દરેક રજીસ્ટર નિયમિત કરદાતા માસિક ધોરણે જીએસટી વળતર આપવું અને મહિનાના 20 મી દ્વારા કારણે કર ચૂકવવાની છે. જો કરદાતા ટેક્સ ચૂકવતા નથી, તો કર ચૂકવવાનો વ્યાજ તે દિવસથી લાગુ થશે કે જેના પર કર ચૂકવવાનું હતું.

જો વ્યક્તિ ટેક્સ ચૂકવ્યા વગર માસિક વળતર ફાળવે છે, તો ફર્નિચર કરેલ વળતરને અમાન્ય રિટર્ન તરીકે ગણવામાં આવશે. એક મહિના માટે વળતર આપ્યા વિના અને કર ચૂકવવાને કારણે, પછીના મહિનાની વળતર ફાળવી શકાશે નહીં. તેથી, ટેક્સ ચુકવણી નહીં કરવાના દંડને ટાળવા માટે જીએસટી હેઠળ કર જવાબદારીઓને કેવી રીતે ચૂકવવા તે સમજવું જરૂરી છે.

એક મહિના માટે વળતર આપ્યા વિના અને કર ચૂકવવાને કારણે, પછીના મહિનાની વળતર ફાળવી શકાશે નહીં. ટ્વિટ પર ક્લિક કરોClick To Tweet

કર ભરવાના હેતુસર, દરેક રજિસ્ટર્ડ વેપારી પાસે GST પોર્ટલમાં 3 લેઝર હશે:

1.ઇલેક્ટ્રોનિક ટેક્સ જવાબદારી રજિસ્ટર
કર, રુચિ, દંડ, અંતમાં ફી અથવા અન્ય કોઇ રકમ તરફ વ્યક્તિની બધી જવાબદારીઓ અહીં ઉધાર કરવામાં આવશે.

2. ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ ખાતાવહી
કર, રુચિ, દંડ, અંતમાં ફી અથવા અન્ય કોઇ રકમ પર વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવતી દરેક ડિપોઝિટ અહીં જમા કરવામાં આવશે.

3. ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ લેજર
ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ, સ્વ-મૂલ્યાંકન તરીકે અને વ્યક્તિ દ્વારા ફોર્મ GSTR-2 માં દાવો કરવામાં આવે છે, અહીં જમા કરવામાં આવશે. તેનો ઉપયોગ ફક્ત વ્યક્તિને કર ભરવા માટે કરી શકાય છે, અન્ય કોઈ રકમને જેમ કે વ્યાજ, અંતમાં ફી, વગેરે.

કર ભરવા હેતુ માટે દરેક રજીસ્ટર વેપારી જીએસટી પોર્ટલ ક્લિકમાં 3 ledgers ચીંચીં પડશેClick To Tweet

ઇલેક્ટ્રોનિક ટેક્સ જવાબદારી રજિસ્ટરમાં દર્શાવેલ જવાબદારીઓ ચૂકવવા માટે, વ્યક્તિ ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ એકાઉન્ટમાં અને ઇલેક્ટ્રોનીક ક્રેડિટ લેડરમાં સંતુલનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જ્યારે જવાબદારી ચૂકવવામાં આવે છે,

  • ઇલેક્ટ્રોનિક ટેક્સ જવાબદારી રજિસ્ટર ચૂકવવામાં આવેલી રકમ દ્વારા જમા કરવામાં આવશે.
  • ચુકવણી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી ક્રેડિટ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ લેડરને ઉધાર કરવામાં આવશે.
  • ચુકવણી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ડિપોઝિટની રકમ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ ખાતાવહીને નાબૂદ કરવામાં આવશે.

ચાલો આને એક ઉદાહરણ સાથે સમજીએ.

ઉદાહરણn

રવિન્દ્ર એપેરલ 17મી ડિસેમ્બર ‘ 20 નીચેના બેલેન્સ ધરાવે છે:

GST Tax Payment

1.ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ લેડરમાં ઉપલબ્ધ ક્રેડિટનો ઉપયોગ કરીને કર જવાબદારીઓને સેટ કરો

ટેક્સ જવાબદારી તરીકે અમારી બ્લોગ ‘‘કેવી રીતે GST શાસન માં કર જવાબદારી સામે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ બોલ સુયોજિત કરવા’ ચર્ચા ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ઉપયોગ કરીને સેટ બોલ કરી શકાય છે.

અમારા દૃષ્ટાંતમાં, રવિન્દ્ર એપેરલની કર જવાબદારી તેમના ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ દ્વારા સેટ-ડાઉન છે, નીચે બતાવેલ પ્રમાણે:

Electronic Cash Ledger - GST

આથી, રવીન્દ્ર એપેરલ પાસે ચૂકવણી કરવા માટે 60,000 (10,000 + 10,000 + 40,000) ની બાકીની જવાબદારી છે.

