मागील वस्तू व सेवांचे पुरवठा ब्लॉगमध्ये म्हणजे आपण मुख्यत विक्री, हस्तांतरण, व्यवसाय उपक्रम ह्याद्दल चर्चा केली आहे.

ह्या ब्लॉगमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत कि जे पुरवठ्याचे भाग आहेत आणि ज्यांना अपवादात्मक परिस्थिती आहेत.

  • विचार न करता पुरवठा
  • विचारात घेण्यासाठी पुरवलेले पुरवठा, अभ्यासक्रमात किंवा व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी असो वा नसो

पुरवठा विचारात न घेणे

GST supply without consideration

पुढील उपक्रम अगदी विचारात घेतले आहेत परिशीलन न करता पुरवठा, आणि जे करपात्र आहेत.

टीप: संबंधित व्यक्ती किंवा भिन्न व्यक्ती दरम्यान, ‘परिशीलन न करत माल पुरवठा किंवा सेवा, याबद्दल चर्चा आपण पुढील ब्लॉगमध्ये करणार आहोत.

1. व्यवसाय मालमतत्तेचे स्थायी हस्तांतरण / विल्हेवाट ज्यावारे इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतलेला आहे

व्यवसाय मालमत्तेची विक्री किंवा हस्तांतरण झाल्यास भांडवली वस्तू ज्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेता आलेली आहे- हा व्यवहार पुरवठा समाजाला जाईल जरी हे साफ व हस्तांतरण परिशीलन न करता झाले तरी, हे व्यवहार GST करपात्र आहेत.
उदाहरणार्थ:

“सुपर कार मर्यादित” यांनी १५ संगणके जी रुपये ३,००,००० मूल्याची आहेत ज्यावर रुपये ५४,००० GST भरले आहे. “सुपर कार मर्यादित” यांनी रुपये ५४,००० चा इनपुट टॅक्स क्रेडिट लाभ घेतलेला आहे. हे संगणक व्यवसाय रेकॉर्ड आणि खाती राखण्यासाठी वापरले गेले

काही वर्ष्यानंतर “सुपर कार मर्यादित” यांनी असे ठरवले कि हे संगणक त्यांच्या कामगारांना मोफत दिले.

जरी “सुपर कार मर्यादित” यांनी संगणकाचे काही विचारात न घेता निकाली लावले असले तरी ‘जीएसटी’ भरणे बंधनकारक आहे.
टीप: संपूर्ण नियमावली सादर केल्यानंतर, पुरवठ्याची करपात्र रकमेपर्यंत कसे पोहोचावे याबद्दल सविस्तर माहिती उपलब्ध असेल.

2.प्रमुख आणि त्याच्या एजंट दरम्यान माल पुरवठा

खालील परिस्थितींत अंतर्गत माल पुरवठा अगदी परिशीलन न करता करपात्र पुरवठा मानले जाते.

  • प्रमुखाकडून एजंटास पुरवठा: जेव्हा एजंट प्रमुखाच्या वतीने माल पुरवठा करतो
  • एजंट कडून प्रमुखास पुरवठा: जेव्हा एजंट प्रमुखाच्या वतीने, माल स्वीकारतो तेव्हा

उदाहरण

सुपर कार लिमिटेड एक एजंट म्हणून शर्मा एजन्सीचे नेमणूक करते. ते सुपर कार लिमिटेडला सुटे भाग संचयित करणे व पुरवणे, जेव्हा सुपर कार लिमिटेड ला एखादी ऑर्डर आल्यास ते शर्मा एजन्सीला माल पुरवठा करण्यास सूचना देईल.

तसेच, शर्मा एजन्सीला सुपर कार लिमिटेड च्या वतीने उत्पादक पासून कच्चा माल पुरवठा प्राप्त करण्याचे अधिकार मिळेल.

या उदाहरणानुसार,

  • सुपर कार लिमिटेड प्रमुख आणि शर्मा एजन्सी एजंट आहे.
  • शर्मा एजन्सीला सुटे भाग सुपर कार लिमिटेड कडून पुरवठा एक करपात्र आहे.
  • शर्मा एजन्सी द्वारे कच्चा माल सुपर कार लिमिटेड वतीने स्वीकारणे आणि तो माल सुपर कार लिमिटेड ला पुरवणे हा एक करपात्र पुरवठा आहे

सुपर कार लिमिटेड आणि शर्मा एजन्सी यांच्या संयुक्त विद्यमाने सामायिक कर हरले जाईल, किंवा त्यापैकी एकांनी वैयक्तिकरित्या कर भरले पाहिजे.

टीप: एकदा का पूर्ण नियम स्पष्ट केले तर कर भरणा उत्तरदायित्व अधिक पारदर्शी होईल.

3. करदात्याने अथवा इतर संबंधित व्यक्तीने जर त्याच्या भारताबाहेरील व्यवसायातून सेवा आयात केले तर.

हे असे सुचवते कि संबंदित व्यक्ती जी भारता बाहेर वसली आहे जर त्यांनी सेवा आयात केले असेल अथवा व्यावसाय ओघात असेल तर ते ‘जीएसटी’ च्या अधीन असेल.
उदाहरण १

सिंगापूर येथील मुख्यालयाच्या एका शाखेने जर अंतरंग नक्षीकामाचे सेवा प्राप्त केले. तरी इंटीरियर डिज़ाइनिंग ची सेवा ही GST च्या उलट प्रभारासाठी जवाबदार व करपात्र आहेत.
म्हणून संबंदित व्यक्तींनी केलेले सेवेचे आयात जे वैयक्तिक वापरासाठी विचारात घेतले नाही, तर अश्या सेवांवर GST लागू नसेल.

उदाहरण २

सिंगापूर येथील मुख्यालयाच्या एका शाखेने जर अंतरंग नक्षीकामाचे सेवा वैयक्तीक कारणासाठी प्राप्त केले असेल तर हे GST अंतर्गत करपात्र नाही कारण हि सेवा मोफत आणी वैयक्तिक वापरासाठी आहेत.

विचाराधीन पुरवठा जे व्यावसाय वाढीस लक्ष्यात घेतले आहेत अथवा नाहीत.

GST supply whether or not in the course or for furtherance of business

विचाराधीन पुरवठा जे व्यावसाय वाढीस लक्ष्यात घेतले आहेत अथवा नाहीत असे व्यावसाय करपात्र आहेत. हे असे सूचित करते कि व्यवसायाच्या दृष्टीकोनातून अथवा वैयक्तिक वापरासाठी विचाराधीन असलेले सेवा आयात केल्या आहेत, तर करपात्र आहे.

उदाहरणार्थ

सुपर कार्स मर्यादित यांनी सुचालन रचना सेवा सिंगापूर स्थितः विक्रेत्याकडून २०,००० SGD अंतर्गत (सिंगापूर डॉलर) आयात केले.

आता सुपर कार्स मर्यादित हे GST अंतर्गत उलट शुल्क आयात वर करपात्र आहेत.

लवकरच येत आहे

  • वस्तू किवा सेवेचे पुरवठा प्रकार निर्धारित करणे.
  • मिश्र पुरवठा आणि संमिश्र पुरवठा समजणे

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

86,842 total views, 52 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.