வரிசெலுத்து முனை (பாய்ண்ட் ஆஃப் டேக்சேஷன்) (பீஓடீ) என்பது வரி செலுத்தப்பட வேண்டிய சரியான நேரத்தை (பாய்ண்ட் இன் டைம்) குறிக்கின்றது. இது எப்போது வரி செலுத்தும் பொறுப்பு எழும் என்பதை குறிக்கும் நேரத்தை தீர்மானிக்கும் முறையாகும்.
தற்போதை மறைமுக வரி விதிப்பின் கீழ், வரிசெலுத்து முனை (பாய்ண்ட் ஆஃப் டேக்சேஷன்) ஒவ்வொரு வரி வகைக்கும் வெவ்வேறாக இருக்கும்.

நிகழ்வு வரியின் வகை வரிசெலுத்து முனை (பாய்ண்ட் ஆஃப் டேக்சேஷன்)
சரக்குகளை உற்பத்தி செய்தல் மத்திய கலால் வரி இந்தியாவில் சரக்குகள் உற்பத்தி செய்யப்படும் போது வரி செலுத்டஹ் வேண்டு, கலால் வரி செலுத்தும் பொறுப்பு வரிசெலுத்தக்கூடிய சரக்குகள் வரிசெலுத்தும் இடத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும்போது எழுகின்றது. உதாரணமாக, சரக்குகள் 28 ஏப்ரல், 2016-ல் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது மேலும் விற்பனைக்காக 5 மே 2016 அன்று எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. எனவே வரிசெலுத்தும் ப்ொறுப்பு 5 மே 2016 அன்று எழுகின்றது.
சேவைகளை வழங்குதல் சேவை வரி பெரும்பாலும் வரி செலுத்தும் நேரம் இவற்றில் முந்தையது (a) பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி அல்லது (b) விலைவிவரப் பட்டியல் வெளியிடப்படும் தேதி.
சரக்குகளை விற்பனை செய்தல் வேட்(VAT)/சிஎஸ்டீ சரக்குகள் விற்பனைக்காக மாநிலங்களுக்குள்ளான, மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பரிவர்த்தனையை பொறுத்து வேட்(VAT)/சிஎஸ்டீ வசூலிக்கப்படும்.

ஜிஎஸ்டீயின் கீழ் வரி செலுத்தும் நிகழ்வு சரக்குகள் மற்றும் சேவைகளின் ‘வழங்கல்’ ஆகும். சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வழங்கப்படும் சரியான நேரம் (பாய்ண்ட் இன் டைம்) ’வழங்குதல் நேரம்’ சட்ட வாசகங்களைப் பொறுத்த்ு தீர்மானிக்கப்படும்.

மேலும் படிக்கவும்
சரக்குகள் மற்றும் சேவைகளின் வழங்கல்: அதன் பொருள் என்ன?

இந்த வலைப்பதிவில், நாம் சரக்குகள் வழங்கும் நேரம் பற்றி விவாதிப்போம்.
சிறந்த புரிதலுக்காக, சரக்குகள் வழங்கும் நேரத்தை நாம் பிரித்துக்கொள்வோம்:
• சரக்குகள் வழங்குதல் மீதான முன்னோக்கு கட்டணம்
• சரக்குகள் வழங்குதல் மீதான பின்னோக்கு கட்டணம்

சரக்குகள் வழங்குதல் மீதான முன்னோக்கு கட்டணம்

முன்னோக்கு கட்டணம் என்பது வழங்குபவரால் (சப்ளையர்) செலுத்தப்படும் வரியாகும், இது மத்திய அரசுக்கு செல்கின்றது. தற்போதைய வரி விதிப்பின் கீழ், பெரும்பாலான பரிவர்த்தனைகளுக்காக விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்படும் வரிகள் முன்னோக்கு கட்டண முறையையே பயன்படுத்துகின்றது (இது நேரடி கaட்டணம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது)

Forward Charge (also called direct charge) is a mechanism in which the supplier has to levy tax and remit the same to the credit of the Central or State Government. Click To Tweet

உதாரணமாக, சூப்பர் கார்ஸ் லிமிட்டெட் நிறுவனம் ரவீந்த்ரா ஆட்டோமொபைல்ஸுக்கு ரூ .1,00,000 / – மதிப்புள்ள உதிரி பாகங்களை விற்பனை செய்து, 14.5% என்ற விகிதத்தில் ரூபாய் 14,500-ஐ வேட் (VAT) வரியை வசூலித்தது.

சூப்பர் கார்ட்ஸ் லிமிட்டெட் சேகரித்த வேட் (VAT) வரி முன்னோக்கு கட்டண முறையின் கீழ் உள்ளது.

முன்னோக்கு கட்டணம் மீதான் ஜிஎஸ்டீயின் கீழ் ‘சரக்குகளின் வழங்கல் (சப்ளை) நேரத்தை’ நாம் புரிந்து கொள்வோம்

ஜிஎஸ்டீக்கான பொறுப்பு (சிஜிஎஸ்டீ மற்றும் எஸ்ஜிஎஸ்டீ அல்லது ஐஜிஎஸ்டீ, பொருந்துமாறு) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு எழும்:

பின்வருபவைகளில் முந்தையது

விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி

சப்ளையர் விலைவிவரப் பட்டியல் வழங்கும் தேதி.

விலைவிவரப் பட்டியல் வெளியிடும் தேதி

சப்ளையர் சரக்குகளை வழங்குவதை பொறுத்தவரை விலைப்பட்டியல் வெளியிட வேண்டிய கடைசி தேதி. சரக்குகளை கொண்டு செல்லுதலை உள்ளடக்கிய சரக்குகளின் வழங்கலில், விலைவிவரப்பட்டியல் எடுத்துச் செல்லப்படும் நேரத்தின் போது வழங்கப்பட வேண்டும். பிற சந்தர்ப்பங்களில், பெறுநருக்கு சரக்குகளை பெறுபவரிடம் விநியோகிக்கும்போது வெளியிடப்பட வேண்டும்.

பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி

பணம் பெறப்பட்ட தேதி. இதில் பெறுபவரின் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் பணம் பெறுதல் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதி அல்லது அவரது வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தப்பட்ட தேதி ஆகியவற்றில் முந்தையது வரிசெலுத்து முனை (பாய்ண்ட் ஆஃப் டேக்சேஷன்) ஆக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டுகளுடன் இதை புரிந்துகொள்வோம்.

நிகழ்வு 1
விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி சரக்குகளின் வழங்கல் (சப்ளை) நேரம்
20 ஜூலை, 201710 ஆகஸ்ட், 201720 ஜூலை, 2017

மேற்கண்ட நிகழ்வில், வழங்கல் நேரம் 20 ஜூலை, 2017 ஆகும். காரணம் விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி அல்லது பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி ஆகியவற்றில் வழங்கல் நேரம் முந்தையதாக இருக்கும். இங்கே விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதியானது, பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதியை விட முந்தையது.

நிகழ்வு 2
விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி சரக்குகளின் வழங்கல் (சப்ளை) நேரம்
5 செப்டெம்பர், 201725 ஆகஸ்ட், 201725 ஆகஸ்ட், 2017

மேற்கண்ட நிகழ்வில், வழங்கல் நேரம் 25 ஆகஸ்ட், 2017 ஆகு. இதற்கு காரணம், விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி அல்லது பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி ஆகியவற்றில் வழங்கல் நேரம் முந்தையதாக இருக்கும். இங்கே பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி (முன்கூட்டிய இரசீது) விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதியை விட முந்தையதாக உள்ளது .

நிகழ்வு 3
விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி கணக்குகள் புத்தகத்தில் பணம் பெற்றுக்கொண்டதை பதிவு செய்த தேதி வங்கிக் கணக்கில் பணம் சென்றடைந்த தேதி strong> சரக்குகளின் வழங்கல் (சப்ளை) நேரம்
10 செப்டெம்பர், 201729 ஆகஸ்ட், 20173rd செப்டெம்பர், 201729 ஆகஸ்ட், 2017

மேற்கண்ட நிகழ்வில், வழங்கல் நேரம் 29 ஆகஸ்ட், 2017. இதற்கு காரணம், விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி அல்லது பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி ஆகியவற்றில் வழங்கல் நேரம் முந்தையதாக இருக்கும். பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி இவற்றில் முந்தையதாக இருக்கும்:
• கணக்குகள் புத்தகத்தில் பணம் பெற்றுக்கொண்டதை பதிவு செய்த தேதி அல்லது
• வங்கிக் கணக்கில் பணம் சென்றடைந்த தேதி.

இங்கே கணக்குகள் புத்தகத்தில் பணம் பெற்றுக்கொண்டதை பதிவு செய்த தேதியானது வங்கிக் கணக்கில் பணம் சென்றடைந்த தேதியை விட முந்தையதாக உள்ளது. எனவே, வழங்கல் நேரம் 29 ஆகஸ்ட், 2017 ஆகும்.

நிகழ்வு 4
விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி கணக்குகள் புத்தகத்தில் பணம் பெற்றுக்கொண்டதை பதிவு செய்த தேதி வங்கிக் கணக்கில் பணம் சென்றடைந்த தேதி சரக்குகளின் வழங்கல் (சப்ளை) நேரம்
10 செப்டெம்பர், 2017

5 செப்டெம்பர், 201731 ஆகஸ்ட், 201731 ஆகஸ்ட், 2017

மேற்கண்ட நிகழ்வில், வழங்கல் நேரம் 31 ஆகஸ்ட், 2017. இதற்கு காரணம், விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி அல்லது பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி ஆகியவற்றில் வழங்கல் நேரம் முந்தையதாக இருக்கும். இங்கே வங்கிக் கணக்கில் பணம் சென்றடைந்த தேதியானது கணக்குகள் புத்தகத்தில் பணம் பெற்றுக்கொண்டதை பதிவு செய்த தேதியை விட முந்தையதாக உள்ளது.

நிகழ்வு 5
சரக்குகள் வழங்கலுக்காக எடுத்து செல்லப்படும் தேதி பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி சரக்குகளின் வழங்கல் (சப்ளை) நேரம்
25 ஆகஸ்ட், 20175 செப்டெம்பர், 201725 ஆகஸ்ட், 2017

மேற்கண்ட நிகழ்வில், விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி இல்லை. எனவே விலைவிவரப் பட்டியல் வழங்குவதற்கான கடைசித் தேதி மற்றூம் பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி ஆகியவற்றில் வழங்கல் நேரம் முந்தையதாக இருக்கும். விலைவிவரப் பட்டியல் வழங்குவதற்கான கடைசித் தேதி, சரக்குகள் கொண்டு செல்லப்படுவதை உள்ளடக்கினால், சரக்குகள் வழங்கலுக்காக எடுத்து செல்லப்படும் தேதியைக் குறிக்கும். எனவே , வழங்கல் நேரம் 25 ஆகஸ்ட், 2017 ஆகும். ஏனெனில் சரக்குகள் வழங்கலுக்காக எடுத்து செல்லப்படும் தேதியானது பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதியை விட முந்தையதாக உள்ளது..

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

58,403 total views, 24 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.