સામાન અને સેવાઓનું મૂલ્યાંકન એ એક અગત્યનું પાસું છે જે કર વસૂલવામાં આવે છે. જો માલસામાન અને સેવાઓનું મૂલ્યાંકન ઓછું હોય, તો તે ટેક્સના ટૂંકા ચુકવણી તરફ દોરી જાય છે, જે બિન પાલન તરફ દોરી જાય છે અને પરિણામે કાનૂની અસરો થાય છે. વધુ પડતા મૂલ્યાંકનથી વધારાના કરવેરા દ્વારા વ્યવસાયો માટે આવકમાં ઘટાડો થશે.સામાન અને સેવાઓના અચોક્કસ અથવા અપૂર્ણ મૂલ્યાંકનને કારણે અનિશ્ચિતતાને દૂર કરવા અને મુકદ્દમાથી દૂર કરવા માટે, મૂલ્યાંકન પદ્ધતિઓ કાયદો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી છે જે ચોક્કસ કરપાત્ર મૂલ્ય નક્કી કરતી વખતે વ્યવસાયો માટે માર્ગદર્શિકા તરીકે કામ કરે છે.

અમારા અગાઉના બ્લોગ કેવી રીતે ગૂડ્ઝ એન્ડ સર્વિસીઝ વેલ્યુ જીએસટી હેઠળ નક્કી કરવામાં આવે છે? અમે વર્તમાન શાસનમાં વિવિધ મૂલ્યાંકન પદ્ધતિઓ વિશે ચર્ચા કરી છે, અને GST હેઠળ ટ્રાન્ઝેક્શન વેલના આધારે કરવેરા વસૂલવા માટે પુરવઠોના મૂલ્યનો નિર્ધારિત કરવા વિશે.

જ્યારે ભાવ પુરવઠો એકમાત્ર વિચારણા છે, અને બંને સપ્લાયર અને પ્રાપ્તિકર્તા સંબંધિત ન હોય(જીએસટી હેઠળ સંબંધિત પક્ષો વ્યવહારો પર આ બ્લોગ પોસ્ટ વાંચો) ટ્રાન્ઝેક્શન કિંમત મૂલ્યાંકન પદ્ધતિ તરીકે લાગુ કરી શકાય છે).

તેમ છતાં, એવા કિસ્સામાં જ્યાં ભાવ પુરવઠા માટે એકમાત્ર વિચારણા નહીં હોય અથવા તો સંબંધિત વ્યક્તિઓ અથવા અલગ વ્યક્તિઓ (સમાન પેનની ૨ યુનિટ્સ વચ્ચે) વચ્ચે પુરવઠો થાય છે, વ્યવહાર મૂલ્ય પદ્ધતિ લાગુ કરી શકાતી નથી. આવા કિસ્સાઓમાં, પુરવઠાના કરપાત્ર મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે મૂલ્યાંકનના નિયમો હેઠળ વિવિધ મેટ્રિક્સની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. નીચેના વિવિધ પરિસ્થિતિઓ છે:

  1. માલ અથવા સેવાઓ પુરવઠાના મૂલ્ય કે જ્યાં વિચારણા સંપૂર્ણપણે પૈસા ન હોય
  2. માલ અથવા સેવાઓના પુરવઠાના મૂલ્ય અથવા અલગ અથવા સંબંધિત વ્યક્તિઓ વચ્ચે બંને
  3. એક એજન્ટ દ્વારા કરવામાં માલ પુરવઠો કિંમત

આ બ્લોગ, અમને માલ અથવા સેવાઓના પુરવઠા મૂલ્યાંકન વિશે ચર્ચા છે કે જ્યાં વિચારણા મની સંપૂર્ણપણે નથી દો.


માલ અથવા સેવાઓના પુરવઠા મૂલ્યાંકન જ્યાં વિચારણા મની સંપૂર્ણપણે નથી ચીંચીં કરવું ક્લિક કરો
Click To Tweet

પહેલાં અમે ‘પુરવઠો વિચારણા મની નથી સંપૂર્ણપણે’ અનુમાન, અમને સંસ્કૃતિ શરૂઆતના દિવસોમાં જ્યાં વેપાર માલ વિનિમય કરવામાં આવી હતી, જે લોકપ્રિય રીતે ‘બાર્ટર સિસ્ટમ’ તરીકે ઓળખાય પર પાછા જાઓ દો. આ સિસ્ટમ હેઠળ, લોકો નાણાંની કોઈપણ વિચારણા વિના, બદલામાં અન્ય માલ કે / અને સેવાઓ માટે માલ અથવા / અને સેવાઓનું વિનિમય કર્યું. આજે વિનિમયની સદીની જૂની પદ્ધતિમાં સુધારો થયો છે- “એક્સચેન્જ ઑફર”. આ યોજના અંતર્ગત માલસામાનને અંશતઃ નાણાં અને જૂના માલના બદલામાં અંશતઃ વળતર માટે વેચવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, જૂની વોશિંગ મશીનની વિનિમય બાદ વોશિંગ મશીનની કિંમત ૨૫,000 રૂપિયામાં વેચવામાં આવે છે.

