भारत एक फेडरल राष्ट्र असल्यामुळे केंद्र सरकारला सेवांचे उत्पादन आणि रेंडरिंगवर कर आणि कर लागू करण्यासाठी राज्यघटनेद्वारे अधिकार आहे. राज्यांच्या अधिसूचनेमध्ये वस्तूंच्या हालचालींमुळे वस्तूंच्या विक्रीवर कर लागू करण्याचा अधिकार आहे. वस्तूंच्या विक्रीमध्ये विविध राज्यांमध्ये माल चढविणे असते तेव्हा केंद्राने अशा विक्रीवर कर लादण्याचा अधिकार दिला जातो आणि गोळा केलेला महसूल केंद्र आणि राज्य यांच्याद्वारे वाटला जाईल.

राज्य आणि राज्य बाहेर – घटना स्पष्टपणे केंद्र आणि राज्य येथे सरकार शक्ती मांडणी करताना, विशेषत: राज्यातील मोठे आव्हान माल चळवळ निरीक्षण आहे..

राज्यांतील महसुलातील कर आणि गळतीची प्रचिती आली. अशाप्रकारे, यंत्रणेच्या कर चुकवणे आणि गैरवापरासाठी हाताळण्यासाठी बहुतांश राज्यांमध्ये त्यांच्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि सीमा या ठिकाणी एकापेक्षा जास्त चेक-पोस्ट असतात. हे चेक-पोस्ट मुख्यत्वे मालच्या हालचालीवर लक्ष ठेवतात आणि हे सुनिश्चित करतात की संबंधित कर्तव्ये / कर वस्तूंवर दिले जातात.

माल चालविणारी व्यक्ती विविध कागदपत्रांसह सुसज्जीत असावी जसे चलन, चलान, रस्ता परवाने, मार्ग विधेयक, आणि ज्यायोगे तपासणीसाठी चेक-पोस्टमध्ये तयार करणे आवश्यक आहे.

वर्तमान शासन

आज, विविध राज्य सरकारांनी आपली सीमा आत आणि बाहेरच्या वस्तूंच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वत: ची यंत्रणा आखली आहे. उदाहरणार्थ, काही राज्यांनी नोंदणीकृत मालकास माल पाठविल्यानंतर किंवा माल वाहतूक करताना निर्दिष्ट / सूचित केलेल्या मालावर आधारित वस्तूंचे तपशील घोषित करणे आवश्यक आहे. परवाना फॉर्म, मार्ग बिल, इत्यादीसारख्या दस्तऐवजांद्वारे इतरांकडून प्राप्त करणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त, काही राज्ये ट्रान्झिट पास किंवा घोषणा फॉर्म प्राप्त करण्यासाठी वस्तूंचा वाहक आहेत.

तंत्रज्ञानाच्या उत्क्रांतीमुळे, कर्नाटक सरकारने सुरू केलेल्या ई-सुगम सारख्या वस्तूंच्या हालचालींशी निगडित प्रकियांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध राज्यांनी प्रयत्न केले आहेत. ई-सुगम अंतर्गत, रु २0,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या वस्तू वाहणार्या नोंदणीकृत डीलरने मालाची माहिती अपलोड करणे आणि एक अनन्य संदर्भ क्रमांक प्राप्त करणे आवश्यक आहे. हे ट्रांसपोर्टरसह सामायिक केले गेले आहे आणि त्यानंतर ते चेक पोस्टवर ऑफिसरला नंबर उद्धृत करू शकतात.

इतर राज्यांमधेही अशीच यंत्रणा सादर केली गेली आहे ज्याद्वारे नोंदणीकृत डीलरला माल पाठविण्याच्या तपशीलाची इलेक्ट्रॉनिकपणे घोषणा करणे आणि माल चालना देण्यासाठी आवश्यक फॉर्म प्राप्त करणे सुलभ होते.

