మా ఇంతకు పూర్వపు బ్లాగ్ పోస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఛార్జి యంత్రాంగం కింద సేవలకు సరఫరా సమయం

మేం చర్చించాం.

సరఫరాదారు ప్రభుత్వానికి పన్ను చెల్లించాల్సిన బాధ్యత కలిగి ఉండే ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ లో లాగా కాకుండా, రివర్స్ చార్జ్ యంత్రాంగం కింద సేవల గ్రహీత లేదా కొనుగోలుదారు ప్రభుత్వం క్రెడిట్ కు పన్ను చెల్లించాలి.

రివర్స్ చార్జ్ యంత్రాంగం అంటే ఏమిటి?

సరఫరాదారు ప్రభుత్వానికి పన్ను చెల్లించాల్సిన బాధ్యత కలిగి ఉండే ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ లో లాగా కాకుండా, రివర్స్ చార్జ్ యంత్రాంగం కింద సేవల గ్రహీత లేదా కొనుగోలుదారు ప్రభుత్వం క్రెడిట్ కు పన్ను చెల్లించాలి. ఉదాహరణకు, రవాణా సేవలను ఉపయోగించుకున్న మీదట, సేవ యొక్క గ్రహీత ప్రభుత్వానికి సేవా పన్ను చెల్లించాలి.

రివర్స్ చార్జ్ యంత్రాంగం ఎందుకు?

వివిధ అసంఘటిత రంగాల నుండి వస్తువుల లేదా సేవల అమ్మకం పై పన్ను వసూలు చేయబడేలాగా నిర్ధారించుకోవడానికి, ప్రభుత్వం రివర్స్ ఛార్జ్ యంత్రాంగాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దీని క్రింద, పన్ను చెల్లించాల్సిన బాధ్యత సేవల గ్రహీతకు ఉంటుంది. ఇంతవరకు జాడ తెలుసుకోలేకుండా ఉండిపోయిన ఆ పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే సేవలను జాడ తెలిసుకొని పన్ను విధించేందుకు ఇది ప్రభుత్వానికి సహాయపడింది.

రివర్స్ ఛార్జ్ యంత్రాంగం ప్రభావం

ప్రభుత్వం యొక్క ఈ ఉద్దేశ్యం పన్ను రాబడిలో పెరుగుదలకు దోహదపడగా, ఇది చిన్న సేవా ప్రదాతలపై పలువిధాలుగా ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంది. అందజేయబడే సేవ యొక్క పన్ను విధించదగిన విలువ గనక రూ 10 లక్షలు మించితే, పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే సేవను అందించే ఒక వ్యక్తి సేవా పన్ను క్రింద నమోదు చేసుకుని ఉండాలి. అయితే, రివర్స్ చార్జ్ యంత్రాంగం క్రింద సేవా పన్ను చెల్లించవలసిన బాధ్యతగల ఒక వ్యక్తి తప్పనిసరిగా నమోదు చేయబడి ఉండాలి. దీని కారణంగా, చిన్న సేవా ప్రదాతలకి అందుబాటులో ఉండే మినహాయింపుకు వారు అర్హులు కాదు.
రెండవది, రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం కింద సేవా పన్ను చెల్లించవలసిన బాధ్యత నగదు రూపంగా / బ్యాంకులో చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే, వ్యాపారానికి ఇన్పుట్ సేవా పన్ను క్రెడిట్ లేదా సెన్వాట్ (CENVAT ) క్రెడిట్ ఉన్నప్పటికీ, వాటిని రివర్స్ ఛార్జ్ యంత్రాంగం యొక్క పన్ను బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి ఉపయోగించుకోవడానికి వీలులేదు, దీని ద్వారా వ్యాపార నగదు ప్రవాహం ప్రభావితమవుతుంది అని ఇది సూచిస్తుంది.
ప్రస్తుత వ్యవస్థ కింద
ప్రస్తుత పరోక్ష పన్ను వ్యవస్థ క్రింద, కొన్ని నిర్దిష్ట నోటిఫైడ్ సేవల వర్గంపై, రివర్స్ ఛార్జ్ ఆధారంగా సేవా పన్ను చెల్లించవలసి ఉంటుంది. సేవ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి, రివర్స్ ఛార్జ్ కింద పన్ను బాధ్యత యొక్క భారం, పూర్తిగా ఆ బాధ్యత సేవా గ్రహీత పై లేదా పాక్షికంగా సేవా ప్రదాత మరియు పాక్షికంగా సేవా గ్రహీతపై ఉంటుంది.
మనం దీనిని ఒక ఉదాహరణతో అర్ధం చేసుకుందాం:
1. పూర్తి రివర్స్ ఛార్జ్ యంత్రాంగం పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే సేవలపై పన్ను చెల్లించవలసిన మొత్తం బాధ్యత సేవల గ్రహీతపై ఉంటుంది. సేవా గ్రహీత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పన్ను బాధ్యత 100% చెల్లించాలి.

