આ બ્લોગમાં, અમે GST-ready Tally.ERP 9 Release 6 આયાત સેવાઓ અને આયાત માલ કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવા તે વિશે ચર્ચા કરીશું.

આવરી લેવામાં આવેલ વિષયો

GST કાયદો શું કહે છે?

GST હેઠળ સેવાઓની આયાત

GST સોફ્ટવેરમાં સેવાઓની આયાત કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવી?

GST હેઠળ માલની આયાત

GST સોફ્ટવેરમાં માલની આયાત કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવી?

GST કાયદો શું કહે છે?

GST કાયદામાં, કલમ 269-A હેઠળ માલસામાન અને/અથવા સેવાઓની આયાતની સપ્લાયને રિવર્સ ચાર્જેબલ તરીકે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. GST હેઠળ, આ સપ્લાયને આયાત તરીકે ગણવામાં આવશે જ્યારે તે:

  • સેવાના સપ્લાયર ભારત બહાર સ્થિત છે.
  • સેવાના પ્રાપ્તકર્તા ભારત સ્થિત છે, અને
  • સેવાના પ્રાપ્તકર્તા ભારત સ્થિત છે, અને

તેથી, ભારતમાં GST હેઠળ નોંધાયેલી કંપની ભારતની બહાર સ્થિત એક સપ્લાયર પાસેથી માલ કે સેવાઓની ખરીદી પર GST ચૂકવે છે. આવા ખરીદીઓને રાજ્યની બહારની ખરીદી તરીકે ગણવામાં આવે છે, અને તેના પર ‘IGST’ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.

GST હેઠળ સેવાઓની આયાત

GST કાયદો નાણાકીય આદાનપ્રદાન થાય છે કે નહીં તે આધારે અને સેવાની આપૂર્તિથી વ્યવસાયને પ્રોત્સાહન મળે છે કે કેમ તેના આધારે સપ્લાય તરીકેની સેવાઓની આયાતને ધ્યાનમાં લે છે.

ચાલો આપણે આ ધ્યાનમાં લઈએ:

ભારતમાં તમારી GST રજિસ્ટર્ડ કંપની જર્મની સ્થિત કંપની ‘ગ્લોબલ લીગલ સર્વિસીઝ ઇન્ક.’ માંથી $ 2000 ની પ્રોફેશનલ કાનૂની સેવા (વિનિમય દર = રૂ. 68) લે છે. તમને $ 2000 નું બિલ મળે છે અને તમે તેની ચુકવણી કરો છો.

આવી સ્થિતિમાં, તમારી કંપની IGST ના લાગુ પડતા દરે કર ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે.

તેથી, રૂ. 1,36,000 ($ 2000 * 68) પર 18% કરપાત્ર રકમ મુજબ તમારા દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર આઇGST રૂ. 24,480 છે અને તમે આ રકમ ચુકવવા માટે જવાબદાર છો, અને તેને ડિપાર્ટમેન્ટને ચૂકવશો, એ પછી તમે તેના પર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો દાવો કરી શકો છો.

GST સોફ્ટવેરમાં સેવાઓની આયાત કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવી?

GST માટે સપ્લાયર અને સર્વિસ લેજર સેટઅપ કરો:

  • સપ્લાયર લેજરમાં યોગ્ય દેશ પસંદ કરો.
  • સવિસ માસ્ટરમાં SAC વર્ણન, કોડ અને દરો સ્પષ્ટ કરો.
  • IGST ખાતાવહી બનાવો (બુકિંગ એડજસ્ટમેન્ટ્સ અને ચુકવણીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે)

હવે, યોગ્ય સપ્લાયર અને સર્વિસ લેજર સાથે ખરીદીની એન્ટ્રી કરો અને તેને સ્વીકારો. અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે IGST ની જવાબદારી માટે એક જર્નલ વાઉચર બનાવો. અને છેલ્લે જવાબદારી મુજબ ચુકવણી કરો.

GST-ready Tally.ERP 9 Release 6 માં ઉપરની એન્ટ્રીઓ કેવી રીતે કરવી તેની વિગતવાર માહિતી મેળવવા માટે અહીં ક્લિકકરો.