जीएसटी अंतर्गत

जीएसटी अंतर्गत, ई-वे बिलच्या नियमांमध्ये वस्तूंच्या हालचालीसाठी प्रक्रिये व प्रक्रियात्मक पैलू नमूद केल्या आहेत. ई-वे बिल म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल सामान्यांच्या हालचालींशी संबंधित विशिष्ट मालकासाठी सामान्यत: एक अनन्य बिल क्रमांक तयार केला जातो. जीएसटी अंतर्गत, नोंदणीकृत व्यक्ती जी ५0,000 रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या वस्तूंची हालचाल करण्यास प्रवृत्त करेल त्याने ई-वे बिल तयार करणे आवश्यक आहे

जीएसटी अंतर्गत, नोंदणीकृत व्यक्ती जी ५0,000 रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या वस्तूंची हालचाल करण्यास प्रवृत्त करेल त्याने ई-वे बिल तयार करणे आवश्यक आहे ट्विटवर क्लिक करा Click To Tweet
ई-वे बिलची लागूकरण आणि निर्मिती
प्रश्नउत्तरे
ई-वे बिल कधी लागू आहे?हे ५0,000 रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या कोणत्याही कापसासाठी लागू आहे. नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीकडून सामानांच्या आवक पुरवठ्यातही ई-वे बिल लागू आहे.
मी ई-वे बिल कधी व्युत्पन्न करावा?वस्तूंच्या हालचाली सुरू होण्यापूर्वी ई-वे बिल तयार करणे आवश्यक आहे.
ई-वे बिल कोण व्युत्पन्न करावे?एखाद्या नोंदणीकृत व्यक्तीने सामान वाहून नेल्यास त्याच्या स्वत: च्या गाडीत एक मालक किंवा कन्सागिदार म्हणून काम करणे किंवा भाड्याने घेतलेल्या वस्तूंचे पुरवठादार किंवा प्राप्तकर्ता ई-वे विधेयक तयार करणे आवश्यक आहे.
माल ट्रांसपोर्टरकडे सोपवण्यात आल्यास, ई-वे बिल ट्रान्सपोर्टरने तयार करावा. या प्रकरणी, नोंदणीकृत व्यक्तीने सामान्य पोर्टलमध्ये मालचे तपशील घोषित केले पाहिजे.
नोंदणी नसलेल्या व्यक्तीकडून आवक पुरवल्याच्या बाबतीत, एकतर पुरवठा करणारा किंवा ट्रान्सपोर्टरकडून ई-वे बिल निर्माण करणे आवश्यक आहे.
ई-वे बिल निर्माण करण्यासाठी कोणता फॉर्म लागू आहे?फॉर्म ‘जीएसटी’ आयएनएस-१ ई-मार्ग बिल प्रकार आहे. तो माल तपशील खोलीत आहेत जेथे भाग-अ, समाविष्टीत आहे, आणि भाग ब ट्रांसपोर्ट तपशील आहे.
५0,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तूंसाठी ई-वे बिल तयार करता येईल काय?होय, एकतर नोंदणीकृत व्यक्ती किंवा ट्रान्सपोर्टर ई-वे बिल तयार करू शकतात जरी हे बंधनकारक नसले तरीही.
एकापेक्षा अधिक माल खेडी एका वाहनात नेल्यास काय होते?ट्रांसपोर्ट फॉर्म जीएसटी आयएनएस 0२ मध्ये एकत्रित ई-मार्ग बिल निर्माण स्वतंत्रपणे माल प्रत्येक ई-मार्ग बिले अनुक्रमांक करतात पाहिजे.
ई-वे बिल तयार करताना, कोणता संदर्भ क्रमांक तयार केला जाईल?ई-मार्ग बिल पिढीपर्यंत, सामान्य पोर्टलवर, ‘EBN’ नावाची अद्वितीय ई-मार्ग बिल संख्या उपलब्ध पुरवठादार, प्राप्तकर्ता आणि ट्रांसपोर्ट केले जाईल.
ट्रान्झिटच्या वेळी वस्तू एका वाहनातून दुस-या वाहनात हलविल्यास काय होते?दुसर्या वाहन माल हस्तांतरण आणि अशा वस्तू आणखी चळवळ करण्यापूर्वी, एक ट्रांसपोर्ट वाहतूक मोड तपशील निर्देशीत करून फॉर्म जीएसटी आयएनएस 0१ मध्ये नवीन ई-मार्ग बिल निर्माण पाहिजे.
माल पाठवण्याची किंमत रु. ५0,000 पेक्षा जास्त असल्यास कन्सागिदार ई-वे बिल तयार करत नसल्यास काय होते?ट्रांसपोर्ट चलन पुरवठा बिल किंवा चेंडू चलन आधारावर फॉर्म जीएसटी आयएनएस 0१ ई-मार्ग बिल निर्माण करण्यासाठी आहे.
ई-वे बिल तयार झाल्यास पण माल वाहतुकीत नसल्यास काय होते?त्याच्या पिढीतील २४ तासांच्या आत सामान्य पोर्टलवर ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रद्द करता येईल. एखाद्या वाहतूकीदरम्यान एखाद्या अधिकार्याने पडताळणी केली असेल तर ई-वे बिल रद्द करता येणार नाही.
वस्तू प्राप्तकर्त्यांना स्वीकृतीसाठी ई-वे बिल उपलब्ध होईल काय?होय, ई-मार्केचा तपशील फक्त प्राप्तकर्त्यांच्या नोंदणीसाठीच असेल तरच. मालकास प्राप्त झालेल्या माहितीचा तपशिल ७२ तासांच्या आत ई-वे बिलद्वारे संरक्षित केलेल्या दुरध्वनीची स्वीकृती किंवा नकार कळवणे आवश्यक आहे.
मालकाची प्राप्तिकर ७२ तासांच्या आत नकार नाकारल्याबद्दल काय करणार असेल तर काय होते?जर मालकास प्राप्त झालेल्या वस्तू ७२ तासांच्या आत स्वीकृती किंवा नाकारणे संप्रेषित करीत नाहीत, तर प्राप्तकर्त्याने मान्य केल्याप्रमाणे ती मानण्यात येईल.
ई-वे एसएमएसद्वारे व्युत्पन्न करण्याची किंवा रद्द करण्याची सुविधा आहे का?ई-वे बिल तयार करण्याची आणि रद्द करण्याची सुविधा एसएमएसद्वारे उपलब्ध केली जाईल.

