Happy to have you here! We now have a new address. Please continue reading all our latest blogs at tallysolutions.com/blogs

(English) The Best Way to File GSTR1 Returns

Sorry, this post is not available in Kannada For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language. Introduction The GST filing period…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

84,677 total views, 6 views today

ಅನಾಣ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಾರಿಕೆ – ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮ0ತ್ರಿಯವರು ದಿನಾ0ಕ 8ನೇ ನವೆ0ಬರ್ ಅ0ದು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತ0ದಿದೆ.ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೊಚಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಜೊಡಣೆ, ತೆರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಲೊನ್ ಹಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟದಿದ್ದವರಿಗೆ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

234,566 total views, 32 views today