எங்கள் முந்தைய வலைப்பதிவு இடுகையில் முன்னோக்கிய கட்டணம் மீது சரக்குகளுக்கான வழங்கல் நேரம் குறித்து நாங்கள் விவாதித்தோம். இந்த வலைப்பதிவில், சேவைகளுக்கான முன்னோக்கிய கட்டணம் மீதான வழங்கல் நேரம் பற்றி நாம் விவாதிப்போம்.

தற்போதைய வரி விதிப்பின் கீழ்

தற்போதைய மறைமுக வரிகள் மூலம், வரிக்குரிய சேவைகளை வழங்குவதன் மீது, சேவை வரி பொருந்தும். மத்திய அரசுக்கு சேவை வரி செலுத்த வேண்டிய சரியான நேரமானது (பாய்ண்ட் இன் டைம்), வரிசெலுத்து முனை (பாய்ண்ட் ஆஃப் டேக்சேஷன்) (பீஓடீ)-க்கு ஏற்ப தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
பிஓடீயின்படி, முன்னுரிமை கட்டணத்திற்கு சேவை வரி செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது:

பின்வருபவைகளில் முந்தையது
விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி விலைவிவரப் பட்டியல் சேவை முடிந்த தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் வெளியிடப்பட்டால்
சேவை முடிந்த தேதி விலைவிவரப் பட்டியல் சேவை முடிந்த தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் வெளியிடப்படாவிட்டால்
பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி பெறுபவரின் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் பணம் பெறுதல் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதி அல்லது அவரது வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தப்பட்ட தேதி ஆகியவற்றில் முந்தையது

எடுத்துக்காட்டுகளுடன் இதை புரிந்துகொள்வோம்.

சேவை முடிந்த தேதி விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி பணம் செலுத்திய தேதி POT வரிசெலுத்து முனை (பாய்ண்ட் ஆஃப் டேக்சேஷன்) விளக்கம்
15 அக்டோபர், 201620 அக்டோபர், 201610 நவம்பர், 201620 அக்டோபர், 2016 விலைவிவரப் பட்டியல் சேவை முடிந்த 30 நாட்களுக்குள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது, விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதியை விட முந்தையதாக உள்ளது.
1 டிசம்பர், 20165 டிசம்பர், 201625 நவம்பர், 201625 நவம்பர், 2016 விலைவிவரப் பட்டியல் சேவை முடிந்த 30 நாட்களுக்குள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது, பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதியை விட முந்தையதாக உள்ளது.
1 நவம்பர், 20165 டிசம்பர், 201610 டிசம்பர், 20161 நவம்பர், 2016 விலைவிவரப் பட்டியல் சேவை முடிந்த 30 நாட்களுக்குள் வெளியிடப்படவில்லை. எனவே, சேவை முடிந்த தேதி அல்லது பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி இவற்றில் முந்தையது பீஓடீ-ஆக இர்க்கும், அதாவது, இங்கே, சேவை முடிந்த தேதியான 1 நவம்பர், 2016 ஆகும்.

ஜிஎஸ்டீயின் கீழ்

ஜிஎஸ்டீயில், வரி செலுத்தப்பட வேண்டிய சரியான நேரமானது (பாய்ண்ட் இன் டைம்) ‘வழங்கல் நேரம்’ சட்ட வாசகங்களின் கீழ் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சேவைகளுக்கான வழங்கல் நேரத்தை தீர்மானிப்பது சரக்குகளுக்கான வழங்கல் நேரத்தை தீர்மானிப்பது போன்றதே ஆகும். சேவைகள் சரக்குகளைப் போல அல்லாமல் தொட்டறிய முடியாத தன்மை கொண்டிருந்தாலும், சரக்குகல் மற்றும் சேவைகளுக்கு இடையேயான இடைவெளியை நிரப்பவும், எளிய கோட்பாடுகளை உறுதி செய்யவும், சரக்குகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான வழங்கல் நேரத்தை தீர்மானிக்கும் சட்ட வாசகங்கள் ஒரே மாதிரியானவையாக உள்ளன.

முன்னோக்கு கட்டணம் மீதான ஜிஸ்டீயின் கீழ் வழங்கல் நேரத்தை புரிந்துகொள்வோம்

ஜிஎஸ்டீக்கான பொறுப்பு (சிஜிஎஸ்டீ மற்றும் எஸ்ஜிஎஸ்டீ அல்லது ஐஜிஎஸ்டீ, பொருந்துமாறு) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு எழும்:

பின்வருபவைகளில் முந்தையது /p>

விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி

சப்ளையர் விலைவிவரப் பட்டியல் வழங்கும் தேதி..

