पॉईंट ऑफ टॅक्सेशन (पीओटी) म्हणजेच पॉईंट इन टाइम दर्शविते ज्यावेळी कर भरण्याची वेळ येते. ही एक यंत्रणा आहे ज्याचा उपयोग कर दायित्वाची निर्धारित वेळ ओळखण्यासाठी केला जातो.

सध्याच्या अप्रत्यक्ष कर शासनानुसार, कराच्या प्रत्येक वर्गासाठी पॉइण्ट ऑफ टॅक्सेशन हे वेगवेगळ्या पद्धतीने आकारले जाते.

परिस्थितीकराचे प्रकारकराचा मुद्दा
मालाचे उत्पादनकेंद्रीय जकातभारतामध्ये आकर्षक माल उत्पादन करताना शुल्क द्यावे लागते. आणि जकात युनिटमधून आकर्षक माल काढून टाकण्याच्या वेळी उत्पादन शुल्क भरण्याची दायित्व उद्भवते. उदाहरणार्थ, २८ एप्रिल,२०१६ रोजी उत्पादित वस्तू आणि ५ मे, २०१६ रोजी आकर्षक युनिटमधून काढून टाकण्यात आल्या. जकात शुल्काची जबाबदारी ५ मे, २०१६ रोजी अस्तित्वात येईल.
सेवांविषयीचे प्रतिपादनसेवा करथोडक्यात, कर भरण्याच्या वेळेस (अ) देय मिळाल्याची तारीख किंवा (ब) चलनाची जारी करण्याची तारीख असेल.
मालाची विक्री(मुल्यावर्धित कर) व्हॅट/ (केंद्रीय विक्री कर) सीएसटीव्हॅट/ सीएसटी, जसे की, मालाच्या विक्रीवर राज्यांतर्गत व आंतरराज्यीय व्यवहार उद्भवतात.

जीएसटी अंतर्गत, करपात्र घटना ही माल आणि सेवांचा ‘पुरवठा’ आहे. ज्या वेळी वस्तू किंवा सेवा पुरविल्या जातात त्या वेळेस ‘पुरवठा करण्याची वेळ’ च्या तरतुदीनुसार निश्चित केले जातात.

आणखी वाचा
वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा: याचा अर्थ काय?

या ब्लॉगमध्ये, आपण मालाच्या पुरवठ्याच्या वेळे विषयी चर्चा करणार आहोत.

चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, आपण विभागूया मालाच्या पुरवठ्याच्या वेळेला अशाप्रकारे:

  • वस्तूंच्या पुरवठ्यावर पुढील शुल्क
  • वस्तूंच्या पुरवठ्यावर मागील शुल्क

वस्तूंच्या पुरवठ्यावर पुढील शुल्क

फॉरवर्ड चार्ज ही एक यंत्रणा आहे ज्यामध्ये पुरवठादाराने कराची व सेंट्रल किंवा राज्य सरकारच्या जमा रकमेची मागणी करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या कर यंत्रणेनुसार, फॉरवर्ड चार्ज यंत्रणा (ज्यास डायरेक्ट चार्ज देखील म्हणतात) वापरून बहुतेक व्यवहारांवर कर आकारला आणि गोळा केला जातो.

फॉरवर्ड चार्ज (याला थेट शुल्क देखील म्हणतात) ही एक यंत्रणा आहे ज्यामध्ये पुरवठादाराने कर वसूल करावा आणि सेंट्रल किंवा राज्य सरकारच्या कर्जाला पैसे पाठवणे आवश्यक आहे.ट्विटवर क्लिक करा . Click To Tweet

उदाहरणार्थ, सुपर कारच्या कंपनीने रवींद्र ऑटोमोबाइलसाठी रु. 1,00,000 / – चे स्पेअर पार्ट्स विकले आणि 14.5% दराने व्हॅट 14,500 रुपये गोळा केले.

सुपर कार कंपन्यांनी गोळा केलेला व्हॅट फॉरवर्ड चार्ज यंत्रणे अंतर्गत आहे.

जीएसटी अंतर्गत पुढील शुल्का साठी माल पुरवठा करण्याची वेळ समजून घेऊ.

जीएसटीचे दायित्व (सीजीएसटी आणि एसजीएसटी किंवा आयजीएसटी, लागू असल्याप्रमाणे) खाली दर्शविल्याप्रमाणे असेल:

खालील पैकी सर्वात आधीचे

चलनाची तारीख

ज्या दिवशी पुरवठादार चलन जारी करतो

चलन जारी करण्याची देय तारीख

माल पुरवठ्याबाबत पुरवठादाराने मालच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेले चलन जारी करणे आवश्यक असते. मालाच्या बाबतीत एका ठिकाणाहून दुसरीकडे हस्तांतरित समावेश असलेल्या मालाचा पुरवठा, काढून टाकण्याच्या वेळी चलन देणे आवश्यक आहे. इतर बाबतीत, प्राप्तकर्त्यास माल पोहोचण्याच्या वेळी..