2. સંતુલન કર જવાબદારી ચૂકવવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ ખાતામાં નાણાં જમા કરો

સંતુલન કરની જવાબદારી ચૂકવવા માટે, રવિન્દ્ર એપેરલે ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ ખાતામાં ટેક્સની જવાબદારીની રકમ જમા કરવી જોઈએ. આ માટે, રવિન્દ્ર એપરલરે:

a.ચુકવણી કરવા માટે ચલણ બનાવો
ચુકવણી માટેના ચલણ જીએસટી પોર્ટલમાંથી ફોર્મ જીએસટી પી.એમ.ટી.-06 નો ઉપયોગ કરીને બનાવી શકાય છે. કર, વ્યાજ, દંડ, ફી અથવા અન્ય કોઈ રકમની રકમ જમા કરવા માટેની રકમની વિગતો ચલણમાં દાખલ કરવી જોઈએ. પેદા કરેલા ચલન 15 દિવસ માટે માન્ય રહેશે.

b.આપેલ સ્થિતિઓનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી કરો
ચુકવણી નીચેની સ્થિતિઓનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે:

  • અધિકૃત બેન્કો દ્વારા ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગs
  • અધિકૃત બેન્કો દ્વારા ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા ડેબિટ કાર્ડ
  • કોઈ પણ બેંક તરફથી નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર (NEFT) અથવા રીઅલ ટાઇમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ (આરટીજીએસ)
  • ઓવર ધ કાઉન્ટર (ઓટીસી) થાપણો, કર સમયગાળા દીઠ ચલણ દીઠ Rs.10,000 સુધી, રોકડ દ્વારા તપાસો અથવા ડ્રાફ્ટ માગ માટે અધિકૃત બેન્કો દ્વારા ચુકવણી (ડીડી)
    નોંધ: ચુકવણી NEFT માં RTGS દ્વારા કરવામાં આવે છે, તો આદેશ ફોર્મ જીએસટી પોર્ટલ પર ચલણ સાથે પેદા થશે. ચુકવણી કરવામાં આવે છે તેમાંથી બેંકમાં આદેશ ફરજિયાત સબમિટ કરવો પડે છે. આદેશ ફોર્મ 15 દિવસ માટે માન્ય રહેશે.

c.ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ ખાતાવહી માટે CIN અને ક્રેડિટ બનાવવી
એકવાર એક વેપારી દ્વારા ચૂકવવામાં જથ્થો સંબંધિત સરકારી ખાતામાં જમા થાય છે, એક ચલણ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર (CIN) પેદા થશે અને તે જ જીએસટી પોર્ટલમાં ચલણ ઉલ્લેખ કર્યો આવશે. સીઆઈએનની પ્રાપ્તિ પર, ચૂકવવામાં આવેલી રકમ વ્યક્તિના ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ એકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવશે.

અમારા ઉદાહરણમાં, રવિન્દ્ર એપેરલ થાપણો Rs.60,000 17મી ડિસેમ્બર ’20 સિલક કર જવાબદારી ચૂકવવા. એકવાર ચૂકવણીનો શ્રેય આપવામાં આવે, તે પછી રકમનો ઉપયોગ સીએનએસએસટી, એસજીએસટી અને આઇજીએસટીની જવાબદારીઓ ચૂકવવા માટે કરવામાં આવશે. કર કારણે ચુકવણી કર્યા પછી, રવિન્દ્ર એપેરેલ માતાનો ledgers નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે દેખાય છે:

Tax Payment under GST

જીએસટી હેઠળ ટેક્સ ચુકવણી સંબંધી ફોર્મ

ફોર્મ GST PMT-01ઇલેક્ટ્રોનિક કર જવાબદારી રજીસ્ટર ફોર્મ જીએસટી PMT-01 માં જાળવવામાં આવશે
ફોર્મ GST PMT-02ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ લેજર ફોર્મ જીએસટી પી.એમ.ટી.-02 માં જાળવવામાં આવશે
ફોર્મ GST PMT-03અધિકૃત અધિકારી દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ લેડર / ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ બૅજરમાંના સિલકના રિફંડ માટેના દાવાને નકારીનો ઓર્ડર
ફોર્મ GST PMT-04જો વ્યક્તિ તેના ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રેડિટ લેડરમાં કોઈ ફરિયાદ નોંધે છે, તો તે ફોર્મ GST PMT-04 નો ઉપયોગ કરીને તે જ વાત કરી શકે છે.
ફોર્મ GST PMT-05ઇલેક્ટ્રોનિક કેશ ખાતાવહી ફોર્મ જીએસટી PMT-05 માં જાળવવામાં આવશે
ફોર્મ GST PMT-06કર, વ્યાજ, દંડ, ફી અથવા અન્ય કોઇ રકમની ચુકવણી માટે ચલન
ફોર્મ GST PMT-07જો કોઈ વ્યક્તિનું બેંક ખાતું ડેબિટ કરવામાં આવ્યું હોય પરંતુ સીઆઇએન ઉત્પન્ન થતું નથી અથવા સીઆઈએનનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ જીએસટી પોર્ટલમાં વાતચીત કરવામાં આવી નથી, તો વ્યક્તિ ફોર્મ જીએસટી પી.એમ.ટી.-07

 

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

210,089 total views, 81 views today