जीएसटी कायद्याच्या मॉडेल मध्ये शेड्यूल- 2 अंतर्गत पुरवठा होत असलेल्या विविध बाबींचा उल्लेख माल / सेवा करावा हे ठरवण्याबाबत स्पष्टता प्रदान केली आहे. याचा उद्देश चालू अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत अस्तित्वात असलेली दुविधा दूर करणे आहे, उदाहरणार्थ कामाचा करारनामा, एसी रेस्टॉरंट सर्व्हिस, सॉफ्टवेअर इ. वर सेवा कर वि. व्हॅट लावण्यात यावा यातली दुविधा,

म्हणून, विविध व्यवसाय चालविताना होत असलेला पुरवठा मालाचा/सेवेचा होत आहे, हे त्या व्यावसायिकांना जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

कायद्यात बदल्या, जमीन आणि इमारत, उपचार किंवा प्रक्रिया (थर्ड पार्टी वस्तूंवर लागू केलेले नियम) आणि बांधकाम तसेच विविध प्रॉजेक्टस संबंधी करार, भाड्याने दिलेली जागा इत्यादी व्यवहारांचा व्यापकपणे समावेश केला गेला आहे.

आपण खाली काही महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर चर्चा करू या.

अनुक्रमांकपुरवठ्याची पद्धतकशात गणती केली जाईल?उदाहरण
1कुठल्याही शीर्षकत्मक वस्तूचा पुरवठा (कुठल्याही वस्तुची मालकी जेव्हा बदलते)मालफर्निचर हाउसने श्री गणेशला फर्निचर विकले. या वस्तूंना माल समजण्यात येईल, कारण विक्री करताना पावतीत शीर्षक फर्निचर असे असेल जे गणेशला हस्तांतरित केले जाईल.
2कुठलीही शीर्षक नसलेल्या बाबीचा पुरवठा (कुठल्याही वस्तुची मालकी जेव्हा बदलत नाही)सेवाफर्निचर हाउसने 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी, राकेशला भाडेपट्टीवर फर्निचर दिले.

या रकमेची सेवा पुरवण्यात आली, यात श्री राकेशच्या वापरासाठी फर्निचर त्यांच्याकडे काही कालावधीकरता हस्तांतरित केले जाते, आणि फर्निचरची मालकी फर्निचर हाऊसकडे आहे.

3एखाद्या करारा अंतर्गत मालाचे कोणतेही हस्तांतरण जे असे नमूद करते की वस्तू अथवा संपत्तीचे भविष्यात कुठल्यातरी तारखेला मान्य केल्याप्रमाणे संपूर्णपणे मालकत्व दुसर्या व्यक्तीस दिले जाईल.मालफर्निचर हाऊसने 6 हप्त्यांमध्ये पैसे मिळविण्यासाठी रमेश यांच्याशी करार केला.

यात मालाचा पुरवठा होत आहे, कारण फर्निचरची मालकी रमेश यांना 6 हप्त्यांचा भरणा पूर्ण केल्यानंतर मिळत आहे.

सर्वसाधारणपणे, सर्व भाड्याची खरेदी या कलमान्वये पात्र ठरेल.

4जमिनीवर काही कालावधीकरता कब्जा देण्यासाठी असलेली भाडेपट्टी, सोई, भाडेकरार आणि परवानासेवाश्री. सुरेश यांनी फर्निचर हाउसकडे भाडेपट्टीवर जमीन दिली. जमिनीला भाडेपट्टीवर देण्याच्या बाबीला सेवा पुरविली जात आहे असे मानले जाईल.
5व्यवसायासाठी किंवा व्यापारासाठी व्यावसायिक, औद्योगिक किंवा निवासी कॉम्प्लेक्ससह इमारतीचा संपूर्ण भूभाग किंवा काही अंशी भाग भाड्याने देणेसेवाश्री. सुरेश यांनी फर्निचर हाऊसला इमारत भाडे तत्वावर दिली. फर्निचर हाउसने फर्निचरची विक्री आणि प्रदर्शन साठी इमारत वापरली.

हा सेवेचा पुरवठा आहे.

6नोकरीचे काम – कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती किंवा प्रक्रिया जी एखाद्या दुसर्या व्यक्तीच्या वस्तूवर केली जात आहेसेवाफर्निचर हाऊस त्यांच्या ग्राहकांच्या फर्निचरची दुरुस्ती आणि आकर्षकता देखील करतो.

दुरुस्ती आणि पॉलिशिंग क्रियाकलाप सेवा पुरवठा म्हणून समजले जातील.

7कुठलीही भूमिका ठेवून अथवा न ठेवता स्थावर मालमत्तेचे कायमचे हस्तांतरण किंवा विनियोगमालकुठलीही भूमिका न ठेवता सेवांच्या उपयोगामुळे जीएसटी अनुसार काय प्रभाव पडतो याबद्दल आम्ही पुढील ब्लॉग पोस्टमध्ये चर्चा केली आहे
8विचारात घेऊन किंवा न घेता, खाजगी वापरासाठी किंवा गैर-व्यवसाय वापरासाठी व्यावसायिक मालमत्ता वापरणेसेवाव्यवसायासाठी वापरलेली कार खाजगी वापरासाठी दिली जाते. हा सेवेचा पुरवठा आहे.
9अचल मालमत्ता भाड्याने देणेसेवाकुठल्याही दुकानाची जागा भाडेतत्वावर देणे म्हणजे सेवेचा पुरवठा होय.
10माहिती तंत्रज्ञानाच्या सॉफ्टवेअर मध्ये विकास, डिझाइन, प्रोग्रामिंग, बदल, अनुकूलन, सुधारणा करणे.सेवामॅक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडने फर्निचर हाउससाठी एक पेरोल सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. सॉफ्टवेअरचा विकास म्हणजे सेवांचा पुरवठा.
11अचल मालमत्तेच्या कामात झालेल्या वस्तुंचे (वस्तू किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपात झालेले) दळणवळण जे कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये समाविष्ट आहे , अशा प्रकारच्या कामाचे कंत्राट.सेवामुरली कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडने एक व्यावसायिक संकुल बांधले ज्यामध्ये साहित्याचा आणि श्रमाचा समावेश आहे.

हा सेवेचा पुरवठा आहे.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

108,232 total views, 24 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.