देयक पावतीt

देय मिळाल्याचा दिनांक. या परिस्थितीमध्ये पॉइण्ट ऑफ टॅक्सेशन हे नजदीकची तारीख ज्या दिवशी देय प्राप्तकर्त्याच्या खात्याच्या पुस्तिकेमध्ये नोंद्ले आहे किंवा ज्या तारखेस त्याच्या बँकेचा खात्यात देय जमा झाले आहे.

या पुढील उदाहरण समजून घेऊ.

परिस्थिती 1
चलनाची तारीखदेयक प्राप्त झाल्याची तारीखमाल पुरवठ्याचा कालावधी
२० जुलै, २०१७१० ऑगस्ट, २०१७२० जुलै, २०१७

वरील परिस्थितीमध्ये पुरवठ्याचा वेळ २० जुलै, २०१७ असेल. कारण, पुरवठ्याचे वेळ चलन तारखेची किंवा देयक पावतीची सर्वात जुनी तारीख असेल. या प्रकरणात, चलनाची तारीख देयक मिळाल्याच्या तारखेच्या पूर्वीची आहे.

परिस्थिती 2
चलनाची तारीखदेयक प्राप्त झाल्याची तारीखमाल पुरवठ्याचा कालावधी
५ सप्टेंबर, २०१७२५ ऑगस्ट, २०१७२५ ऑगस्ट, २०१७

वरील परिस्थितीमध्ये, पुरवठा वेळ २५ ऑगस्ट, २०१७ असेल. कारण, पुरवठ्याचा कालावधी चलन तारखेची सर्वात लवकर किंवा देयक पावती असेल. या प्रकरणात, देयक पावतीची तारीख (आगाऊ पावती) चलन तारखेच्या पूर्वीची आहे.

परिस्थिती 3
चलनाची तारीखखात्याच्या पुस्तकांमध्ये भरलेल्या देयकांची पावतीबँक खात्यात क्रेडिट जमा केल्याची पावतीमाल पुरवठ्याचा कालावधी
१० सप्टेंबर, २०१७२९ ऑगस्ट, २०१७३ सप्टेंबर, २०१७२९ ऑगस्ट, २०१७

वरील परिस्थितीमध्ये, पुरवठ्याचा कालावधी २९ ऑगस्ट, २०१७ असेल. कारण, पुरवठ्याचा कालावधी चलन तारखेची किंवा देयक पावती ची सर्वात जुनी तारीख असेल. देयक मिळाल्याच्या तारखेच्या पूर्वीची असेल:

  • ज्या तारखेचे देय पुस्तकांच्या खात्यांमध्ये भरले जाते किंवा
  • ज्या तारखेला बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात ती तारीख

या प्रकरणात, खात्याच्या पुस्तकात देयक पावती दिली आहे ती तारीख त्या तारखेच्या पूर्वीची आहे ज्यात बँकेच्या खात्यात पैसे जमा केले जातात. म्हणून पुरवठ्याचा कालावधी २९ ऑगस्ट, २०१७ असेल.

परिस्थिती 4
चलनाची तारीखखात्याच्या पुस्तकांमध्ये भरलेल्या देयकांची पावतीबँक खात्यात क्रेडिट जमा केल्याची पावतीमाल पुरवठ्याचा कालावधी
१० सप्टेंबर, २०१७५ सप्टेंबर, २०१७३१ ऑगस्ट, २०१७३१ ऑगस्ट, २०१७

वरील परिस्थितीत, ३१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी पुरवठा करण्याचा काळ असेल. याचे कारण म्हणजे, पुरवठ्याचा कालावधी चलनाच्या तारखेची किंवा देयक पावतीची पूर्वीची तारीख असेल. या प्रकरणात, ज्या तारखेला बँकेच्या खात्यात पैसे जमा केले जातात ते तारखेच्या पूर्वीच्या तारखेपासून जे खात्याच्या पुस्तकात दिले आहे  

परिस्थिती 5
पुरवठ्यासाठी काढलेली वस्तूदेयक पावतीमाल पुरवठ्याचा कालावधी
२५ ऑगस्ट, २०१७५ सप्टेंबर, २०१७२५ ऑगस्ट, २०१७

वरील परिस्थितीमध्ये, चलनाची तारीख उपलब्ध नाही. येथे, पुरवठा वेळ चलन जारी करणे आणि देयक पावती जारी करणे शेवटच्या दिवशी सर्वात जुने असेल. वस्तूंच्या हालचालींबाबत पुरवठा करण्याच्या बाबतीत चलन जारी करण्याची शेवटची तारीख माल काढण्याच्या वेळी असेल. म्हणूनच, पुरवठ्याचा कालावधी २५ ऑगस्ट, २०१७ असेल. कारण, माल काढून टाकण्याची तारीख ही देयक मिळाल्याच्या तारखेपासून आहे.

लवकरच येत आहे

वस्तूंच्या पुरवठ्याची वेळ मागील शुल्कासाठी काय आहे?

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

35,448 total views, 17 views today