ఉదాహరణకు, మాక్స్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజన్సీ వారు ఎస్.ఎల్.వి. ట్రాన్స్పోర్ట్స్ నుండి రూ. 50,000 కు రవాణా సేవలు పొందారు. సేవా పన్నులో, ‘రోడ్డు ద్వారా వస్తువుల రవాణా’ అనేది రివర్స్ ఛార్జ్ పరిధి కిందికి వస్తుంది మరియు రవాణా సేవపై పూర్తి పన్ను చెల్లించవలసిన బాధ్యత సేవా గ్రహీత వహిస్తారు. దీనికి అనుగుణంగా, రవాణా సేవలు అందుకున్న మీదట, మాక్స్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ వారు రూ. 7,500 (రూ .50,000 లో 15%) కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సేవా పన్ను చెల్లించాలి.

2. పాక్షికంగా రివర్స్ ఛార్జ్ యంత్రాంగం
పన్ను చెల్లించవలసిన బాధ్యత పాక్షికంగా సేవా ప్రదాత మరియు పాక్షికంగా సేవా గ్రహీతపై ఉంటుంది. సేవా పన్ను అనేది సేవా ప్రదాత మరియు సేవా గ్రహీత మధ్య పంచబడుతుంది, మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సేవా పన్ను చెల్లించవలసిన బాధ్యత ఇద్దరికీ ఉంటుంది.

ఉదాహరణకు, 24/7 సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ నుండి మాక్స్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజన్సీ భద్రతా సేవలను పొందింది. ఏప్రిల్ నెల కోసం, 24/7 సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ మాక్స్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజన్సీకి రూ. 1,00,000 బిల్లు వేసింది. సేవా పన్ను కింద, ‘ఏదైనా ప్రయోజనం లేదా భద్రతా సేవలకు సంబంధించి మానవ వనరుల సరఫరా’ అనేది రివర్స్ ఛార్జ్లో సేవ యొక్క జాబితాలో ఒక భాగం, మరియు సేవా ప్రదాత మరియు సేవా గ్రహీత ఇద్దరూ కూడా, 25: 75% నిష్పత్తిలో పన్ను చెల్లించవలసిన బాధ్యత వహిస్తారు (సేవా ప్రదాతపై 25% మరియు 75% సేవల గ్రహీత ద్వారా).
దీని ప్రకారం, 24/7 సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే సేవ విలువ యొక్క 25% పై రూ. 3,750 సేవా పన్ను ఛార్జి చేసారు, అంటే రూ. 25,000 పై సేవా పన్ను@ 15% (1,00,000*25/100). మిగిలిన 75% పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే సేవ విలువ పై సేవా పన్ను రూ. 11,250 అంటే 75,000 పై సేవా పన్ను @ 15% (1,00,000*75%/100) మాక్స్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ చెల్లించవలసి ఉంటుంది.
రివర్స్ ఛార్జి పై మనం పన్ను విధింపు బిందువు (పాయింట్ ఆఫ్ టాక్సేషన్) (పిఒటి) అర్ధంచేసుకుందాం

క్రింది వాటిల్లో అన్నింటికంటే ముందుగా వచ్చేది
చెల్లింపు తేది ఖాతాల పుస్తకాలలో చెల్లింపు నమోదుచేయబడిన తేది లేదా బ్యాంకు ఖాతాకు చెల్లింపు క్రెడిట్ చేయబడిన తేదీలలో ముందుగా వచ్చే తేది అయి ఉంటుంది.
ఇన్వాయిస్ తేదీ నుంచి 3 నెలలు 3 నెలల లోపల సేవా గ్రహీత గనక సేవా ప్రదాతలకు చెల్లింపు చేయకపోతే, 3 నెలలు గడువు ముగిసిన వెంటనే వచ్చే తేదీ పన్ను విధింపు బిందువు అయి ఉంటుంది.

మనం ఉదాహరణలతో అర్ధం చేసుకుందాం:.