आम्हाला एक उदाहरण घेऊन ई-वे बिल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत समजून घ्या

महाराष्ट्रात नोंदणीकृत व्यापारी राना ट्रेडर्स यांनी कर्नाटकमधील नोंदणीकृत व्यापारी शिवा ट्रेडर्सला ७५,000 रुपयांचे माल पुरवण्याचे मान्य केले. माल वितरीत करण्यासाठी शिवा ट्रेडर्सला, राणा व्यापार्यांनी वस्तूंचे स्पीड ट्रान्सपोर्ट्सकडे हस्तांतरित केले.

Marathi 34_Generation-of-e-way-bill

ई-वे बिलची वैधता
अंतरवैधता कालावधी
100 किमी पेक्षा कमी1 दिवस
100 किमी किंवा त्याहून अधिक परंतु 300 किमी पेक्षा कमी3 दिवस
300 किमी किंवा त्याहून अधिक परंतु 500 किमी पेक्षा कमी5 दिवस
500 किमी किंवा त्याहून अधिक परंतु 1000 किमी पेक्षा कमी10 दिवस
1000 किमी किंवा अधिक15 दिवस

वैधता कालावधी ई-वे बिल तयार होण्याच्या वेळेपासून मोजण्यात येईल. ई-वे बिलचा वैधता कालावधी काही विशिष्ट माल उत्पादनांसाठी आयुक्त द्वारे वाढवता येऊ शकतो, जो या संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट आहे.

