Category: GST Fundamentals

ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಜುಲೈ 1, 2017ರಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಮಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ನಿಖರವಾದ ಸರಕುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಿರುವುದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ರಚಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. Are you GST ready yet? Get ready for GST with Tally.ERP…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

84,464 total views, 133 views today

ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮತ್ತು ಅನಿವಾಸಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಯಾರು?

ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ , ರಾಜ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಆತನ ವಹಿವಾಟು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಬಾಹ್ಯಾ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳ ಹೊಂದಿರದೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನು/ಆಕೆಯು ತೆರಿಗೆ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

48,646 total views, 91 views today

ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, , “ಪೂರೈಕೆಯು’ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ “ಗಮ್ಯ ಆಧರಿತ ಅನುಭೋಗ ತೆರಿಗೆ’’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರವಾಗಲಿದೆ. ಪೂರೈಕೆಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Are you GST ready yet? Get ready for GST with…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

64,800 total views, 107 views today

ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Are you GST ready yet? Get ready for GST with Tally.ERP…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

51,357 total views, 105 views today

ಶಾಖೆ ವರ್ಗಾವಣೆ- ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಶಾಖೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಡುವೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕ/ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕ/ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಶಾಖೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅರೆ-ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸರಕನ್ನು ಒಂದು ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದು. ಮುಂದಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನುಗಾರ/ಗೋದಾಮಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡಿಕೆಯ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

77,022 total views, 94 views today

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಕುರಿತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು

ನಮ್ಮ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯವು ಎರಡನೇ ಬೃಹತ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಬಿಜ್ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಈಗ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

127,600 total views, 121 views today

ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯು ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಅನುಸರಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

73,312 total views, 103 views today

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು?

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವೂ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಆವರ್ತನ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ, ನಂತರ 10, ನಂತರ 100 ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

48,655 total views, 33 views today

“ನಿರ್ದಿಷ್ಟ’’ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವು. ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Are you GST ready yet? Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6 Get a Free Trial 40,721 total views, 29 views today

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

40,721 total views, 29 views today

ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಯುಟಿಜಿಎಸ್ಟಿ) ಎಂದರೇನು?

ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಎಸ್ಜಿಎಸ್ಟಿ) ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ, ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಅದರ ಹೆಸರು-ಯುಟಿಜಿಎಸ್ಟಿ. ಯುಟಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ. ಯುಟಿಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

82,525 total views, 74 views today