விலைவிவரப் பட்டியல் வெளியிடும் தேதி

சப்ளையர் சரக்குகளை வழங்குவதை பொறுத்தவரை விலைப்பட்டியல் வெளியிட வேண்டிய கடைசி தேதி சேவை வழங்கல் தேதியிலிருந்து 30ஆம் நாள் ஆகும். ஒரு வங்கி நிறுவனமாக இருந்தால் விலைவிவரப் பட்டியல் சேவைகளின் வழங்கல் தேதியிலிருந்து 45 நாட்களுக்குள் வெளியிடப்பட வேண்டும்.

பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி

 

பணம் பெறப்பட்ட தேதி. இதில் பெறுபவரின் கணக்குகளின் புத்தகங்களில் பணம் பெறுதல் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதி அல்லது அவரது வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தப்பட்ட தேதி ஆகியவற்றில் முந்தையது வரிசெலுத்து முனை (பாய்ண்ட் ஆஃப் டேக்சேஷன்) ஆக இருக்கும்./td>

எடுத்துக்காட்டுகளுடன் இதை புரிந்துகொள்வோம்.

விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி பணம் செலுத்திய தேதி சேவைகளின் வழங்கல் நேரம் விளக்கம்
20 அக்டோபர், 201710 நவம்பர், 201720 அக்டோபர், 2017 இங்கே விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதியானது, பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதியை விட முந்தையதாக உள்ளது. இங்கே வழங்கல் நேரம் 20 அக்டோபர், 2017 ஆகும்
5 டிசம்பர், 201725 நவம்பர், 2017
25 நவம்பர், 2017 இங்கே பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி (முன்கூட்டிய இரசீது) விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதியை விட முந்தையதாக உள்ளது. இங்கே வழங்கல் நேரம் 25 நவம்பர், 2017 ஆகும்.
5 டிசம்பர், 2017கணக்குகள் புத்தகத்தில் பணம் பெற்றுக்கொண்டதை பதிவு செய்த தேதி: 20 நவம்பர், 2017
வங்கிக் கணக்கில் பணம் சென்றடைந்த தேதி: 25 நவம்பர், 2017
20 நவம்பர், 2017 விலைவிவரப் பட்டியலின் தேதி அல்லது பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி ஆகியவற்றில் வழங்கல் நேரம் முந்தையதாக இருக்கும். பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி இவற்றில் முந்தையதாக இருக்கும்:

  • கணக்குகள் புத்தகத்தில் பணம் பெற்றுக்கொண்டதை பதிவு செய்த தேதி அல்லது
  • வங்கிக் கணக்கில் பணம் சென்றடைந்த தேதி.

இங்கே கணக்குகள் புத்தகத்தில் பணம் பெற்றுக்கொண்டதை பதிவு செய்த தேதியானது வங்கிக் கணக்கில் பணம் சென்றடைந்த தேதியை விட முந்தையதாக உள்ளது.

5 டிசம்பர், 201710 நவம்பர், 2017 பட்டியலின் தேதி அல்லது பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி ஆகியவற்றில் வழங்கல் நேரம் முந்தையதாக இருக்கும். பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி இவற்றில் முந்தையதாக இருக்கும்:

  • கணக்குகள் புத்தகத்தில் பணம் பெற்றுக்கொண்டதை பதிவு செய்த தேதி அல்லது
  • வங்கிக் கணக்கில் பணம் சென்றடைந்த தேதி.

இங்கே வங்கிக் கணக்கில் பணம் சென்றடைந்த தேதியானது கணக்குகள் புத்தகத்தில் பணம் பெற்றுக்கொண்டதை பதிவு செய்த தேதியை விட முந்தையதாக உள்ளது.

விலைவிவரப் பட்டியல் இல்லாதபோது வழங்கல் நேரம்
சேவை முடிந்த தேதி பணம் செலுத்திய தேதி சேவைகளின் வழங்கல் நேரம் விளக்கம்
1 நவம்பர், 20175 டிசம்பர், 201730 நவம்பர், 2017 விலைவிவரப் பட்டியல் வெளியிடும் தேதி அல்லது பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதி ஆகியவற்றில் வழங்கல் நேரம் முந்தையதாக இருக்கும். விலைவிவரப் பட்டியல் வெளியிடப்படுவதற்கான கடைசி தேதி சேவை வழங்கல் தேதியிலிருந்து 30ஆம் நாள் ஆகும். எனவே வழங்கல் நேரம் 30 நவம்பர், 2017 ஆகும். இதற்கு காரணம் சேவை வழங்கல் தேதியிலிருந்து 30ஆம் நாளானது பணம் பெற்றுக்கொண்ட தேதியை விட முந்தையதாக உள்ளது..

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

64,144 total views, 41 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.