आमच्या आधीच्या ब्लॉगमध्ये, आम्ही फॉरवर्ड चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत सेवांसाठी . वेळ पुरवण्याविषयी चर्चा केली. रिव्हर्स शुल्क यंत्रणेच्या खाली, प्राप्तकर्त्याने किंवा सेवांचे खरेदीदारांना सरकारच्या कर्जावर अग्रिम प्रभार म्हणून कर भरावा लागतो, जेथे पुरवठादारांना सरकारला कर भरावा लागतो.

रिव्हर्स शुल्क यंत्रणा म्हणजे काय

रिव्हर्स शुल्क यंत्रणेच्या खाली, प्राप्तकर्त्याला किंवा सेवांचे खरेदीदाराने सरकारच्या कर्जासाठी आगाऊ शुल्क आकारले पाहिजे, ज्यामध्ये आपणास कर भरावा लागतो. उदाहरणार्थ, वाहतूक सेवेचा लाभ घेताना, सेवेच्या प्राप्तकर्त्यास सरकारला सेवाकर भरावा लागतो.

रिव्हर्स शुल्क यंत्रणा का?

विविध असंगठित क्षेत्रांतून वस्तू किंवा सेवांच्या विक्रीवर कर वसूल केल्याची खात्री करण्यासाठी सरकारने रिव्हर्स शुल्क यंत्रणेची सुरूवात केली. या अंतर्गत, कर देण्याची जबाबदारी सेवा प्राप्तकर्त्याचीही आहे. यामुळे सरकारला अशा करपात्र सेवांचा मागोवा घेण्यास मदत होते जे आतापर्यंत पोहोचण्या योग्य नव्हते.

रिव्हर्स शुल्क पद्धतीचा प्रभाव

जरी सरकारचा हेतू कर महसुलात वाढ करण्यास हातभार लावण्याचा असला तरी ह्यामुळे छोट्या सेवा प्रदात्यांवर बर्याच प्रमाणात परिणाम झाले आहेत.सेवाकरपात्र 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक करपात्र मूल्य प्रदान केल्यास करपात्र सेवा देणा-या व्यक्तीची सेवा कर अंतर्गत नोंदणी करावी.तथापि, रिव्हर्स शुल्क यंत्रणेअंतर्गत सेवा कर देण्यास जबाबदार असणारा एक व्यक्ती अनिवार्यपणे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

यामुळे, ते सूट मिळवण्यास पात्र होणार नाही जे लहान सेवा प्रदात्यांसाठी उपलब्ध आहे.दुसरे म्हणजे, रिव्हर्स शुल्क यंत्रणेअंतर्गत सेवा कर भरणा रोख / बँक मध्ये भरता येते.याचा अर्थ असा होतो की व्यवसायात सेवा कर क्रेडिट किंवा सेंवात क्रेडिट असेल तरीही, त्यांचा वापर रिव्हर्स शुल्क यंत्रणेच्या कर भरण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, त्यायोगे व्यवसायाच्या रोख प्रवाहावर परिणाम होते.

वर्तमान सरकार अंतर्गत

चालू अप्रत्यक्ष कर यंत्रणेअंतर्गत, निश्चित अधिसूचित श्रेणीतील सेवांवर रिव्हर्स आकाराच्या आधारावर सेवा कर भरावा लागतो. सेवेच्या स्वरूपावर अवलंबून रिव्हर्स आकाराद्वारे कराच्या दायित्वाचा भार, देयता पूर्णपणे सेवेत प्राप्तकर्त्यावर किंवा अंशतः सेवा प्रदात्यावर आणि सेवेच्या प्राप्तकर्त्यावर आहे.

आपण हे उदाहरणासह समजून घेऊ:
1. संपूर्ण रिवर्स चार्ज मेकॅनिझम
करप्रणालीवरील कर भरण्याची संपूर्ण जबाबदारी सेवा प्राप्तकर्त्यांवर आहे. सेवा प्राप्तकर्त्याला केंद्र सरकारला करदात्याच्या 100% देय द्यावा लागतो. 

उदाहरणार्थ, कमाल जाहिरात एजन्सीने एस.एल.व्ही. ट्रांसपोर्ट्समधून 50,000 रु. सर्व्हिस टॅक्समध्ये ‘रस्ता मालवाहतूक परिवहन’ रिव्हर्स शुल्काच्या अंतर्गत भरला आहे आणि सेवा प्राप्तकर्ता परिवहन सेवेवर पूर्ण कर देण्यास पात्र आहे. त्यानुसार, कमाल जाहिरात एजन्सीला केंद्र सरकारला रु .7,500 (रु 50% च्या 15%) सेवा कर भरावा लागतो.

2. आंशिक रिवर्स शुल्क यंत्रणा?
कर देण्याची जबाबदारी सेवा देणा-या आणि अंशतः सेवा प्राप्तकर्त्यावर आहे. सेवा कर सेवा प्रदाता आणि सेवा प्राप्तकर्त्या दरम्यान वितरित केला जातो आणि दोन्हीही केंद्र सरकारला सेवा कर देण्यास जबाबदार असणार. 

उदाहरणार्थ, मॅक्स जाहिरात एजन्सीने 24/7 सुरक्षा एजन्सी कडून सुरक्षितता सेवा घेतल्या आहेत. एप्रिलच्या कालावधीसाठी, 24/7 सिक्युरिटी एजन्सीने कमाल जाहिरात एजन्सीला 1,00,000 रुपयांचे बिल दिले. सर्व्हिस टॅक्सच्या अंतर्गत, ‘कोणत्याही हेतूसाठी किंवा सिक्युरिटी सर्व्हिसेससाठी मनुष्यबळाचा पुरवठा’ ही सेवेच्या सूचीमध्ये रिवर्स शुल्काच्या अंतर्गत आहे आणि सेवा पुरवठादार आणि सेवा प्राप्तकर्ता दोन्ही, 25: 75% (25) च्या प्रमाणात कर भरावा लागतो. सेवा प्रदाता% आणि प्राप्तकर्त्यांद्वारे 75%).

