈએ જ્યાં તે સર્વિસ નો આઉટવર્ડ સપ્લાય કરે છે. કોઈ એક રાજ્યની CGST +SGST ને અન્ય રાજ્ય સાથે સેટ ઓફ કરવાનો પ્રતિબંધ છે. આનાથી એવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઇ શકે જ્યાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ બ્રાન્ચ પર છે અને તે અન્ય રાજ્યની બીજી કોઈ બ્રાન્ચમાં ટેક્સ લાયબિલિટી સેટ-ઓફ કરવા માટે ઉપયોગી થઇ શકે નહિ. આની અસર વ્યાપારની કેશ આઉટફ્લો પર થશે.

જોકે ઇનપુટ સર્વિસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર (ISD) નો ખ્યાલ એ GST અંતર્ગત ઉપલબ્ધ છે, પણ તે ઉપરની પરિસ્થિતિમાં સહાયરૂપ થશે નહિ.

વધુમાં, ૫%, ૧૨%, ૧૮%, અને ૨૮% ના ટેક્સ રેટ સ્ટ્રક્ચર ના નક્કીકરણ સાથે અને જો સર્વિસ સમાવિષ્ટ હોય તો ૧૮% ના ટેક્સ બ્રેકેટ નીચે સર્વિસ ટેક્સ હાલ ની કરપદ્ધતિ ૧૫% ની તુલનામાં ૩% વધુ મોંઘો થશે. આઉટફલૉ ના આવા અતિરિક્ત વધારાને કારણે વર્કિંગ કેપિટલ વધારવાની જરૂર ઉભી થશે.

તમારા ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ અને ટેક્સ સલાહકાર નું આ વિષય પર માર્ગદર્શન તમને વધુ સારી રીતે તૈયાર થવા માટે મદદરૂપ થશે.

ઉલટ ડ્યૂટી સ્ટ્રક્ચર

ઉલ્ટાવેલ ડ્યૂટી સ્ટ્રક્ચર એ એવી પરિસ્થિતિ છે જ્યાં ઇનપુટ પરનો ટેક્સ એ આઉટપુટ પરના ટેક્સ કરતા વધારે છે. દાખલા તરીકે, કાચા માલની ખરીદી પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી નો દર ૧૨.૫% છે અને તૈયાર થયેલ માલ પરની એક્સાઇઝ ડ્યૂટી ૬% છે. સામાન્ય રીતે, આ ફાર્મા ઉદ્યોગો માં કાચા માલની આયાત કરવા માટે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ સ્થિતિ વણ-વપરાયેલ ક્રેડિટ ને એકથી કરવા તરફ લઇ જાય છે. ઉદાહરણ પ્રમાણે, ૧૨.૫% પર વધારાના ૬% એટલે કે ૬.૫% હંમેશા વણ-વપરાયેલ રહેશે અને એકત્રિત થતી રહેશે.
કેન્દ્રીય આબકારી (સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ) અંતર્ગત, નિકાસ ના કિસ્સામાં જ રિફંડ માન્ય છે અને ઉલટા ડ્યૂટી સ્ટ્રક્ચર ના કારણે જમા થયેલ ક્રેડિટ માટે, રિફંડ સ્વીકાર્ય નથી. આ ફંડ ને બ્લોકેજ તરફ લઇ ગયું છે.

GST હેઠળ, ઉલ્ટા ડ્યૂટી સ્ટ્રક્ચર નો ફાયદો વધુ સારા કેશ ફલૉ ને લાવે છે. GST માં, વ્યવસાયોને વણ-વપરાયેલ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ને ક્લેઇમ કરવાની મંજૂરી છે જે ઉલ્ટા ડ્યૂટી સ્ટ્રક્ચર ને કારણે જમા થઇ છે. આ વ્યાપાર માટે એક મોટી રાહત છે સાથે રિફંડ ક્લેઇમ ની સરળ પ્રક્રિયા અને રિફંડ ની ઝડપી કાર્યવિધિ પણ ખરી. જેમ કે – ૯૦% રિફંડ ક્લેઇમ કામચલાઉ ધોરણે અને ૧૦% ચકાસણી કર્યા પછી થશે.

GST માં પરિવર્તિત થતા ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ

GST માં પરિવર્તિત થયા તારીખે, CENVAT ની અંતિમ રકમ અને છેલ્લા રિટર્ન (GST પહેલા) માં આવેલ ઇનપુટ VAT એ CGST અને SGST ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે કેરી ફોરવર્ડ કરવામાં આવશે. આથી, વ્યવસાયો માટે આ ખુબ જ મહત્વનું છે કે તેઓ બધી જ ખરીદીઓ માટે એકાઉન્ટ રાખે જેથી કરીને મળવાપાત્ર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ સંપૂર્ણ રીતે રિટર્ન માં આવે અને કોઈ પણ પ્રકારની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ના નુકસાન વગર GST માં પરિવર્તન શક્ય બને.

