હવે એ દિવસ દુર નથી જ્યારે સમગ્ર ભારતમાં અનેક વ્યવસાયો સૌપ્રથમ વખત GSTR 1 ફાઇલ કરશે. (10 મી સપ્ટેમ્બર, 2017). આ બ્લોગમાં, અમે GST-ready Tally.ERP 9 Release 6 નો ઉપયોગ કરીને ફોર્મ GSTR-1 કેવી રીતે ફાઇલ કરવા એ અંગે ચર્ચા કરીશું.

અમે એ જણાવતા આનંદ અનુભવીએ છીએ કે GST-ready Tally.ERP 9 Release 6.1 નું પ્રિવ્યૂ પ્રકાશન હવે ઉપલબ્ધ છે. આ પ્રકાશનનો ઉપયોગ કરીને, તમે GST વિભાગની જરૂરિયાતો મુજબ ફોર્મ GSTR-1 બનાવી શકશો. પ્રિવ્યુ પ્રકાશનને ચકાસવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

આવરી લેવામાં આવેલા વિષયો

  1. ફોર્મ GSTR-1 નો પરિચય
  2. GST પ્રેક્ટિશનર અમારૂ રીટર્ન ફાઈલ કરે છે, ત્યારે અમારે શું કરવું જોઈએ?
  3. અમે પોતાના રિટર્ન જાતે જ ફાઇલ કરીએ છીએ, તો અમારે કેવી રીતે આગળ વધવું જોઈએ?
  4. અમે પોતાના રિટર્ન જાતે જ ફાઇલ કરીએ છીએ, તો અમારે કેવી રીતે આગળ વધવું જોઈએ?
  5. GSTR-1 ફાઇલ કરવા માટેની ઑફલાઇન ઉપયોગિતા વિશે ક્યાંથી જાણકારી મેળવી શકીએ?

ફોર્મ GSTR-1 નો પરિચય

ફોર્મ GSTR-1 એક એવું ફોર્મ છે કે જેમાં વ્યવસાયના બાહ્ય પુરવઠાની વિગતો આપવાની જરૂર પડે છે. બાહ્ય પુરવઠો એટલે કે અન્ય ઉદ્યોગોને કરવામાં આવેલું વેચાણ, ગ્રાહકને કરવામાં આવેલું વેચાણ, નિકાસ, ગ્રાહકો પાસેથી એડવાન્સમાં મળતી આવક વગેરે જેવી માહિતી.

આ ફોર્મમાં અનેક કોષ્ટકોનો સમાવેશ થાય છે, અને દરેક કોષ્ટકમાં વ્યવસાયોએ વિવિધ પ્રકારની વિગતો રજુ કરવી પડશે, ઉદાહરણ તરીકે,

a) ખરીદદારની વિગતો સાથે બિલ-બાય-બીલ “અન્ય રજિસ્ટર્ડ વ્યવસાયને (B2B ઇનવૉઇસેસ) કરવામાં આવેલ વેચાણ” રજૂ કરવાની જરૂર છે.
b) “ગ્રાહકોને નાની રકમનું કરવામાં આવેલ વેચાણ (B2CS ઇનવૉઇસેસ)” બિલ-બાય-બીલ નહી પરંતુ માત્ર સારાંશ રજુ કરવાની જરૂર છે.
c) ગ્રાહકની વિગતો સાથે બિલ-બાય-બીલ બિલ “ગ્રાહકોને મોટા પ્રમાણમાં (B2CL ઇન્વૉઇસેસ)”કરવામાં આવેલ વેચાણ રજૂ કરવાની જરૂર છે.

અમારા આ પહેલાના બ્લોગમાં, અમે GSTR-1 નું વિહંગાવલોકન અને તેને સુસંગત રીતે ફાઇલ કરવા માટેની જરૂરી વિગતો પૂરી પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તે વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

File the most accurate GST Returns using Tally.ERP 9

GST પ્રેક્ટિશનર અમારૂ રીટર્ન ફાઈલ કરે છે, ત્યારે અમારે શું કરવું જોઈએ?

