Happy to have you here! We now have a new address. Please continue reading all our latest blogs at tallysolutions.com/blogs

ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ವಲಸೆ- ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸರಕುಗಳು

ತಯಾರಕರಿಗೆ, ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸರಕುಗಳನ್ನು, ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಂದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ- ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸರಕುಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

117,785 total views, 14 views today

ತಯಾರಕರ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಣಾಮ- ಭಾಗ 1

“ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ” ಅಭಿಯಾನವು ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತಯಾರಕರ ಹಬ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ 5ನೇ ಬೃಹತ್ ತಯಾರಕರ ದೇಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಡೆಲೊಯಿಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. Are you GST ready yet? Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6 Get a Free Trial 116,475 total views, 4 views today

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

116,475 total views, 4 views today

ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯು ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಅನುಸರಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

190,539 total views, 7 views today

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು?

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವೂ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಆವರ್ತನ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ, ನಂತರ 10, ನಂತರ 100 ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

99,302 total views, 3 views today

ರಿವರ್ಸ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರಕಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರಕಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹದಲ್ಲಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ವಿವಿಧ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಿಂದ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರಕಾರವು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಾನವನ್ನು…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

86,240 total views, 2 views today

ಸರಕುಗಳ ಫಾರ್ವಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಯವೇನು?

ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಷನ್(ಪಿಒಟಿ) ಎಂದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತದೋ ಆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆಯಿದೆ. Are you GST ready yet? Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6 Get a Free Trial 89,400 total views, 2 views…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

89,400 total views, 2 views today

ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯೆಂದರೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒಡೆಯದೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಭೂಮಿಯ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ, ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗದ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸೇವೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯು ಕೇಂದ್ರದ ಚಂದಾ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

105,133 total views, 3 views today

ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಿಲ್ , ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ ಎರಡು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸರಕಿನ ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುವಿಧದ ತೆರಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಕಿನ ಸಾಗಾಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಲ್…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

191,659 total views, 4 views today

ಸರಕುಗಳು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

1. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಕುಗಳು ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸಮಯವೇ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಥಳ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೋರೂಂ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಲ್ಲೇ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ರೋಹನ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. Are you GST ready yet?…

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

126,179 total views, 3 views today

ಸರಕುಗಳು ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರಕುಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ಧೇವು. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಕುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಇರುವಾಗ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾವಾಗ ಪೂರೈಕೆಯು ಸರಕುಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೋ, ಸ್ವೀಕೃತಿದಾರರು ಇರುವ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವು ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ….

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

95,129 total views, 2 views today