વર્તમાન કર પદ્ધતિ માં, વ્યવસાયોને અમુક ડ્યૂટી અને ટેક્સ જેવા કે એક્સાઇઝ ડ્યૂટી અને ચુકવેલ એન્ટ્રી ટેક્સ પર ક્રેડિટ લેવાની છૂટ નથી, આ વિવિધ કારણોસર હોઈ શકે:

  • તમે હાલમાં કરમુક્ત માલ ના ઉત્પાદન કે વેચાણ માં કે કરમુક્ત સર્વિસ આપવામાં પ્રવૃત્ત હોય. GST માં પરિવર્તન દરમિયાન આ માલ કે સર્વિસ કરપાત્ર થઇ શકે.
  • તમારી સરેરાશ ક્લિયરન્સ કિંમત ૧.૫ કરોડ થી ઓછી હોઈ તમે એક અનરજિસ્ટર્ડ ઉત્પાદક હોય. GST હેઠળ, તમે ખાસ શ્રેણીના રાજ્ય (અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, મણિપુર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, સિક્કિમ, ત્રિપુરા, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ) માટે રાખેલ મર્યાદા રૂ. ૧૦ લાખ અને ભારત ના બાકીના રાજ્યો માટે રૂ. ૨૦ લાખ ને આધારે રજીસ્ટર્ડ બનવા પાત્ર છો.
  • તમે એક્સાઇઝ ડ્યૂટી ભરતા વેપારી હોય. હાલમાં આ ઇનપુટ ક્રેડિટ મેળવવા પાત્ર નથી.

સારા સમાચાર એ છે કે GST માં પરિવર્તન ની તારીખે રાખેલ અંતિમ સ્ટોક પર ચુકવેલ ડ્યૂટી અને ટેક્સ એ નિયમ માં રહેલ નિયત શરતો પુરી થતા ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે માન્ય છે.

આ કેસકેડિંગ (એક કરતા વધુ વખત) અસર અને બમણા કર ને દૂર કરશે અને SME ને વ્યાપારની જરૂરિયાત માટે વધારાની વર્કિંગ કેપિટલ ભરવા માટે સહાય કરશે.

આથી, આ વ્યાપારો ને તેમણે તૈયાર રહેવું જરૂરી બને છે જેથી તેઓ GST અંતર્ગત મળવાપાત્ર ઇનપુટ ક્રેડિટ નો લાભ લઇ શકે. નીચે આપેલ સલાહસૂચનો વાંચો:

  • સુનિશ્ચિત કરો કે નિયમ ૧૧ મુજબ બધી ખરીદી કે ટેક્સ ઈન્વોઈસ તમારા રેકોર્ડ માં છે.
  • અમુક સમયાંતરે વ્યવહારો પર નજર કરો જેથી કોઈ ક્રેડિટ ચુકી ગયા હોય તો તે ઓળખી શકાય
  • સુનિશ્ચિત કરો કે ઉધાર નોંધ/જમા નોંધ બેલેન્સ ને ખરી રીતે કેરી ફોરવર્ડ કરવા માટે સેટલ કરેલ છે.
નિર્ણય

વર્કિંગ કેપિટલ એ કોઈ પણ વ્યાપાર માટે ઇંધણ નું કાર્ય કરે છે અને SME માટે નવી ઈન્ડાયરેક્ટ ટેક્સ સિસ્ટમ અપનાવતા વર્કિંગ કેપિટલ પર GST ની અસર એક મોટો પડકાર હશે. GST માં સરળ રીતે પરિવર્તન માટેની તૈયારી જેવી કે કોઈ પ્રકારના ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ના નુકસાન વગર, વ્યાપારના ખર્ચ પર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવી અને અસરકારક વિક્રેતા સંચાલન કરવું એ મહત્વનો ભાગ ભજવશે જેથી કરીને વર્કિંગ કેપિટલ પરના જોખમને સાવ ઘટાડી શકાય.

આ આર્ટિકલ મૂળ ધ ઇકોનોમિક્સ ટાઈમ્સ માં પબ્લિશ થયેલ છે.
લેખક : સત્ય પ્રમોદ, CFO, ટેલી સોલ્યુશન્સ

યોગદાન: પુગલ T અને યારબ A

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

65,271 total views, 90 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.