જો તમે એમ ધારી લો કે ઉપરના ઉદાહરણમાં રૂ. ૨૫,000 ટ્રાન્ઝેકશન વેલ્યુ છે, તો તમને મુશ્કેલીમાં મુકાશે અને તે સંભવિતપણે દાવાઓ તરફ દોરી શકે છે. આ કારણ છે કે રૂ. ૨૫,000 વોશિંગ મશીનની પુરવઠા માટે વિચારણા તરીકે પ્રાપ્ત કિંમતનો માત્ર એક હિસ્સો છે અને તે એકમાત્ર કિંમત નથી જે ટ્રાન્ઝેક્શન વેલ્યુ લાગુ કરવા માટે જરૂરી છે. તેથી, આવા પ્રકારનાં પુરવઠા માટે, નીચે આપેલ મેટ્રિક્સ લાગુ કરીને પુરવઠાના મૂલ્યનો ઉદ્ભવ કરવો જોઈએ:

  1. આવા પુરવઠો બજાર કિંમત ઓપન
  2. ઓપન માર્કેટ મૂલ્ય ઉપલબ્ધ ન હોય તો, પૈસા વિચારણા રકમ કુલ અને પૈસા ન વિચારણા નાણાકીય મૂલ્ય, જો આવા નાણાકીય મૂલ્ય પુરવઠો સમયે પણ ઓળખાય છે.
  3. કિંમત પગલાંઓ ૧ અને ૨ માલ અને / અથવા જેમ પ્રકારની અને ગુણવત્તાની સેવાઓ પુરવઠા કિંમત અરજી દ્વારા નક્કી કરી શકાતી નથી, તો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે

ચાલો ઉદાહરણો સાથેના પુરવઠાના મૂલ્યને ઉતારીએ તે માટે આ દરેક મેટ્રિક્સને સમજીએ.

1. પુરવઠાની ખુલ્લા બજાર કિંમત

માલ અથવા સેવાઓના પુરવઠાના બજાર મૂલ્ય ખુલ્લું છે, પૈસા માટે સંપૂર્ણ મૂલ્ય, જીએસટી અને સોદા માટે વ્યક્તિ દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર સેસ સિવાય.

ચાલો વોશિંગ મશીનનું ઉદાહરણ જોઈએ. જૂના વોશિંગ મશીન સાથે વિનિમય માટે રૂ .૨૫,000 માં વોશિંગ મશીન આપવામાં આવે છે. જો વિનિમય વગર વોશિંગ મશીનની કિંમત રૂ. ૩0,000 હોય તો ઓપન માર્કેટ વેલ્યુ રૂ .૩0,000 હશે અને તેથી, આ મૂલ્ય પર જીએસટી વસૂલ કરવામાં આવશે.

2.મનીમાં કુલ વિચારણા અને નાણાંકીય મૂલ્યના નાણાંકીય મૂલ્યની રકમ નહીં

વેલ્યુએશનની આ પદ્ધતિ લાગુ પડે છે જ્યારે માલ અથવા સેવાઓના ખુલ્લા બજાર મૂલ્ય ઉપલબ્ધ નથી. કરપાત્ર મૂલ્ય પર પહોંચવા માટે, મની મેળવેલી રકમ ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓના નાણાકીય મૂલ્ય સાથે વિચારણા તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે.

કરપાત્ર વેલ્યુ = નાણાંમાં વિચારણા + વિચારણાના મોનેટરી વેલ્યુ મની નહીં

ઉદાહરણ

પ્રેસ્ટિજ ઇનોપ્રેટર્સે જૂના એસીને આપલે કરવાની ઓફર સાથે રૂ. ૪૫,000 માટે તેની લોન્ચ કરતા પહેલા એક વફાદાર ગ્રાહકને એક નવું ઇન્વર્ટર એસી પૂરું પાડ્યું હતું. પુરવઠાના સમયે જૂના એસીની કિંમત રૂ. ૧0,000 હતી, પરંતુ આપવામાં આવેલી ઇન્વર્ટર એસીના ઓપન માર્કેટ વેલ્યુ ઉપલબ્ધ નથી.