GST હેઠળ માલની આયાત

IGST એક્ટ, 2017 હેઠળ, ભારતની બહારના સ્થળથી ભારતમાં માલ લાવવામાં આવે તો તે માલને આયાત તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. અ કાયદો આંતરરાજ્ય સપ્લાય તરીકેની તમામ આયાતને ધ્યાનમાં લે છે અને તે પ્રમાણે લાગુ કરાયેલ કસ્ટમ ડ્યુટી ઉપરાંત સંકલિત કરવેરા વસૂલ કરવામાં આવે છે. આ કાયદા અનુસાર, ચોક્કસ વૈભવી અને ડી-મેરીટ માલસામાન પર સેસ એક્ટ, 2017 મુજબ કર (સેસ) પણ વસૂલ કરવામાં આવશે.

આઇGST ધારો, 2017, એવું કહે છે કે તે સમયે કસ્ટમ્સ ટેરિફ અધિનિયમ, 1975 દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા માલ પર ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સ પર વસૂલવામાં આવશે અને તે એ સમયે એકત્રિત કરવામાં આવશે.
ધારો કે, ભારતમાં આયાત થયેલ એક વસ્તુનું મૂલ્ય રૂ. 100/- છે

મૂળ કસ્ટમ્સ ડ્યુટી 10 ટકા મૂલ્યાંકન મુજબ છે

ઈન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સ દર 18% છે.

તો ટેક્સની ગણતરી નીચે મુજબ હશે:

• આકારણી મૂલ્ય = રૂ. 100/-

• બેઝિક કસ્ટમ્સ ડ્યુટી (BCD) = રૂ. 10 / –

• ઈન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સ વસુલવા માટેની કિંમત = રૂ. 100/- + રૂ .10/- = રૂ. 110/-

• ઈન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સ = રૂ .10/- ના 18% = રૂ. 19.80

• કુલ ટેક્સ= રૂ. 29.80

આ ઉપરાંત, સેસ અલગ, જો તે વસ્તુ પર ગૂડ્ઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (રાજ્ય સામેના વળતર) સેસ એક્ટ, 2017 હેઠળ આ માલ માટે લાગુ પડે છે.

GST સોફ્ટવેરમાં માલ આયાત કેવી રીતે મેનેજ કરવું?

GST-ready software Tally.ERP 9, માં, GST માટે સપ્લાયર, ગુડ્ઝ અને પરચેઝ લેઝર સેટઅપ કરો:

• સપ્લાયર લેજરમાં યોગ્ય દેશ પસંદ કરો.
• આઈટમ માસ્ટરમાં HSN વર્ણન, કોડ અને દરો સ્પષ્ટ કરો.
•IGST, કસ્ટમ્સ ડ્યુટી અને અન્ય ખર્ચના લેજરો બનાવો. જો આની ચુકવણીથી તમારી આઇટમની કિંમતમાં વધારો થાય છે એવું લાગે છે તો તમે ડ્યુટી લેઝર અને અન્ય ખર્ચના લેજરમાં “ઇન્વેન્ટરી મૂલ્યોને અસર કરે છે?” એ વિકલ્પને સક્ષમ કરો.

યોગ્ય સપ્લાયર અને આઇટમ સાથે તમારી ખરીદી રેકોર્ડ કરો.

પછી કસ્ટમ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલ મૂલ્યાંકન મુજબ નીચે મુજબ ચુકવણી રેકોર્ડ કરો:

1) કસ્ટમ ડ્યુટી, જેમાં આઇટમ અને તેના માટે કરવામાં આવેલ કસ્ટમ ચૂકવણીની કિંમત સ્પષ્ટ કરો.

2) અન્ય ખર્ચ, આ ખર્ચ માટે વસ્તુ અને ચૂકવણી કરવામાં આવેલ કિંમત સ્પષ્ટ કરો.

3) IGST.

IGST ની અસરકારક ગણતરી માટે, કસ્ટમ્સ અને અન્ય ખર્ચની મર્યાદા સુધી માલના કરપાત્ર મૂલ્યમાં વધારો કરો.

પછી તમારા પુસ્તકોમાં જવાબદારી વધારવા માટે ગોઠવણનું બુક કરો.

GST-ready Tally.ERP 9 Release 6 માં સામાનની આયાત કેવી રીતે રેકોર્ડ કરવી તેની વિગતવાર માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

74,479 total views, 150 views today

Avatar

Author: Shailesh Bhatt