અમે જાણીએ છીએ કે ભારતમાં મોટાભાગના વ્યવસાયો તેમના GST પ્રેક્ટિશનર્સ પર આધાર રાખે છે જેઓ તેમના ટેક્સ રીટર્ન ભરવામાં તેમની મદદ કરે છે. અપેક્ષા છે કે આ પ્રથા હંમેશ માટે ચાલુ જ રહેશે.

આવા કિસ્સાઓમાં, તમારા વ્યવસાયને આ સંબંધિત બધી માહિતી પૂરી પાડવા માટે તમને ચોક્કસપણે GST પ્રેક્ટિશનર્સ અને તમે જે સૉફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરો છો, તેની મદદની જરૂર પડશે, જે તમને GST રીટર્ન ફાઈલ કરવામાં અને સુસંગત રહેવા માટે સહાય કરશે.

તમે તમારી કામ કરવાની શૈલીના આધારે નીચેની પૈકી એક કરી શકો છો:
a) તમે તમારી કંપનીના ડેટાનો બેકઅપ લઈ શકો છો અને તે તમારા GST પ્રેક્ટિશનર સાથે શેર કરી શકો છો. GST-Ready Tally.ERP 9 નો ઉપયોગ કરીને તમારા ડેટાનું બેક અપ કેવી રીતે લેવું તે વિશે વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
b) તમે ફોર્મ GSTR-1 ના રીપોર્ટમાં જઈ શકો છો, અને જે વાઉચર્સમાં માહિતીની અપૂર્ણ છે/મેળ ખાતી નથી તેમાં સુધારા/ફેરફારો કરી શકો છો, અને પછી તેને માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ ટેમ્પલેટમાં લઇ જઈ શકો છો, એ પછી તમારા GST પ્રેક્ટિશનર સાથે શેર કરી શકાય છે. Tally.ERP 9 માંથી ફોર્મ GSTR-1 બનાવવા વિશે વધુ વિગતો જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

અમે પોતાના રિટર્ન જાતે જ ફાઇલ કરીએ છીએ, તો અમારે કેવી રીતે આગળ વધવું જોઈએ?

અમુક એવા વ્યવસાયો પણ હશે જે તેમના પોતાના GST પ્રેક્ટિશનર્સની સુચના મુજબ પોતાની જાતે પોતાના GSTR-1 ફાઇલ કરવા માંગે છે. આવા વ્યવસાયો માટે, GST- ready સૉફ્ટવેર જેનો તેઓ ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે, તે તેમને GSTR-1 બનાવવાની છૂટ આપશે.

GST-ready Tally.ERP 9 પોતાના સોફ્ટવેરની અંદર જ GSTR-1 બનવવાની સુવિધા આપે છે. તમે ફોર્મ GSTR-1 રીપોર્ટમાં જઈ શકો છો, અને એવા વાઉચરો જેમાં માહિતી અપૂર્ણ છે/મેળ ખાતી નથી તેમાં સુધારણા કરીને તેને MS એક્સેલ ટેમ્પલેટમાં લઇ જઈ શકો છો. જેને પછીથી GSTN ઑફલાઇન ટુલની મદદથી માન્ય કરી શકાય છે અને GSTN પોર્ટલ પર અપલોડ કરી શકાય છે. Tally.ERP 9 માંથી ફોર્મ GSTR-1 બનાવવાની વધુ વિગતો માટે અહી જુઓ.

અમે GST પ્રેક્ટિશનર્સ (CA , STP અથવા એકાઉન્ટન્ટ્સ) છીએ, અમારે કેવી રીતે GSTR 1 ફાઈલ કરવા જોઈએ?

