Tag: gst place of supply

ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, , “ಪೂರೈಕೆಯು’ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ “ಗಮ್ಯ ಆಧರಿತ ಅನುಭೋಗ ತೆರಿಗೆ’’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರವಾಗಲಿದೆ. ಪೂರೈಕೆಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Are you GST ready yet? Get ready for GST with…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

73,039 total views, 23 views today

ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Are you GST ready yet? Get ready for GST with Tally.ERP…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

59,922 total views, 20 views today

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಣಾಮ

ವ್ಯವಹಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸರಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಸರಕನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದರೆ, ಮಾರಾಟದ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಸರಕಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟಗೊಂಡ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 1, 2017ರಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿರುವ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

67,049 total views, 20 views today

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಜಿಎಸ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸೇವೆಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿಎಸ್ಟಿಟಿಯ “ಗಮ್ಯ ಆಧರಿತ ಅನುಭೋಗ ತೆರಿಗೆ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

57,202 total views, 14 views today

ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಿಲ್ , ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ ಎರಡು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸರಕಿನ ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುವಿಧದ ತೆರಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಕಿನ ಸಾಗಾಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಲ್…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

117,011 total views, 19 views today

ಸರಕುಗಳು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

1. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಕುಗಳು ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸಮಯವೇ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಥಳ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೋರೂಂ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಲ್ಲೇ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ರೋಹನ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. Are you GST ready yet?…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

53,994 total views, 12 views today

ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?

ಜಿಎಸ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ, ತಯಾರಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸೇವೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು “ಪೂರೈಕೆ’’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು “ಪೂರೈಕೆ’’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು “ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

56,139 total views, 12 views today