કરપાત્ર મૂલ્ય પર પહોંચવા માટે, પ્રેસ્ટિજ ઇનોવરેટર્સ સોદાના મૂલ્યને લાગુ કરી શકતા નથી કારણ કે કિંમત એકમાત્ર વિચારણા નથી. ઓપન માર્કેટ વેલ્યુ લાગુ પડતું નથી કારણ કે બજાર મૂલ્ય ઉપલબ્ધ નથી. આવા કિસ્સામાં, કરપાત્ર મૂલ્ય નાણાંમાં પ્રાપ્ત થયેલા વિચારણાના કુલ રકમ અને પ્રોડક્ટના નાણાકીય મૂલ્ય અથવા વિચારણા તરીકે પ્રાપ્ત સેવાઓની રકમ હશે. તેથી, એસીના પુરવઠાની કરપાત્ર કિંમત હશે:

મની રૂ. ૪૫,000 + એસીના મોનેટરી મૂલ્ય રૂ .૧0,000 = રૂ .૫,000

3. માલ અને / અથવા પ્રકારની પ્રકારની ગુણવત્તા અને ગુણવત્તાના પુરવઠાના મૂલ્ય

આ પદ્ધતિ ત્યારે લાગુ પડે છે જ્યારે માલ કે સેવાઓના ખુલ્લા બજાર મૂલ્ય ઉપલબ્ધ નથી અને મનીમાં વિચારણા લાગુ કરીને અને મૂલ્યના મૂલ્યના મૂલ્યને નાણાંમાં નહીં તે આધારે કિંમત નક્કી કરી શકાતી નથી. આવા કિસ્સામાં, માલ અને / અથવા સેવાઓના પુરવઠાના મૂલ્યની નિર્ધારિત ઉત્પાદનની ‘પ્રકારની પ્રકારની ગુણવત્તા અને ગુણવત્તા’ ના ઉત્પાદનોના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. ‘પ્રકારની અને ગુણવત્તાની’ પ્રોડક્ટ્સનું મૂલ્ય એ જ લાક્ષણિકતાઓ, ગુણવત્તા, જથ્થો, વિધેયાત્મક ઘટકો, સામગ્રી અને પ્રતિષ્ઠા હોવી જોઇએ અને તે વસ્તુઓમાં નજીકથી અથવા નોંધપાત્ર રીતે માલ અથવા સેવાઓની જેમ હોવું જોઈએ જેવા પરિબળો પર વિચારણા કરીને નક્કી કરવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ

મોડર્ન ટેકનોલોજીસ લિમિટેડે નવા પ્રોડક્ટ ‘આઇઓટી-યુનિવર્સલ રિમોટ ઓર્ગેનાઇઝર’ રજૂ કર્યા છે, જે પ્રમોશન પ્રમોશનના ભાગરૂપે ગ્રાહકોને ઓફર કરવામાં આવી રહી છે.આ કિસ્સામાં, પ્રોડક્ટને પહેલીવાર રજૂ કરવામાં આવી રહી હોવાથી, મૂલ્ય ‘ઓપન માર્કેટ વેલ્યુ’ પદ્ધતિને લાગુ કરીને અથવા મનીમાં વિચારણા અને મનીના નાણાંના મૂલ્યના મૂલ્યને ધ્યાનમાં રાખીને મૂલ્યાંકન કરી શકાતું નથી ‘. આ કિસ્સામાં, મૂલ્ય નિર્ધારિત કરવા માટે, છેલ્લી પદ્ધતિ – ‘પ્રકારની અને ગુણવત્તાની’ પ્રોડક્ટની સરખામણી કરીને લાગુ થઈ શકે છે.

ઇનોવેટિવ સોલ્યુશન્સ પાસે એક એવું પ્રોડક્ટ છે જે રૂ. ૧0,000 પર વેચાય છે, જે સમાન રૂપરેખાંકન અને કાર્યો ધરાવે છે, અને વધારાના યુએસબી પોર્ટ સાથે. તેથી, ‘આઇઓટી-યુનિવર્સલ રિમોટ ઓર્ગેનાઇઝર’ ની વેલ્યુ ટેક્સ આકારણીના હેતુ માટે રૂ .૧0,000 ના મૂલ્યની ગણવામાં આવશે.

જો કોઈપણ કારણોસર ઉપરોક્ત પદ્ધતિ પુરવઠાની કિંમત નક્કી કરવા માટે લાગુ કરી શકાતી નથી, તે ઉત્પાદનની કિંમત + ૧0% અથવા શેષ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને નક્કી કરવામાં આવશે. આ અમારા આગામી બ્લોગ્સમાં વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવશે.

આગામી બ્લોગ્સ

1. સામાન અથવા સેવાઓ પુરવઠાના મૂલ્ય અથવા બંને વચ્ચે અલગ અથવા સંબંધિત વ્યક્તિઓ વચ્ચે
2.એક એજન્ટ દ્વારા કરવામાં માલ પુરવઠો કિંમત

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

197,486 total views, 492 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.