எங்கள் முந்தைய வலைப்பதிவானமுன்னோக்கிய கட்டணம் மீதான சரக்குகளுக்கான வழங்கல் நேரம் எது என்பதில், முன்னோக்கிய கட்டணம் மீத் சரக்குகளுக்கான வழங்கல் நேரம் பற்றி நாம் விவாதித்தோம். இந்த வலைப்பதிவில், பின்னோக்கிய கட்டணம் மீதான சரக்குகளுக்கான வழங்கல் நேரம் பற்றி நாம் விவாதிப்போம்.

பல்வேறு ஒழுங்குபடுத்தப்படாத துறைகளிலிருந்து சரக்குகள் அல்லது சேவைகளின் விற்பனை மீது வரி சேகரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக, அரசாங்கம் பின்னோக்கிய கட்டண முறையை அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் கீழ், சரக்குகள் அல்லது சேவைகளை பெறுவோர் அல்லது வாங்குபவர் அரசுக்கு வரி செலுத்த வேண்டும், முன்னோக்கு கட்டணத்தில் வழங்குபவர் அரசாங்கத்திற்கு வரி செலுத்த வேண்டும். முக்கிய மாற்றம் என்னவெனில் வரி செலுத்தும் பொறுப்பிலுள்ள மாற்றம்தான், அதாவது வரி செலுத்தும் பொறுப்பு வழங்குபவரிடமிருந்து (சப்ளையர்) வாங்குபவருக்கு மாறியுள்ளது.

தற்போதைய ஆட்சியின் கீழ்

வேட் (VAT)-ன் கீழ், பதிவு செய்யப்படாத விநியோகிப்பாளர்களிடமிருந்து வாங்கப்படும் கொள்முதல் மீது சரக்குகளை பெறுபவர் (பதிவு செய்துள்ள விநியோகிப்பாளர்), கொள்முதல் வரி என அழைக்கப்படும் ஒரு வரியை செலுத்த வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக, கர்நாடகாவில் இருக்கும் ஒரு பதிவு செய்துள்ள விநியோகிப்பாளரான ராம் ட்ரேடர்ஸ் நிறுவனம் ஒரு பதிவு செய்யப்படாத வர்த்தகரான திரு. ஷிவ் குமாரிடம் சரக்குகளை வாங்கியது. இந்த கொள்முதல் மீது, ராம் ட்ரேடர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு கொள்முதல் வரி செலுத்தும் பொறுப்பு உள்ளது.

ஜிஎஸ்டீயின் கீழ்

ஜிஎஸ்டீயின் கீழ், பின்னோக்கிய கட்டணம் வசூலிக்கும் அதே கோட்பாடு தக்க வைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இது குறிப்பிட்ட சரக்குகள் மற்றும் சேவைகளின் வழங்கலுக்கு பொருந்தும், இது இன்னும் அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்படவில்லை.
பின்னோக்கு கட்டணம் மீதான் ஜிஎஸ்டீயின் கீழ் ‘சரக்குகளின் வழங்கல் (சப்ளை) நேரத்தை’ நாம் புரிந்து கொள்வோம்
.

ஜிஎஸ்டீக்கான பொறுப்பு (சிஜிஎஸ்டீ மற்றும் எஸ்ஜிஎஸ்டீ அல்லது ஐஜிஎஸ்டீ, பொருந்துமாறு) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு எழும்:

பின்வருபவைகளில் முந்தையது
சரக்குகளை பெற்றுக்கொண்ட தேதி பெறுபவர் சரக்குகளை பெறும் தேதி
பணம் செலுத்திய தேதி பணம் பெறப்பட்ட தேதி. இதில் பெறுபவரின் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் பணம் பெறுதல் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதி அல்லது அவரது வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தப்பட்ட தேதி ஆகியவற்றில் முந்தையது
விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதியிலிருந்து 30 நாட்கள் வழங்குபவரால் விலைவிவரப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட தேதியிலிருந்து அடுத்து வரும் 30ஆம் நாள்

ஏதேனும் காரணத்திற்காக மேற்கண்ட தேதிகள் தீர்மானிக்கப்படாவிட்டால், வழங்கல் நேரம் பெறுபவரின் புத்தகங்களில் வழங்கலை பதிவு செய்த தேதியாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டுகளுடன் இதை புரிந்துகொள்வோம்.

சரக்குகளை பெற்றுக்கொண்ட தேதி விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி பணம் செலுத்திய தேதி சரக்குகளின் வழங்கல் நேரம் விளக்கம்
29 ஜூலை, 20175 ஆகஸ்ட், 201710 நவம்பர், 201629 ஜூலை, 2017இங்கே, சரக்குகளை பெற்றுக்கொண்ட தேதியானது, பணம் செலுத்திய தேதி மற்றும் விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதியிலிருந்து 30ஆம் நாள் ஆகியவற்றை விட முந்தையதாக உள்ளது. எனவே வழங்கல் நேரம் 29 ஜூலை, 2017 ஆகும்.
15 ஆகஸ்ட், 201725 ஆகஸ்ட், 201730 ஜூலை, 201730 ஜூலை, 2017இங்கே, பணம் செலுத்திய தேதியானது சரக்குகளை பெற்றுக்கொண்ட தேதி மற்றும் விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதியிலிருந்து 30ஆம் நாள் ஆகியவற்றை விட முந்தையதாக உள்ளது. எனவே வழங்கல் நேரம் 30 ஜூலை, 2017 ஆகும்.
10 ஆகஸ்ட், 20171 ஜூலை, 201715 ஆகஸ்ட், 201731 ஜூலை, 2017இங்கே, விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதியிலிருந்து 30ஆம் நாளானது சரக்குகளை பெற்றுக்கொண்ட தேதி மற்றும் பணம் செலுத்திய தேதி ஆகியவற்றை விட முந்தையதாக உள்ளது. எனவே வழங்கல் நேரம் 31 ஜூலை, 2017 ஆகும்.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

66,940 total views, 34 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.