वस्तू आणि सेवांचे मूल्यांकन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे जो कर लावण्याची रक्कम ठरवते. जर वस्तू आणि सेवा अधोमूल्यित असतील तर ते कर कमीत कमी होतात, ज्यामुळे पालन न केल्यास आणि परिणामी कायदेशीर परिणाम होतात. अतिरंजणामुळे अतिरिक्त करांच्या माध्यमातून व्यवसायांसाठी महसुलाचे नुकसान होईल. अचूकता काढून टाकणे आणि वस्तू व सेवांच्या अयोग्य व चुकीच्या मूल्यांकनामुळे खटल्यांची सुटका करण्यासाठी, अचूक करपात्र मूल्य ठरवताना व्यवसायासाठी मार्गदर्शक तत्वे म्हणून काम करणारा कायद्याने मूल्यमापन पद्धती प्रदान केल्या आहेत.

आमच्या आधीच्या ब्लॉग मध्ये कसे वस्तू आणि सेवा मूल्य जीएसटी अंतर्गत कटीबद्ध आहे?  आम्ही सध्याच्या शासनाने विविध मूल्यांकन पद्धतींबद्दल चर्चा केली आहे आणि जीएसटी अंतर्गत व्यवहार मूल्याच्या आधारावर कर आकारणीसाठी जबाबदार असलेल्या पुरवठ्याचे मूल्य ठरविण्याबाबत.

व्यवहार मूल्य किंमत पुरवठा एकमेव विचार आहे, आणि पुरवठादार आणि प्राप्तकर्ता दोन्ही नाहीत संबंधित (जीएसटी  अंतर्गत संबंधित पक्ष व्यवहार या ब्लॉग पोस्ट वाचा) मूल्यांकन एक पद्धत म्हणून लागू केले जाऊ शकते.

तथापि, जेथे पुरवठा पुरवठा करण्यासाठी एकमेव विचार केला जात नाही अशा बाबतीत किंवा संबंधित व्यक्ती किंवा वेगळ्या व्यक्तींमध्ये (त्याच पॅनेलमधील २ युनिट्सच्या दरम्यान) पुरवठा होत असल्यास, व्यवहार मूल्य पद्धत लागू करणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत, पुरवठ्याचे करपात्र मूल्य निश्चित करण्यासाठी वैधानिक मूल्यांनुसार वेगळे मेट्रिक्सची व्याख्या करण्यात आली आहे. खालील विविध परिस्थिती आहेत:

  1. वस्तू किंवा सेवांच्या पुरवठयाची किंमत जेथे मोबदला संपूर्णपणे पैसा नसतो
  2. वस्तू किंवा सेवा पुरवल्याच्या मूल्यांची किंवा दोन्ही स्वतंत्र किंवा संबंधित व्यक्तींच्या दरम्यान
  3. एका एजंटद्वारे तयार केलेल्या वस्तूंचे पुरवण्याचे मूल्य

या ब्लॉग मध्ये, जेथे विचार पैसा पूर्णपणे नाही आम्हाला वस्तू किंवा सेवांची पुरवठा मूल्यांकन बद्दल चर्चा करू या.

विचार पैसा पूर्णपणे नाही आहे जेथे वस्तू किंवा सेवांची पुरवठा मूल्यांकन ट्विट क्लिक कराClick To Tweet

आम्ही ‘नाही संपूर्ण पैसे पुरवठा विचार’ अनुमान करण्यापूर्वी, आम्हाला संस्कृती लवकर दिवस ट्रेडिंग ‘Barter प्रणाली’ म्हणून ओळखले, माल विनिमय केले होते सर्वतोमुखी परत जाऊ. या प्रणाली अंतर्गत, पैशांवर कोणत्याही विचार न करता लोकांनी इतर वस्तू किंवा / आणि सेवांच्या बदल्यात वस्तू किंवा / आणि सेवांची देवाणघेवाण केली. आज वस्तुविनिमय करणारी शतकाची जुनी पद्धत पुन्हा एकदा “एक्सचेंज ऑफ़र” म्हणून परत आली आहे. या योजनेअंतर्गत, वस्तू अंशतः पैसे देऊन आणि अंशतः जुन्या वस्तूंच्या बदल्यात विचारात घेण्यासाठी वस्तू विकल्या जातात. उदाहरणार्थ, जुन्या वॉशिंग मशिनच्या बदल्यात वॉशिंग मशीन २५,000 रुपयांना विकले जाते.