ఇన్వాయిస్ తేది చెల్లింపు తేది పన్ను విధింపు బిందువు వివరణ
20 జులై, 201610 ఆగస్ట్ , 201610 ఆగస్ట్ , 2017ఇన్వాయిస్ తేదీ నుంచి చెల్లింపు తేదీ 3 నెలలు ముందు ఉంది.
ఇన్వాయిస్ తేదీ నుంచి చెల్లింపు తేదీ 3 నెలలు ముందు ఉంది.10 డిసెంబర్, 20161అక్టోబర్, 2017 చెల్లింపు 3 నెలల్లోపు చేయబడినందున, ఇన్వాయిస్ తేదీ నుంచి 3 నెలలు గడువు ముగిసిన వెంటనే వచ్చే తేదీ, అంటే 1 అక్టోబర్, 2017 పిఒటి అయి ఉంటుంది

జిఎస్టి కింద

జిఎస్టి లో, పన్ను విధింపు బిందువును నిర్ణయించడం అనేది ‘సరఫరా సమయం (టైమ్ ఆఫ్ సప్లై)’ నిబంధనల కింద సూచించబడింది. జిఎస్టిలో రివర్స్ ఛార్జ్ పరిధిలో ఉన్న సేవలకు సరఫరా సమయం యొక్క నిర్ణయం సేవా పన్ను కింద పన్ను విధింపు బిందువు నిబంధనలు ఉన్నట్లుగానే ఉంటుంది, అయితే చెల్లింపు విండో మాత్రం ఇన్వాయిస్ తేదీ నుండి 3 నెలల నుండి 60 రోజులకు తగ్గించబడుతుంది.
రివర్స్ ఛార్జ్ యంత్రాంగంలో పన్నులు చెల్లించవలసిన బాధ్యతగల వ్యక్తికి తప్పనిసరి రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం. ఈ వ్యాపారాలపై రివర్స్ ఛార్జ్ యొక్క ప్రభావం కూడా కొనసాగుతుందని భావించబడుతోంది.
జిఎస్టి బాధ్యత (సిజిఎస్టి మరియు ఎస్జిఎస్టి లేదా ఐజిఎస్టి వర్తించే విధంగా) క్రింద చూపిన విధంగా ఉత్పన్నమవుతుంది:

క్రింది వాటిల్లో అన్నింటికంటే ముందుగా వచ్చేది

చెల్లింపు తేది

ఖాతాల పుస్తకాలలో నమోదు చేయబడిన చెల్లింపు తేది లేదా బ్యాంకు ఖాతాకు చెల్లింపు క్రెడిట్ చేయబడిన తేదీలలో ముందుగా వచ్చే తేది అయి ఉంటుంది.

ఇన్వాయిస్ తేదీ నుంచి 60 రోజులు

60 రోజుల లోపల సేవా గ్రహీత గనక సేవా ప్రదాతలకు చెల్లింపు చేయకపోతే, 60 రోజుల గడువు ముగిసిన వెంటనే వచ్చే తేదీ సరఫరా సమయం అయి ఉంటుంది.

ఏదైనా కారణం వలన, పై తేదీలు నిర్ణయించబడలేకపోతే, అప్పుడు సరఫరా సమయం అనేది గ్రహీత యొక్క పుస్తకాలలో సరఫరా నమోదు చేయబడిన తేదీ అయి ఉంటుంది.

దీనిని మనం ఉదాహరణలతో అర్ధం చేసుకుందాం.


ఇన్వాయిస్ తేది
చెల్లింపు తేది సేవల సరఫరా సమయం వివరణ
20 జులై, 201710 ఆగస్ట్ , 201710 ఆగస్ట్ , 2017 చెల్లింపు తేదీ ఇన్వాయిస్ తేదీ నుండి 60 రోజుల కంటే ముందు ఉంది, అందువలన సరఫరా సమయం 10 ఆగస్ట్ , 2017 అవుతుంది.
1 జులై, 201710 సెప్టెంబర్, 201730 ఆగస్ట్ , 2017 ఈ సందర్భంలో, ఇన్వాయిస్ తేదీ నుండి 60 రోజులు చెల్లింపు తేదీ కంటే ముందు ఉంది. అందువలన సరఫరా సమయం 30 ఆగస్ట్ , 2017 అవుతుంది..

మాకు మీ సహాయం కావాలి
కింది వ్యాఖ్యలని ఉపయోగించి ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ పై మీ అభిప్రాయాన్ని దయచేసి పంచుకోండి.
అలాగే ఏ జిఎస్టి సంబంధిత విషయాలని గురించి మీరు మరింత తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తితో ఉన్నారో మాకు తెలియజేయండి, మేము మా కంటెంట్ ప్రణాళికలో వాటిని సంతోషంగా చేర్చుతాము.
ఇది సహాయకారిగా అనిపించిందా? క్రింద సోషల్ షేర్ బటన్ను ఉపయోగించి దీన్ని ఇతరులతో పంచుకోండి.

Are you GST ready yet?

Get ready for GST with Tally.ERP 9 Release 6

99,906 total views, 12 views today

Yarab A

Author: Yarab A

Yarab is associated with Tally since 2012. In his 7+ years of experience, he has built his expertise in the field of Accounting, Inventory, Compliance and software product for the diverse industry segment. Being a member of ‘Centre of Excellence’ team, he has conducted several knowledge sharing sessions on GST and has written 200+ blogs and articles on GST, UAE VAT, Saudi VAT, Bahrain VAT, iTax in Kenya and Business efficiency.