त्यानुसार, 24/7 सुरक्षा एजन्सीने रु. करपात्र सेवा मूल्याच्या 25% म्हणजे 3,750 रु. म्हणजेच सेवा कर @ 15% रु. 25,000 (1,00,000 * 25/100) आणि उर्वरित सेवा कर रु. 11,250 वर करपात्र सेवा मूल्याच्या 75% म्हणजे रू. 75,000 (1,00,000 * 75% / 100) वर 15% सेवा कर हे मॅक्स जाहिरात एजन्सीद्वारे देय आहे.

आता रिव्हर्स चार्ज वर पॉईंट ऑफ टॅक्सेशन (पीओटी) समजून घेऊ

खालीलपैकी सर्वात नवीन
देयाची तारीखअकाऊंटच्या पुस्तिकेत दिलेली सर्वात जुनी किंवा बँकेच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा केल्याची तारीख
चलन तारखेपासून 3 महिन्यांनीजर 3 महीन्याच्या आत सेवा प्रदात्यांना प्राप्तकर्त्याने पैसे दिले नाहीत, तर 3 महिन्यांच्या समाप्तीनंतर लगेच कर देण्याची तारीख असेल.

खालिल उदाहरणाने समजुन घेऊ

चलनाची तारीखदेयाची तारीखकर आकारणीचा बिंदूस्पष्टीकरण
20 जुलै 201610 आँगस्ट 2016 10 आँगस्ट 2017देय तारीख 3 महिन्यांच्या आत आहे चलन तारखेपासून
1 जुलै 201610 डिसेंबर 20161 आँक्टोबर 20173 महिन्यांच्या आत पैसे न दिल्यामुळे, पोट
3 महिन्याच्या समाप्तीनंतरची तारीख असेल, म्हणजे 1 ऑक्टोबर, 2017

जीएसटी अंतर्गत

जीएसटीमध्ये कराची बिंदू निश्चित करताना ‘पुरवठा करण्याची वेळ’ तरतूद आहे. जीएसटीमध्ये रिव्हर्व्ह शुल्काच्या खाली सेवा पुरविण्याच्या वेळेचे निर्धारण सेवा कर अंतर्गत कराच्या बिंदूच्या तरतुदींप्रमाणेच आहे, मात्र त्याव्यतिरिक्त बाकीची रक्कम इनव्हॉइसच्या तारखेपासून 3 महिन्यांपासून 60 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

रिवर्स शुल्क यंत्रणे अंतर्गत कर देय असणे आवश्यक असलेल्या व्यक्तीला अनिवार्य नोंदणी आवश्यक आहे. या व्यवसायावर रिव्हर्स आकाराचा परिणाम देखील पुढे सुरू राहील अशी अपेक्षा आहे.

जीएसटीची दायित्व (लागू असेल तसे सीजीएसटी आणि एसजीएसटी किंवा आयजीएसटी) खाली दाखवल्याप्रमाणे होईल:

खालीलपैकी सर्वात नवीन

देयाची तारीख

अकाऊंटच्या पुस्तिकेत दिलेले तारखेस तारखेच्या सर्वात जुनी किंवा बँकेच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा केल्याची तारीख

चलन तारखे पासून 60 दिवसापर्यंत

जर 60 दिवसांच्या आत प्राप्तकर्त्याने सेवा पुरवठादाराला पैसे दिले नाहीत तर पुरवठ्याचा कालावधी 60 दिवसांच्या समाप्तीनंतर ताबडतोब समाप्त होईल.

कोणत्याही कारणास्तव, वरील तारखा निश्चित करता येत नसतील, तर पुरवठ्याचे वेळ प्राप्तकर्त्याच्या पुस्तकात पुरवठा नोंदवण्याची तारीख असेल.

खालिल उदाहरणाने समजुन घेऊया.

चलनाची तारिखदेयाची तारिखसेवा पुरवण्याची वेळस्पष्टीकरण
20 जुलै 201710 आँगस्ट 201710 आँगस्ट 2017देय तारीख तारखेच्या 60 दिवसांपूर्वीची आहे. त्यामुळे 10 ऑगस्ट, 2017 रोजी पुरवठा करण्याचा कालावधी असेल.
1 जुलै 201710 सप्टेंबर 201730 आँगस्ट 2017या प्रकरणात, चलन तारखेपासून 60 दिवस पेमेंटच्या तारखेच्या पूर्वीचे आहे. म्हणूनच पुरवठा करण्याचा कालावधी 30 ऑगस्ट, 2017 असेल.

आम्हाला आपल्या मदतीची आवश्यकता आहे.
कृपया खालील टिप्पण्या वापरून या ब्लॉग पोस्टवरील आपला अभिप्राय सामायिक करा. तसेच जीएसटी संबंधित विषय आपल्याला अधिक शिकण्यास स्वारस्य असेल हे आम्हाला कळू द्या, आमच्या सामग्री योजनेमध्ये ते समाविष्ट करण्यात आम्हाला आनंदच होईल.

हे उपयुक्त वाटले? खालील सामाजिक शेअर बटणे वापरून इतरांसह सामायिक करा

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

44,900 total views, 18 views today