जर आपण असे मानले की वरील रूपात रु. २५,000 व्यवहार मूल्य आहे, तर आपण समस्या उद्भवू शकाल आणि संभाव्यतेमुळे कदाचित मुकदमेबाजी होऊ शकेल याचे कारण असे की २५ हजार रु. केवळ वॉशिंग मशिनच्या पुरवठ्यासाठी विचारात घेतलेल्या किमतीचा एक भाग आहे आणि हे केवळ एकमात्र मूल्य नाही जे व्यवहार मूल्य लागू करण्यासाठी आवश्यक आहे. म्हणून, अशा प्रकारच्या पुरवठ्यासाठी, पुरवठ्याचे मूल्य खालील मेट्रिक्स लागू करून घेतले पाहिजे:

  1. अशा पुरवठा बाजार मूल्य उघडा
  2. खुल्या बाजारात मूल्य उपलब्ध नसेल, तर पैसे विचार बेरीज आणि पैसा नाही विचार आर्थिक मूल्य, अशा आर्थिक मूल्य पुरवठा वेळी ओळखले जाते तर.
  3. मूल्य पावले १ आणि २, किंवा / आणि वस्तू जसे प्रकारची आणि गुणवत्ता सेवा पुरवठा मूल्य अर्ज निश्चित केले नाही, तर विचार केला जाईल

उदाहरणार्थ, उदाहरणे देऊन पुरवल्या जाणा-या मूल्यांची माहिती मिळवण्यासाठी या प्रत्येक मेट्रिकची कल्पना करूयात.

1. पुरवठ्याचे खुले बाजार मूल्य

वस्तू किंवा सेवा पुरवण्याचा खुल्या बाजारातील मूल्य हे जीएसटी आणि एखाद्या व्यवहारासाठी देय असणा-या देयक वगळता पैशात संपूर्ण मूल्य आहे.

वॉशिंग मशिनचे उदाहरण पाहू. जुन्या वॉशिंग मशिनच्या देवाणघेवाणसाठी एक कपडे धुण्याचे यंत्र रु. २५,000 रु. जर एक्सचेंज शिवाय वॉशिंग मशीनची किंमत ३0,000 रुपये असेल तर खुले बाजार मूल्य ३0,000 असेल आणि म्हणूनच या मूल्यावर जीएसटी आकारले जाईल

2.पैशांच्या एकूण विचारात आणि पैशाच्या मोबदल्याच्या पैशात पैसे नाहीत

वस्तू किंवा सेवांचे खुले बाजार मूल्य उपलब्ध नसल्यास मूल्यांकन ही पद्धत लागू होते. करपात्र मूल्यावर आगमन करण्यासाठी, पैशात प्राप्त केलेली रक्कम विचाराधीन वस्तू किंवा सेवांच्या आर्थिक मूल्यासह जोडली जाते.

करपात्र मूल्य = पैशांची विचारणी – मोबदल्याच्या मोबदल्या मूल्याच्या पैशात पैसे नाहीत

उदाहरण

प्रेस्टिज इनोव्हेटर्सने एक नवीन इनव्हर्ट एसी, त्याच्या प्रिनियर ग्राहकाने रु. ५000 / – पर्यंत जुन्या एसीला देवाणघेवाणची ऑफरसह एक प्रदाता ग्राहकांना पुरविले. पुरवठ्यादरम्यान जुन्या एसीचे मूल्य रू .१0,000 होते, परंतु पुरविलेले इनव्हर्टर एसीचे खुले बाजार मूल्य उपलब्ध नाही.

