આપણે જીએસટી યુગમાં પ્રવેશ્યા છીએ, અને કાયદાના ઘણાં પાસાં છે કે જેને આપણે શીખવા અને સમજવાની જરૂર છે. ‘રિવર્સ ચાર્જ’ એ જીએસટીનો એક એવો વિષય છે અને તેનું જીએસટી સોફ્ટવેર માં કેવી રીતે સંચાલન કરવું તે પણ.

આવી સ્થિતીઓમાંની એક જેમાં રિવર્સ ચાર્જ લાગુ પડે છે તે છે એક અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર પાસેથી લીધેલ ઇન્વર્ડ સપ્લાય.

સૌપ્રથમ, આપણે એ સમજીએ કે એક અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર એટલે કોણ. અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર એ એવી વ્યક્તિ છે જે જીએસટી હેઠળ રજીસ્ટર્ડ નથી, ઓછી થ્રેશોલ્ડ લિમિટ ને કારણે અથવા અન્ય કોઈ જીએસટી કાયદા મુજબની જોગવાઈ ને લીધે જે તેમને રજીસ્ટર કરવા ફરજ પાડતી ના હોય.

જીએસટી હેઠળ, રજિસ્ટર્ડ વ્યક્તિ અનરજિસ્ટર્ડ વેપારી પાસેથી કરેલ ખરીદી પર કર ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે. આ ટેક્સની લાયબિલિટીને રિવર્સ ચાર્જ કહેવાય છે અને રજિસ્ટર્ડ ડીલર્સને તે સીધો જ ડિપાર્ટમેન્ટને ટેક્સ ચૂકવવાનો છે.

એક રજીસ્ટર્ડ વેપારી અનરજિસ્ટર્ડ વેપારી પાસેથી કરપાત્ર સપ્લાય સામે ઇનપુટ ટેક્સનો દાવો કરી શકે છે. જો કે, રજિસ્ટર્ડ વેપારીએ ઈનપુટ ક્રેડિટનો દાવો કરતા પહેલા ખરીદી માટે કર ચુકવેલ હોવો જોઇએ.

આ પણ વાંચો: રિવર્સ ચાર્જ પર માલ ના સપ્લાય નો સમય શું છે

નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા માટે અમારો વિડિઓ જુઓ અને જાણો કે કેવી રીતે રિવર્સ ચાર્જ સંબંધિત વ્યવહારો ટેલીના જીએસટી- રેડી સૉફ્ટવેરમાં સરળ બનાવવામાં આવ્યા છે.

  1. અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર પાસેથી કરેલ ખરીદી (ઇન્વર્ડ સપ્લાય) કેવી રીતે બુક માં રાખવી?
  2. અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર પાસેથી કરેલ ખરીદીની જીએસટીઆર 2 પર અસર
  3. જીએસટીઆર 2 માં લાયબિલિટી દર્શાવેલ છે. ખાતાની બુક માં તેને ચડાવવા માટે વાઉચર એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવી?
  4. અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર પાસેથી કરેલ ખરીદી ને રદ્દ કરવાનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું?

અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર પાસેથી કરેલ ખરીદીનું સંચાલન


અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર પાસેથી કરેલ ખરીદી ને રદ્દ કરવાનું સંચાલન


સ્ટેપ બાઈ સ્ટેપ સૂચના માટે તમે ટેલીહેલ્પ ની મુલાકાત લઇ શકો છો.

પછી, તમે અનરજિસ્ટર્ડ ડીલર ને કરેલ એડવાન્સ ચુકવણા ને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવું તેના વિષે એક વિડિઓ બ્લોગ જોશો.

ટેલી ના જીએસટી સોફ્ટવેર ને કેવી રીતે અપગ્રેડ કરવું તે અહીં શીખો.

જીએસટી – રેડી સોફ્ટવેર ની ઓનલાઇન ખરીદી માટે અહીં ક્લીક કરો.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

179,027 total views, 19 views today

Avatar

Author: Shailesh Bhatt