Happy to have you here! We now have a new address. Please continue reading all our latest blogs at tallysolutions.com/blogs

ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

ಅಸೋಚಾಮ್-ಫೋರೆಸ್ಟರ್ ಜಂಟಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯವು 12,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಲಯವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡ 51ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗದು ಅಮಾಣ್ಯಿಕರಣಗಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವುದು ಸಹ ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

103,102 total views, 417 views today

ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರದ ರೀತಿ ರಿವಾಜನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮವು ಹಲವು ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇ-ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

107,247 total views, 26 views today