જો તમે GST પ્રેક્ટિશનર છો તો તમે GST-Ready Tally.ERP 9 નો ઉપયોગ કરીને તમારા ક્લાયંટ્સ માટે બુકનું ડિજિટાઇઝિંગ કરી શકો છો અને તે જ ડેટાની મદદથી જ GST રીટર્ન ફાઈલ કરી શકશો. GST-ready Tally.ERP 9 પોતાના સોફ્ટવેરની અંદર જ GSTR-1 બનવવાની સુવિધા આપે છે. તમે ફોર્મ GSTR-1 રીપોર્ટમાં જઈ શકો છો, અને એવા વાઉચરો જેમાં માહિતી અપૂર્ણ છે/મેળ ખાતી નથી તેમાં સુધારણા કરીને તેને MS એક્સેલ ટેમ્પલેટમાં લઇ જઈ શકો છો. જેને પછીથી GSTN ઑફલાઇન ટુલની મદદથી માન્ય કરી શકાય છે અને GSTN પોર્ટલ પર અપલોડ કરી શકાય છે. Tally.ERP 9 માંથી ફોર્મ GSTR-1 બનાવવાની વધુ વિગતો માટે અહી ક્લિક કરો

તમારા બાકીના ક્લાઈન્ટસના ડેટા, તમે નીચેની કોઈપણ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકો છો:

1) GST-ready Tally.ERP 9 નું ડેટા બૅકઅપ મેળવીને
2) GSTN માટે જરૂરી છે એવું GSTR-1 એક્સેલ ટેમ્પ્લેટ મેળવીને.
3) કોઈપણ અન્ય સૉફ્ટવેરના ડેટા મેળવીને (આ બ્લોગમાં તેની વિગતોનો સમાવેશ નથી).

જો તમને GST-ready Tally.ERP 9 સોફ્ટવેર માંથી ડેટા બેકઅપ પ્રાપ્ત કર્યો હોય, તો તમે બેકઅપ રીસ્ટોર (પુનઃસ્થાપિત) કરી શકો છો અને અગાઉ દર્શાવવામાં આવ્યા પ્રમાણે GSTR-1 બનાવી શકો છો. બેકઅપ રીસ્ટોર કેવી રીતે કરવું તે વિશે વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GST-Ready Tally.ERP 9 સાથે, તમે સોફ્ટવેરમાંથી જ GSTR-1 બનાવી શકો છો. તમે ફોર્મ GSTR-1 રીપોર્ટમાં જઈ શકો છો, અને એવા વાઉચરો જેમાં માહિતી અપૂર્ણ છે/મેળ ખાતી નથી તેમાં સુધારણા કરીને તેને MS એક્સેલ ટેમ્પલેટમાં લઇ જઈ શકો છો. જેને પછીથી GSTN ઑફલાઇન ટુલની મદદથી માન્ય કરી શકાય છે અને GSTN પોર્ટલ પર અપલોડ કરી શકાય છે. Tally.ERP 9 માંથી ફોર્મ GSTR-1 બનાવવાની વધુ વિગતો માટે અહી ક્લિક કરો .

Tally.ERP 9 Release 6.1 નો ઉપયોગ કરીને GSTR-1 ફાઈલ કરવું – પ્રિવ્યુ (પૂર્વાવલોકન)

જો તમે GSTN માટે જરૂરી GSTR-1 એક્સેલ ટેમ્પ્લેટ પ્રાપ્ત કર્યું છે તો, તમારે તેને ઑફલાઇન ટુલમાં લઇ જવાની જરૂર પડશે, પછી JSON ફાઇલ જનરેટ કરો અને આ JSON ફાઇલને GSTN પોર્ટલ પર અપલોડ કરો.

GSTR-1 ફાઇલ કરવા માટેની ઑફલાઇન ઉપયોગિતા વિશે ક્યાંથી જાણકારી મેળવી શકીએ?

તમે અહીંથી ઑફલાઇન ટુલ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

નોંધ : GST વિભાગના પેજ પર “સિસ્ટમની આવશ્યકતાઓ” વિભાગનો સંદર્ભ જુઓ અને ખાતરી કરો કે તમારી સિસ્ટમ તેમાં નિયત કરેલી આવશ્યકતાઓ સાથે મેળ ખાય છે. વધુમાં, ઓફલાઇન ટુલ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે આપવામાં આવેલી સૂચનાઓ પણ વાંચો.

ફાઈલ કરવા માટે શુભેચ્છાઓ, અને વધુ માહિતી માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો!

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

241,592 total views, 49 views today

Avatar

Author: Shailesh Bhatt