दस्तऐवज, तपासणी आणि पडताळणी

ट्रान्सपोर्टर किंवा वाहन चालविणा-या व्यक्तीस खालील कागदपत्रे घ्यावीत:

  • चलन किंवा पुरवठा किंवा चेंडू चलनाची बिल, आणि
  • ई-वे बिल किंवा ई-वे बिल नंबरची भौतिक प्रत.

पडताळणीच्या ठिकाणी, अधिकारी कोणत्याही मालाने ई-वे बिल किंवा ई-वे बिल नंबरची भौतिक स्वरुपात भौतिक स्वरूपात तपासण्यास परवानगी देऊ शकतात ज्यामध्ये सर्व आंतरराज्यीय आणि मोठ्या प्रमाणातील मालाची वाहतूक

ई-मार्ग बिल खरी प्रत पडताळणी टाळण्यासाठी, एक साधन रेडिओ फ्रिक्वेन्सी परिचय डिव्हाइस (RFID) वाहन आणि ई-मार्ग बिल निश्चित केले जाऊ शकते साधन मॅप केले आहे. सत्यापनाच्या जागेवर, या डिव्हाइसवर मॅप केलेले ई-वे बिल आरएफआयडी वाचकांद्वारे सत्यापित केले जाईल. विशिष्ट प्रकारच्या वाहकांसाठी, आरएफआयडी उपकरणांचे वाहन निश्चित करणे आणि ई-वे बिलला यंत्रासाठी मॅप करणे अनिवार्य केले जाईल. या आयुक्ताने अधिसूचित केले जाईल.

टॅक्स चुकवणेच्या संशयावरून जमिनीवरील प्रत्यक्ष तपासणी आयुक्त किंवा त्याच्या वतीने प्राधिकृत अधिकारीकडून आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर वाहन चालविणे शक्य आहे. वाहन पडताळणी एका ठिकाणी केले जाते तर – राज्य किंवा इतर कोणत्याही राज्यात, पुढील पडताळणी पुन्हा संक्रमण दरम्यान, कर चुकवणे विशिष्ट माहिती त्यानंतर उपलब्ध केली जाते तोपर्यंत करण्यात येणार आहे.

प्रत्येक तपासणी केल्यानंतर, अधिकारी भाग – एक मालाचे तपासणी तपशील रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे फॉर्म जीएसटी आयएनएस-03 24 मध्ये तपासणी तास आणि अंतिम अहवाल 3 दिवसांच्या आत फॉर्म जीएसटी भाग ब आयएनएस 03 मध्ये रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे तपासणी. वाहन 30 पेक्षा जास्त मिनीटासाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे, तर, ट्रांसपोर्ट फॉर्म जीएसटी आयएनएस 04 तपशील अपलोड करून तक्रार पर्याय आहे.

जीएसटी बरोबर, वस्तूंच्या हालचालसाठी आवश्यक असलेले सर्व विद्यमान राज्यनिहाय दस्तऐवज काढले जातील आणि प्रस्तावित ई-वे बिल देशभरात सर्वसाधारण केले जाईल. तसेच अशी अपेक्षा आहे की, राज्य सीमा आणि राष्ट्रीय महामार्गांमधील चेक-पोस्टची संख्या कमी केली जाईल. यामुळे वस्तूंच्या हालचाली सहज होऊ शकतात.

अद्ययावत: उपरोक्त उल्लेखित ई-वे बिलची तरतूद 3-4 महिन्यांत स्थगित आहे. तोपर्यंत, वर्तमान राज्य-विशिष्ट प्रणाली सुरू राहील. उदाहरणार्थ, कर्नाटकात, ई-शुगम प्रणाली ई-वे बिल तरतुदी राबवत राहील.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

202,249 total views, 123 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.