करपात्र मूल्य प्राप्त करण्यासाठी, प्रेस्टिज इनोव्हेटर्स व्यवहार मूल्यावर लागू करू शकत नाहीत कारण किंमत ही एकमेव विचारात नाही. बाजार मूल्य उपलब्ध नसल्याने खुल्या बाजाराची किंमत लागू करणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत, करपात्र मूल्य विचारात घेऊन प्राप्त झालेले मोबदला किंवा उत्पादन किंवा सेवांच्या आर्थिक मूल्याचे एकूण मूल्य विचारात घेतले जाईल. म्हणून, एसीचा पुरवठा करपात्र असा असेल:

पैशाचा विचार रु. ४५,000 + एसीचे मौद्रिक मूल्य रु .१0,000 = रु

3. वस्तूंचे पुरवठा मूल्य आणि / किंवा अशा प्रकारचे गुणवत्ता आणि गुणवत्ता

जेव्हा वस्तू किंवा सेवा उपलब्ध नसल्याच्या खुल्या बाजारभावाची किंमत उपलब्ध नसते आणि पैशात विचारात घेतल्याने आणि पैशाचे नियंत्रण न करण्याच्या मौल्यवान मूल्यामुळे मूल्य निश्चित करता येत नाही तेव्हा ही पद्धत लागू होते. अशा परिस्थितीत, वस्तू आणि / किंवा सेवा पुरवल्या जाण्याचे मूल्य, उत्पादनाच्या उत्पादनांच्या किमती आणि गुणवत्तेच्या किंमतीच्या आधारावर निश्चित केले जाईल. वस्तू आणि सेवा यांसारख्या उत्पादनांचे मूल्य अशाच वैशिष्ट्ये, गुणवत्ता, संख्या, कार्यात्मक घटक, साहित्य आणि प्रतिष्ठा असावा किंवा पुरवल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवा यांसारख्या घटकांवर विचार करुन ठरवले जाते किंवा ते जबरदस्तीने किंवा मोठ्या प्रमाणात वस्तू किंवा सेवा यांच्यामध्ये असणे आवश्यक आहे. प्रश्न

उदाहरण

मॉडर्न टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडने नवीन उत्पाद ‘आयओटी-युनिव्हर्सल रिमोट ऑर्गनायझर’ सादर केला आहे जो ग्राहकाच्या उत्पादनांच्या प्रचारासाठी वापरला जात आहे. या प्रकरणात, पहिल्यांदाच उत्पादनाची सुरूवात केल्याप्रमाणे, ‘ओपन मार्केट व्हॅल्यू’ पद्धत लागू करून किंवा ‘पैसे विचारात न घेतल्याच्या आणि पैशात नसलेल्या पैशाचे मूल्य’ विचारात घेऊन मूल्य निश्चित केले जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात, मूल्य निर्धारित करण्यासाठी, शेवटची पद्धत – ‘सारखे आणि गुणवत्तेचा’ उत्पादनासह तुलना करणे लागू केले जाऊ शकते.

अभिनव सोल्युशन्समध्ये एक उत्पादन आहे जे रु. १0,000 वर विकले जात आहे, ज्यात समान संरचना व कार्यशीलता आणि अतिरिक्त यूएसबी पोर्ट आहे. त्यामुळे ‘आयओटी-युनिव्हर्सल रिमोट आयोजक’ चे मूल्य कर आकारणीच्या उद्देशासाठी रु. १0,000 च्या मानण्यात येईल.

कोणत्याही कारणास्तव, उपरोक्त पद्धतीचा पुरवठा मूल्य निर्धारित करण्यासाठी लागू केले जाऊ शकत नाही, तर उत्पादनाचा खर्च + १0% किंवा उर्वरित पद्धतीचा वापर करून हे निर्धारित केले जाईल. हे आमच्या आगामी ब्लॉग मध्ये तपशील स्पष्ट केले जाईल.

आगामी ब्लॉग

1. वस्तू किंवा सेवा पुरवठा मूल्य किंवा स्वतंत्र किंवा संबंधित व्यक्ती यांच्यातील किंमत
2. एखाद्या एजंटद्वारे बनवलेल्या वस्तूंचे पुरवठा मूल्य

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

198,748 total views, 661 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.